domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Obvestila za vrtce, šole in dijaške domove – marec 2019

Kulturni bazar 2019

V četrtek, 4. aprila 2019, bo v Cankarjevem domu v Ljubljani potekal enajsti Kulturni bazar, ki ga tradicionalno pripravljamo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. Izvršni producent prireditve je Cankarjev dom v Ljubljani. Kulturni bazar je tradicionalno zasnovan kot oblika strokovnega usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju ter kulturi, za strokovne delavce širše strokovne javnosti, ki lahko pri svojem delu vključujete kulturnovzgojne vsebine (prehrana, zdravje, okolje in prostor, šport …) ter za študente. Osrednji temi Kulturnega bazarja 2019 sta Ustvarjalnost mladih, s poudarkom na projektih »Mladi za mlade« in Sodobna umetnost. Udeleženci usposabljanja spoznajo vsa področja kulturno-umetnostne vzgoje (bralna kultura, glasba, film, gledališče, ples, kulturna dediščina, intermedijska umetnost …). Skozi kreativna partnerstva z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvom za okolje in prostor pa predstavljamo, kako lahko kulturo in umetnost kreativno povežemo tudi z drugimi področji. Letos smo pripravili medresorske tematske sklope Gozd skozi umetnost in kulturo, Zdravje, šport, gibanje, umetnost in tehnologije ter Arhitektura in prostor. Na spletni strani Kulturnega bazarja najdete vabilo in program Kulturnega bazarja 2019 ter e-prijavnico, ki jo morate izpolniti, če se želite udeležiti brezplačnega nacionalnega strokovnega usposabljanja. Prijavite se čim prej, najkasneje pa do 20. marca 2019.

21. Frankofonski dan

Vljudno vas vabimo k sodelovanju na 21. Frankofonskem dnevu, ki bo potekal v torek, 26. marca 2019. Točno uro in lokacijo bomo sporočili naknadno. Vsako leto 20. marca obeležujemo mednarodni dan frankofonije. 88 držav članic Mednarodne organizacije za frankofonijo združujejo vrednote sodelovanja v službi miru, trajnostnega razvoja in medkulturnega dialoga. Raznovrstne prireditve povežejo 220 milijonov govorcev na petih celinah. Letos se nam bodo na 21. Frankofonskem dnevu v Celju s svojim programom v okviru osrednje teme Slovenija v Franciji predstavili frankofili slovenskih srednjih šol. Kot idejno izhodišče za ustvarjanje ponujamo monografijo o slovensko-francoski razmerjih Antonije Bernard: Francosko o Slovencih in njeno pesniško zbirko Cvetje bolečine ter dela književnic, ki so se predstavile v Franciji na povabilo francoskega PEN kluba, Tanje Tuma, Maje Gal Štromar in Barbare Pogačnik. Dobrodošli so tudi vaši predlogi. Posamezen prispevek naj ne presega 10 minut. Prireditev organizira Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Francoskim inštitutom v Sloveniji. Prijavite se lahko do 15. februarja 2019 preko obrazca, ki ga lahko pošljete Višji svetovalki za francoščino na Zavodu RS za šolstvo mag. Alenki Paternoster.

Javni razpis za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2019

Vabljeni k prijavi kandidatov za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2019. Obrazec za prijavo na razpis dosegljiv na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Dodatne informacije dobite pri Rosandi Lenart (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), tel. 01/400-53-70. Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj predlagatelji pošljete ali osebno prinesete v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis za nagrade na področju šolstva«. Obravnavani bodo predlogi, ki bodo ne glede na način dostave v glavno pisarno ministrstva prispeli do petka, 17. maja 2019, do 13. ure.

Nove epizode okoljskih risank Lepši svet - pripomoček vzgojiteljem ter učiteljem v vrtcu in šoli

Ljubljana, 11.03.2019

Luč sveta ugledala nova nadaljevanja okoljskih risank LEPŠI SVET 2, ki so jih na Borzenu pod njihovo blagovno znamko Trajnostna energija pripravili v sodelovanju z RTV Slovenija. Gledalce popeljejo v svet učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Z risankami, ki so prvenstveno namenjene otrokom med četrtim in desetim letom starosti, želi Borzen omenjene tematike približati najmlajšim.  

LEPŠI SVET 2 je nadaljevanje serije slovenskih okoljskih risank izpred treh let. Nastale so na pobudo Borzena in nagovarjajo najmlajše otroke, stare med štiri in deset let. Glavna junaka, Tina in Rok, skupaj s svojim psičkom Edijem ter vsevedno tablico Nikom na razburljivih in zanimivih dogodivščinah spoznavata:

– zakaj uporabljamo baterije,
– kdo je izumil elektriko,
– kakšen bi bil dan brez elektrike,
– kako pazljivo ravnamo z elektriko,
– kako uporabljamo energijo sonca.

Predvsem pa risanke, tako dr. Karlo Peršolja, direktor družbe Borzen: »tako mladim, kot malce manj mladim, na zabaven način širijo obzorja in utrjujejo pozitivne vrednote, ki jih naša družba dandanes za lepši jutri še kako potrebuje«.

Risana serija je bila predvajana med zimskimi šolskimi počitnicami, premierno pa je že objavljena na spletnih straneh in družabnih omrežjih. V kratkem bodo risanke posnete na DVD-je in oplemenitene s poučnim gradivom za vzgojitelje in učitelje ter brezplačno posredovane po relevantnih izobraževalnih institucijah in knjižnicah po vsej državi, z namenom opolnomočenja posameznikov pri sprejemanju pravih odločitev povezanih z energijo.

Namen Borzena je spodbujati zavedanje o pomenu učinkovite rabe energije tudi pri najmlajših, kar je  poslanstvo blagovne znamke Trajnostna energija, v okviru katere Borzen izvaja aktivnosti na področju informiranja, ozaveščanja in usposabljanja o obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije.

Oglejte si risanke.

Tekmovanja

Pri večini tekmovanj se bodo najboljši tekmovalci v mesecu marcu pomerili na zadnji – državni ravni. Tako se bodo zvrstila naslednja tekmovanja: 9.3.2019:  Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje 12.3.2019: Tekmovanje iz znanja nemščine za devetošolce 16.3.2019: Tekmovanje iz znanja zgodovine 20.3.2019: Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 9. razreda OŠ Tekmovanje iz znanja geografije za osnovno in srednješolce pa bo v marcu potekalo na območni ravni 6.3.2019

Razpis za ponudnike programov OIV in ID za srednješolce

Zavod RS za šolstvo bo pripravil Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za šolsko leto 2019/20 in ga objavil na spletni strani. Obvezne izbirne vsebine so okoli 6-odstoten del gimnazijskega predmetnika, v katerem se srečujejo šola in zunanji izvajalci s svojo ponudbo. Podobno obliko, ki ji pravimo Interesne dejavnosti, poznamo tudi v poklicnem in strokovnem šolstvu.

Vabimo vse potencialne zunanje izvajalce, ki bi radi svojo ponudbo predstavili šolam in dijakom, naj svoje programe posredujejo do 5. aprila 2019 kot priponko v urejevalniku besedil Word na elektronski naslov ali na nosilcu podatkov po pošti.

Več informacij v priponki in po telefonu: 05/330 80 67.

Spletni tečaj o varni rabi interneta in sodobnih tehnologij namenjen zaposlenim v šolstvu

13. marca 2019 bo Arnes začel z deseto izvedbo spletnega tečaja o varni rabi interneta in sodobnih tehnologij – MOST-V. Tečaj je v prvi vrsti namenjen predvsem zaposlenim v šolstvu, k udeležbi pa vabimo tudi vse ostale, ki vas obravnavana tematika zanima.

Prijava na tečaj je možna prek spletnih skupnosti na portalu SIO. Za prijavo uporabite AAI-račun, lahko se prijavite tudi z običajnim profilom, ki ga ustvarite. Ključ za vstop v tečaj je mooc2019marec. Prijave na tečaj so že odprte.

Cilj Arnesovega tečaja o varni rabi interneta in sodobnih tehnologij je, da udeleženci osvojijo digitalne kompetence. Še posebej je namenjen učiteljem, ki lahko znanje prenašajo na mlajše generacije. Te so res rojene v digitalno dobo, a imajo le zelo »površinsko« znanje rabe tehnologij, ki jih obkrožajo.

Informacijsko-komunikacijske tehnologije so prisotne na vsakem koraku. Kraja gesel, izsiljevalski virusi in spletno nasilje so le nekateri izmed pojavov, s katerimi imajo stik zaposleni v šolstvu. Na tečaju se boste naučili pravilno in učinkovito soočati s problemi, povezanimi z internetom in sodobnimi tehnologijami..

Tečaj poteka tri zaporedne tedne, tedensko obremenitev pa uporabniki prilagajajo svojim željam in potrebam. Vsebine so prilagojene tako tistim, ki imajo osnovno znanje o tematiki, kot tudi zahtevnejšim uporabnikom.

Po uspešno opravljenem tečaju udeleženci prejmejo Mozilino značko »Pametni uporabnik interneta«. V kolikor se naknadno odločite za udeležbo na srečanju v živo, dobite potrdilo o usposabljanju v trajanju 16 ur.

Vljudno vabljeni  k udeležbi na tečaju!

Seminarji ZRSŠ v mesecu marcu in aprilu 2019

Seminar KAMISHIBAJ GLEDALIŠČE ZA SPODBUJANJE OTROŠKE USTVARJALNOSTI IN INOVATIVNOSTI TER KOT MEDPREDMETNO POVEZOVANJE

Ljubljana; 12. 3. 2019 (1. del – 8 ur) in 26. 3. 2019 (2. del – 8 ur), rok prijave 5. 3. 2019, trajanje 16 ur

Kotizacija: 45 €

Koordinatorica: Natalija F. Kocjančič

Več o seminarju in prijava. (rubrika dodatna ponudba)

 

Seminar STARI PLESI IN PLESNE DEJAVNOSTI PRI POUKU GLASBENE UMETNOSTI

OŠ Jakoba Aljaža Kranj; 9. 3. 2019; (rok prijave 27. 2. 2019); trajanje 8 ur

Koordinatorica: Ada Holcar Brunnauer

Prijava preko Katisa

 

Seminar POPESTRITEV POUKA PREDMETA ŠPORT Z RAZNIMI ORODJI IN REKVIZITI

OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor, trajanje 8 ur; 15. 3. 2019  (rok prijave 6. 3. 2019)

Kotizacija: 30 €

Koordinatorica: Špela Bergoč, tel.: 02 320 80 78

Več o seminarju in prijava. (rubrika dodatna ponudba)

 

Seminar VREDNOTENJE DOSEŽKOV UČENCEV PRI TUJEM JEZIKU (opisno in številčno ocenjevanje)

Ljubljana:  petek, 15.  marec 2019 (rok prijave 5. 3. 2019), trajanje 8 ur

Kotizacije ni.

Koordinatorica: Leonida Novak

Prijava preko Katisa

 

Seminar NADARJENI ŠPORTNIKI V SLOVENSKEM ŠOLSKEM SISTEMU

8 urni seminar; ciljna skupina: športni pedagogi, ki poučujejo na srednjih šolah v športnih oddelkih; čas izvedbe: 18. – 22. 3. 2019 (rok prijave 12. 3. 2019); kraj izvedbe: Gimnazija Šiška Ljubljana

Kotizacija: 25 €

Koordinatorica: Špela Bergoč, tel.: 02 320 80 78

Več o seminarju in prijava. (rubrika dodatna ponudba)

 

Seminar RAZVIJANJE BRALNE PISMENOSTI V PRVEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU

Portorož; 19. – 20. 3. 2019: trajanje 16 ur; rok prijave 5. 3. 2019

Kotizacije.

Koordinatorica: Marta Novak

Prijava preko Katisa

 

Seminar RAZVIJANJE ŠPORTNEGA DUHA PRI PREDMETU ŠPORT

12 urni seminar; ciljna skupina: učitelji RP v OŠ, športni pedagogi v OŠ; čas izvedbe: 1. del (8 ur) 23. 3. 2019, 2. del (4 ure) april 2019 (rok prijave 15. 3. 2019); kraj izvedbe: OŠ Bojana Ilicha Maribor

Kotizacija: 35 €

Koordinatorica: Špela Bergoč, tel.: 02 320 80 78

Več o seminarju in prijava. (rubrika dodatna ponudba)

 

Seminar VPLIV PREHRANE IN GIBANJA NA OHRANJANJE ZDRAVJA

8 urni seminar; ciljna skupina: učitelji OŠ;  čas izvedbe: 25. – 29. 3. 2019 (rok prijave 20. 3. 2019); kraj izvedbe: OŠ Dobrova

Kotizacija: 25 €

Koordinatorica: Špela Bergoč, tel.: 02 320 80 78

Več o seminarju in prijava. (rubrika dodatna ponudba)

 

Seminar RAZVIJANJE BRALNE PISMENOSTI V PRVEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU

Bled; 26. – 27. 3. 2019: trajanje 16 ur; rok prijave 11. 3. 2019

Kotizacije.

Koordinatorica: Marta Novak

Prijava preko Katisa

 

Seminar ZA UČITELJE PSIHOLOGIJE

Ljubljana, 29. marec 2019; (Rok prijave 6. 3. 2019),  trajanje 8 ur

Kotizacija 40 €

Koordinator Tomaž Kranjc

Več o seminarju in prijava (rubrika dodatna ponudba).

 

Seminar SREČANJE VODILNIH IN VODSTVENIH DELAVCEV, KI DELAJO NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

Portorož; 29. 3. 2019; trajanje 8 ur; prijava do 20. 3. 2019

Kotizacije ni.

Koordinatorica: Simona Rogič Ožek

Prijava preko Katisa

 

Seminar  VODNI EKOSISTEMI SKOZI EVOLUCIJSKO ZGODOVINO IN STANJE DANES

Ljubljana, 6. 4. 2019, 8 ur, prijava do 29. 3. 2019

Kotizacije ni.

Koordinatorica: Minka Vičar

Več o seminarju in prijava. (rubrika dodatna ponudba)

 

Seminar NEMŠČINA NA POKLICNI MATURI

Prometna šola Maribor, 8. 4. 2019; trajanje 8 ur; Rok prijave:  20. 3. 2019;

Kotizacije ni.

Koordinatorica: Suzana Ramšak

Prijava preko Katisa

 

Seminar PRISPEVKI STROK ZA SVETOVALNO DELO V PRAKSI: Razvoj čustvene inteligentnosti – izziv sodobnega vrtca in šole

Ljubljana, 8. 4. 2019, trajanje 8 ur, rok prijave 5. 3. 2019

Kotizacija: 50 €

Koordinatorica: Cvetka Bizjak

Več o seminarju in prijava. (rubrika dodatna ponudba)

 

Seminar VREDNOTENJE DOSEŽKOV UČENCEV PRI TUJEM JEZIKU (opisno in številčno ocenjevanje)

Murska Sobota; 10. maj 2019 (rok prijave 25. 4. 2019), trajanje 8 ur

Kotizacije ni.

Koordinatorica: Leonida Novak

Prijava preko Katisa

 

Seminar STRATEGIJE DELA PRI VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU OTROK Z AVTISTIČNO MOTNJO – ASPERGERJEVIM SINDROMOM

Ljubljana; 9. – 10. 4. 2019; trajanje 16 ur; prijava do 2. 4. 2019

Kotizacija: 45 €

Koordinatorica: Natalija F. Kocjančič

Več o seminarju in prijava. (rubrika dodatna ponudba)

07. 03. 2019
Kongresni center v Hotelu Thermana Park Laško, Zdraviliška ulica 6, Laško
07. 03. 2019
29. 03. 2019
08. 04. 2019
Posvet za šolske svetovalne delavce: 20. prispevki strok za svetovalno delo v praksi
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Ižanska cesta 12, Ljubljana

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter