domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Obvestila za vrtce, osnovne in srednje šole ter dijaške domove – julij 2019

Študijska srečanja

Vabimo vas k prijavi na študijska srečanja za predšolsko vzgojo, osnovno šolo ter srednje šole!

Zaradi zahtevne logistike, je zelo pomembno, da se na srečanje pravočasno prijavite. Ob uspešni prijavi boste na svoj elektronski naslov poleg vseh ostalih podatkov prejeli tudi črtno kodo. Ker bomo na študijskih srečanjih vašo prisotnost beležili z bralniki črtnih kod, vas prosimo, da jih prinesete s seboj (natisnjene ali poslikane s telefonom). Prosimo, da se na srečanje prijavite zgolj enkrat. Če se srečanja ne morete udeležiti, se prosim pravočasno odjavite. Link do odjave najdete na povratni informaciji, ki ste jo prejeli na e-naslov ob prijavi.

Tabelo z vsemi lokacijami ŠS in povezavo do vabil najdete na tej povezavi.

 

5. konferenca ravnateljev VIZ v Republiki Sloveniji

Vljudno vas vabimo na 5. konferenco ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji,  ki bo  v sredo, 21. 8. 2019,  v Kongresnem centru  Brdo pri KranjuPredoslje 39, 4000 Kranj.

Na konferenci bomo poudarili pomen pedagoškega vodenja za delo strokovnih organov v vrtcih in šolah  ter  aktivnosti  za večjo kakovost. Predstavljeno bo učinkovito pedagoško vodenje, ki postavlja učenje v središče in ustvarja, ohranja ter razvija spodbudno učno okolje.

Seznanili vas  bomo o skupnih izhodiščih v projektih in razvojnih nalogah Zavoda RS za šolstvo.

Predstavljene bodo novosti v vrtcih in šolah v novem šolskem letu in ravnateljeva vloga pri uvajanju in spodbujanju sprememb.

V  delavnicah boste udeleženci imeli priložnost za poglobljeno  razpravo  o aktualnih vsebinah. Ravnatelji vrtcev boste razpravljali o prenovi kurikula za vrtce. V delavnicah za ravnatelje osnovnih šol bo ponujenih več  različnih tem o vsebinskih in organizacijskih usmeritvah za naslednje šolsko leto. Ponudili bomo  delavnice  o uvajanju  in spremljanju  novosti v programe srednjih šol in gimnazij. Za področje srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja bodo z nami sodelovali predstavniki Centra  RS za poklicno izobraževanje. Vsak ravnatelj se bo lahko udeležil dveh delavnic.

Konferenca je brez kotizacije. Prosimo, da se na konferenco prijavite na naslovu.

Vabilo in program.

Uvajanje ITS v šolsko prakso v letu 2019/2020

V skladu s sklepom SSSI (184. seja 1.6.2017), imajo gimnazije in srednje šole, ki izvajajo izobraževalni program Gimnazija, možnost izvajati programski element z imenom interdisciplinarni tematski sklop (ITS). ITS je vsebinsko zaokrožena celota, s katero se uresničujejo in poglabljajo medsebojno povezani cilji raznih disciplin in/ali predmetov (najmanj treh). Dosedanja praksa izvajanja ITS je pokazala, da gre za kompleksen didaktični pristop, ki zahteva temeljito načrtovanje in intenzivno sodelovanje učiteljev in dijakov pri načrtovanju in izvajanju interdisciplinarnih aktivnosti v okviru ITS.

Zavod RS za šolstvo v sodelovanju s šolami, ki izvajajo ITS, vodi/usklajuje številne aktivnosti za načrtno in sistematično uvajanje/spremljanje ITS v šolsko prakso ter izvaja različna usposabljanja za podporo šolam in učiteljem pri njihovem delu. Na spletni strani Zavoda RS za šolstvo so objavljena gradiva in druge informacije, ki se nanašajo na uvajanje novega programskega elementa v izvedbene kurikule šol. Vabimo vas, da si spletno stran pogledate in uporabite zapisane informacije pri načrtovanju vašega ITS.

V kolikor se nameravate vključiti v uvajanje in spremljanje vas prosimo, da nam do 5. 7. 2019 oddate spletno prijavo. 

V okviru uvajanja bodo šolski timi vključeni v usposabljanje za načrtovanje in izvajanje ITS, o čemer vas bomo sproti obveščali. Šola, ki bo vključena v spremljavo in bo izvajala ITS, bo imela financirano 1 skupino več kot je oddelkov 2. letnika.

Vabimo vas, da se odločite za novi programski element v programu gimnazije in za sodelovanje z nami ter se pridružite 15 gimnazijam, ki so začele uvajate ITS v šolsko prakso že v šolskem letu 2018/19. Za morebitno pomoč pri oblikovanju predlogov načrta izvajanja ITS se lahko obrnete na dr. Branka Slivarja, vodjo Oddelka za srednje šolstvo.

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo. 

Nacionalna usmeritev kulturno-umetnostne vzgoje

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za kulturo in Zavod RS za šolstvo smo od leta 2006 partnerji pri načrtnem razvoju kulturno-umetnostne vzgoje – ključnemu inštrumentu za neposredno krepitev kompetence, imenovane kulturna zavest in izražanje. Pri uresničevanju ciljev in zagotavljanju kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje imajo vzgojno-izobraževalni zavodi zelo pomembno vlogo. Zato v času priprave letnih delovnih načrtov za šolsko leto 2019/2020 objavljamo informacije in priporočila za dostopnejšo in kakovostnejšo kulturno-umetnostno vzgojo.

OIV za srednješolce v šol. letu 2019/2020

Zavod RS za šolstvo vsako leto pripravi Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za naslednje šolsko leto.

Obvezne izbirne vsebine so okoli 6-odstoten del gimnazijskega predmetnika, v katerem se srečujejo šola in zunanji izvajalci s svojo ponudbo. Podobno obliko, ki ji pravimo Interesne dejavnosti, poznamo tudi v poklicnem in strokovnem šolstvu.

Potencialni zunanji izvajalci, ki bi radi svojo ponudbo predstavili šolam in dijakom, so svoje programe predložili Zavodu RS za šolstvo za brezplačno objavo v katalogu.

28. 07. 2019
21. 08. 2019
5. konferenca ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov v RS
Kongresni center Brdo pri Kranju, Predoslje 39, 4000 Kranj
28. 08. 2019
Konferenca Skupaj gradimo kakovost
Kongresni center Brdo pri Kranju, Predoslje 39, 4000 Kranj
23. 09. 2019
23. 10. 2019
5. konferenca za učitelje naravoslovnih predmetov – NAK: Izobraževanje za sedanjost in prihodnost
Kongresni center v Hotelu Thermana Park Laško, Zdraviliška ulica 6, Laško
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter