domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Novosti iz založbe: februar 2019

Zgodovina v šoli 2/2018
 • Dr. Vilma Brodnik: Reviji na pot
 • Dr. Dragica Čeč: Tabori na Slovenskem in družbene razmere v 60. letih 19. stoletja
 • Mag. Bernarda Roudi: 100 let od priključitve Prekmurja k matičnemu narodu
 • Dr. Staša Ivanec: Strategije dela z učenci z učnimi težavami pri pouku zgodovine – primeri in predlogi iz pedagoške raziskave
 • Uroš Cajnko: Osamosvojitev Slovenije – samostojno učenje zgodovine
 • Janja Bec: Vključevanje bralnih učnih strategij in formativnega spremljanja znanja v obravnavo učnega sklopa Gradbeništvo prvih civilizacij – nastanek prvih mest
 • Kristina Vrtovec Repič: Intervju pri pouku zgodovine na srednji tehniški šoli
 • Gabrijela Šturm, Mitja Turk: Zgodovinsko in socialno ozadje Cankarjevega romana Na klancu – timsko poučevanje učiteljev zgodovine in slovenščine
 • Dr. Mojca Šorn: Pomanjkanje in lakota v Ljubljani v času prve in druge svetovne vojne
 • SLO Slovenski zgodovinski magazin. Časi, kraji, ljudje. September 2018/3 – št. 19 (dr. Boris Golec)
Šolsko svetovalno delo 2/2018
 • Cvetka Bizjak: Uvodnik
 • Zdenko Medveš: Šolsko svetovanje v spreminjanju pedagoških paradigem
 • Tanja Bezić: Zaključki konference o šolskem svetovalnem delu
 • Tina Cupar: Vloga vzgojnih stilov pri šolskih izidih mladih
 • Anica Mikuš Kos: Kaj lahko vrtec in šola storita za zmanjšanje škodljivih posledic revščine za otrokov razvoj in psihosocialno dobrobit
 • Petra Košnik: Vloga svetovalnega delavca v procesu opismenjevanja učencev
 • Mateja Šušteršič: Projekt »Kako si?«
Šolska knjižnica 3/2018
 • Romana Fekonja: Uvodnik
 • Urška Šink, Polona Vilar: Izgradnja knjižničnega kataloga za šolske knjižnice
 • Sergej Lah: COBISS+
 • Gregor Škrlj: Organizacija zbirke in izgradnja kataloga v knjižnici OŠ Prule
 • Vasilija Rupnik: Prehod na COBISS v knjižnici ŠC Nova Gorica in združevanje šolskih knjižnic na Goriškem
 • Andreja Urbanec: Izgradnja novega knjižničnega kataloga v sistemu COBISS
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter