domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Formativno spremljanje kot podpora učencem s POSEBNIMI POTREBAMI

priročnik za učitelje, priročnik za učitelje / OŠ - razredni pouk, OŠ - predmetni pouk / vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / leto izida: 2019 / 144 str.

ISBN 978-961-03-0432-6 / oznaka artikla: 6270


11,90 €


V priročniku je opisano, kako s formativnim spremljanjem učinkovito podpremo otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.
Opisani so primeri formativnega spremljanja pri:
- izvajanju DODATNE STROKOVNE POMOČI,
- izvajanju PRILAGOJENIH PROGRAMOV z enakovrednim in nižjim izobrazbenim standardom,
- vzgojnem DELU V DOMOVIH in
- izvajanju POSEBNEGA PROGRAMA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.
V priročniku opisana ORODJA vam bodo v pomoč pri delu z otroki s posebnimi potrebami tako pri poučevanju učnih vsebin in socialnih veščin kot tudi pri poučevanju prilagoditvenih spretnosti in sprejemljivejših oblik vedenja.

V ospredje je postavljen učenec in njegova vloga pri oblikovanju lastne učne poti.

Cena po izidu: 11,90 €

Košarica

je prazna

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter