domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Novice in obvestila

 

Priznanje Zavodu RS za šolstvo za uvajanje računalnikov v šole in prispevek k računalniškemu opismenjevanju mladih

Ljubljana, 16.04.2015

Zavod Republike Slovenije za šolstvo je prejel PRIZNANJE slovenskega društva INFORMATIKA za leto 2015 za uvajanje računalnikov v šole in prispevek k računalniškemu opismenjevanju mladih. Priznanje je iz rok  predsednika Slovenskega društva informatika gospoda Nika Schlambergerja prevzel direktor dr. Vinko Logaj na slovesnosti 14. aprila 2015, ki je potekala ob začetku konference Dnevi slovenske informatike 2015 v […]


Obvestilo o strokovnem usposabljanju za uvajanje neobveznih izbirnih predmetov

Ljubljana, 07.04.2015

Vključitev učencev v neobvezne izbirne predmete je prostovoljna in dragocena, saj predstavlja priložnost za zadovoljitev potreb učencev po radovednosti, ustvarjalnosti, inovativnosti, kritičnem mišljenju itd. Da boste staršem in učencem neobvezne izbirne predmete lažje predstavili in učencem olajšali odločitev o izbiri, smo vam pripravili zloženke oz. strnjen zapis, na katerih je predstavljen vsak posamezni predmet.


prazna

Z žalostjo sporočamo, da nas je zapustila naša sodelavka dr. Olga Dečman Dobrnjič, pedagoška svetovalka za dijaške domove

Ljubljana, 27.03.2015

Z žalostjo vas obveščamo, da nas je po daljši  bolezni zapustila naša spoštovana sodelavka višja pedagoška svetovalka za dijaške domove,  dr. Olga Dečman Dobrnjič. Spominjali se je bomo kot odlične strokovnjakinje in drage kolegice, s hvaležnostjo  za njen dragocen strokovni prispevek pri uresničevanju poslanstva Zavoda RS za šolstvo. Od leta 2006  je bila zaposlena na […]


Strokovno srečanje Tehnologija in umetnost v skupnih projektih – intermedijska umetnost

Ljubljana, 25.03.2015

Spoštovani ravnatelji in strokovni delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki poučujete na področju umetnosti, tehnike in naravoslovja! Zavod RS za šolstvo, MIZŠ, Ministrstvo za kulturo, Cankarjev dom v Ljubljani ter kulturne ustanove s področja intermedijske umetnosti vas vabimo na strokovno srečanje Tehnologija in umetnost v skupnih projektih – intermedijska umetnost, ki bo 22. aprila 2015 ob 10.30 […]


Novinarska konferenca na temo Kulturnega bazarja 2015

Ljubljana, 11.03.2015

Organizatorji nacionalnega medresorskega projekta KULTURNI BAZAR so na novinarski konferenci 10. 3. 2015 predstavili pomen in vsebine tega dogodka. Dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda RS za šolstvo je poudaril, da se kot  razvojna inštitucija na področju izobraževanja zavedamo pomena strokovnega izobraževanja izobraževalcev na področju kulture in hkrati vključevanja otrok in mladine v obsežen program, ki […]


Akcija Varnostni pas v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Ljubljana, 10.03.2015

V okviru uresničevanja Resolucije nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 do 2022 poteka akcija varnostni pas. Vljudno vas naprošamo, da izvedete aktivnosti v vaših VI zavodih (vrtcih, OŠ in SŠ). Dodatne informacije: mag. Marta Novak, ZRSŠ, koordinatorica aktivnosti prometne vzgoje, e-naslov: marta.novak@zrss.si, telefon: 07 / 371 91 98


Svetovni teden izobraževanja o financah-»GLOBAL MONEY WEEK«

Ljubljana, 05.03.2015

Od 9. do 17. marca 2015 poteka na pobudo mednarodne organizacije  Child and Youth Finance International (CYFI) svetovna akcija osveščanja o finančni pismenosti in svetovni teden izobraževanja o financah z naslovom  »Global Money Week«. V tem tednu se po celem svetu odvijajo različni dogodki na temo finančnega izobraževanja in finančne pismenosti otrok in mladostnikov.


Akcija »Quilt« – mladi in varnost

Ljubljana, 26.02.2015

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) je pobudnik akcije »Quilt« – mladi in varnost, katere cilj je s pomočjo prispevkov mladih sestaviti elektronsko platno na temo varnosti. Vabimo vas, da učence spodbudite, da svoje mnenje o varnosti izrazijo v obliki pisem, slik, pesmi, video posnetkov in drugače. Prispevke pošljite na e-naslov: quilt@osce.org. Več […]


Razpis za ponudnike programov obveznih izbirnih vsebin (OIV) za šolsko leto 2015/16

Ljubljana, 16.02.2015

Zavod RS za šolstvo bo, tako kot vsako leto, pripravil Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za šolsko leto 2015/16 in ga objavil na svoji spletni strani. Obvezne izbirne vsebine so okoli 6-odstoten del gimnazijskega predmetnika, v katerem se srečujejo šola in zunanji izvajalci s svojo ponudbo. Podobno obliko, ki ji […]


Podeljena priznanja Blaža Kumerdeja za dosežke na področju šolstva za leto 2014

Ljubljana, 12.02.2015

V Muzeju novejše zgodovine smo 11. februarja 2015 že šestnajstič podelili priznanja Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, v sodelovanju z Zavodom za šolstvo. Priznanje Blaža Kumerdeja se podeljuje posameznikom, skupinam ali institucijam.