domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Novice in obvestila

 

Zavodov katalog nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2015/2016

Ljubljana, 24.08.2015

Pred vami je katalog Zavodovih programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2015/2016. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) tudi letos vse programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju objavlja na svetovnem spletu. V tem katalogu je zbrana le ponudba, ki jo pripravlja Zavod RS za šolstvo.


Poziv za usklajevanje še neobjavljenih datumov tekmovanj

Ljubljana, 21.07.2015

Spoštovani, na spletni strani Zavoda RS za šolstvo smo že pred časom objavili datume tekmovanj iz znanja, ki smo jih med sabo uskladili nekateri organizatorji in veljajo za prihajajoče šolsko leto. Če želite, da bi bili v tem koledarju objavljeni tudi datumi vaših tekmovanj, vas pozivamo, da nam le-te pošljete čim prej, najkasneje pa do […]


Zahvala vzgojno-izobraževalnim zavodom za sodelovanje

Ljubljana, 24.06.2015

Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji, direktorice in direktorji ter drugi strokovni delavci! Zavod za šolstvo uresničuje svoje poslanstvo s stiki z vzgojno-izobraževalnimi zavodi. Naše vzajemno delo se oplaja z različnimi oblikami sodelovanja, kar bi radi ohranili in nadgradili tudi v prihodnjem šolskem letu. Z vašo pomočjo lahko prispevamo h kakovosti pedagoškega dela in k dvigu ravni […]


Obvestilo vrtcem, šolam in dijaškim domovom – junij 2015

Ljubljana, 24.06.2015

Spoštovane direktorice in direktorji, spoštovane ravnateljice in ravnatelji, pošiljamo vam deseto, redno mesečno obvestilo Zavoda RS za šolstvo v tem šolskem letu, namenjeno  vodstvenim delavcem šol in vrtcev ter dijaških domov. Prosimo vas, da po svoji presoji posredujete obvestilo tudi sodelavcem. dr. Vinko Logaj, direktor


Strokovno usposabljanje za nove šole v uvajanju in spremljanju tujega jezika v 2. in 3. razredu OŠ

Ljubljana, 23.06.2015

Vabimo vas na uvodno strokovno usposabljanje, ki bo 3. 7. 2015 ob 9.00 uri v Konservatoriju za glasbo in balet, Ižanska 12, v Ljubljani. Na srečanje vabimo po dva udeleženca iz posamezne šole in sicer učitelja izvajalca predmeta tuji jezik v 2. r. in ravnatelja OŠ. Prijave niso potrebne.


Povabilo k javni razpravi o predlogu sprememb učnega načrta za predmet slovenščina v osnovni šoli

Ljubljana, 20.06.2015

Učiteljice in učitelje razrednega pouka in slovenščine in drugo strokovno javnost vabimo k sodelovanju v javni razpravi o predlogu sprememb posodobljenega učnega načrta za predmet slovenščina v osnovni šoli iz leta 2011.


Javno povabilo vzgojno-izobraževalnim ustanovam za sodelovanje v projektu »Uživajmo v zdravju«

Ljubljana, 19.06.2015

Zavod Republike Slovenije za šolstvo se je prijavil na Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 na področje razpisa Pobude za javno zdravje, podpodročje razpisa Preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom.


Strokovno usposabljanje za uvajanje neobveznih izbirnih predmetov

Ljubljana, 17.06.2015

Obveščamo vas, da na Zavodu RS za šolstvo pripravljamo strokovna usposabljanja za učitelje, ki bodo v šolskem letu 2015/16 poučevali neobvezne izbirne predmete umetnost, računalništvo, šport in tehniko v 4. in 5. razredu ter drugi tuji jezik v 4. in 5. ter 7. in 8. razredu. Strokovna usposabljanja bomo izvedli v drugi polovici avgusta (predvidoma […]


Povabilo k sodelovanju v mednarodnem projektu ATS 2020

Ljubljana, 10.06.2015

Vabimo vas k sodelovanju v mednarodnem projektu Formativno spremljanje in vrednotenje transverzalnih veščin ob podpori IKT (Assessment of Transversal Skills 2020). V projektu bo sodelovalo 17 partnerskih institucij iz 11 držav.  V Sloveniji bo pilotni projekt vodil in usmerjal Zavod RS za šolstvo, v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Državnim izpitnim centrom […]


Informacija o vlogah za potrditev učbenikov, ki so v postopku ocenjevanja skladnosti s cilji, standardi znanja in vsebin

Ljubljana, 04.06.2015

Zavod Republike Slovenije za šolstvo v postopku potrjevanja učbenikov ocenjuje učbenike z vidika skladnosti s cilji, standardi znanja in vsebinami učnega načrti oziroma kataloga znanja. Ocene skladnosti posreduje Komisiji za učbenike, ki nadaljuje potrjevanje ter predloge učbenikov posreduje pristojnemu strokovnemu svetu.