domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Novice in obvestila

 

Vabilo k prijavi prispevka na konferenco KEKS – rok podaljšan

Ljubljana, 01.06.2015

Zagotavljanje kakovostnih vzgoje in izobraževanja je eden od temeljnih ciljev slovenskega vzgojno-izobraževalnega (VIZ) sistema. Vprašanje kakovosti  je eno od križišč, na katerem se srečujejo interesi javnosti, politike, staršev, šol, vrtcev, ravnateljev, učiteljev, drugih strokovnih delavcev in raziskovalcev s področja izobraževanja ter učencev. V času, v katerem je ponovno vroča razprava o elementih sistema ugotavljanja in […]


Katalog programov obveznih izbirnih vsebin za srednješolce v šolskem letu 2015/2016

Ljubljana, 25.05.2015

Zavod RS za šolstvo vsako leto pripravi Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za naslednje šolsko leto. V zadnjih letih ga objavi na svoji spletni strani. Obvezne izbirne vsebine so okoli 6-odstoten del gimnazijskega predmetnika, v katerem se srečujejo šola in zunanji izvajalci s svojo ponudbo. Podobno obliko, ki ji pravimo […]


Vzgoja za nekajenje – Gardaland 2015

Ljubljana, 21.05.2015

Zavod RS za šolstvo in Zveza slovenskih društev za boj proti raku sta tudi v tem šolskem letu izvedla program »Vzgoje za nekajenje«, ki med drugim vključuje  podpisovanje slovesne izjave o nekajenju in izpolnjevanje anketnega vprašalnika o pomenu zdravega načina življenja ter škodljivih učinkih tobaka na zdravje mladostnikov.


Največji pevsko-plesni dogodek v Sloveniji ZBOROVSKI BUM 2015

Ljubljana, 20.05.2015

Zborovski BUM 2015 (2.6.2015, ob 13.uri na stadionu Ljudski vrt Maribor)  je nacionalno prepoznan dogodek, ki je leta 2013 združil 154 osnovnih šol oz. 4736 otrok pevcev ter 323 mentorjev. Prvič smo Zborovski BUM organizirali na Trgu Leona Štuklja leta 2012, naslednje leto se je odvijal na stadionu Ljudski vrtu Maribor in tam se bo […]


Inovacijski projekti (IP) v šolskem letu 2015/2016 – vabilo k sodelovanju

Ljubljana, 18.05.2015

Zavod RS za šolstvo Vas vabi k posodabljanju vzgoje in izobraževanja s pedagoškimi novostmi v šolskem letu 2015/2016. Inovacijski projekti (IP) vzgojno-izobraževalnih organizacij v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport spodbujajo ustvarjanje, odkrivajo in širijo inovacijsko kulturo med strokovne delavce šol in drugih vzgojno-izobraževalnih institucij.


Priporočila za izbiro učbenikov in kompletov učnih gradiv za šolsko leto 2015/2016

Ljubljana, 18.05.2015

V skladu z najavo v rednem mesečnem obvestilu vrtcem, šolam in dijaškim domovom, poslanim 30. 4. 2015, objavljamo priporočila za izbiro učbenikov in kompletov učnih gradiv za naslednje šolsko leto.


Založba Zavoda se bo predstavila na sejmu akademske knjige Liber.ac

Ljubljana, 15.05.2015

Založba Zavoda RS za šolstvo bo tudi letos predstavila svoje publikacije na sejmu akademske knjige Liber.ac, ki bo potekal v Foersterjevem vrtu za Filozofsko fakulteto v Ljubljani od torka, 19. maja, do četrtka, 21. maja. Vabimo vas k obisku naše stojnice  in k udeležbi na spremljevalnem programu, ki bo potekal pod motom Zvok knjige, zven življenja.


Načelno mnenje ZRSŠ o vprašanju glede revije Modri Jan in navezanih projektih

Ljubljana, 24.04.2015

Objavljamo načelno mnenje Zavoda Republike Slovenije za šolstvo o vprašanju glede revije Modri Jan in navezanih projektih. Revija Modri Jan, označena kot revija za spoznavanje in ohranjene narave, je glede na navedbe namenjena učencem od 4. do 12. leta starosti, pri čemer eksplicitno avtorstvo prispevkov v reviji večinoma ni znano, spletno stran pa ureja in revijo […]


Razpis za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v vzgoji in izobraževanju za leto 2015

Ljubljana, 17.04.2015

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih dejavnosti vrtcev, osnovnih, srednjih, višjih strokovnih in glasbenih šol, dijaških domov ter šol za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji. Rok za oddajo vlog je 8. 5. 2015 do 12.00 ure. Vse informacije dobite v priloženih datotekah.


Javni poziv za kandidiranje strokovnjakov za člane komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na prvi stopnji

Ljubljana, 16.04.2015

Objavljamo javni poziv za kandidiranje strokovnjakov za člane komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na prvi stopnji. Preberite priložene datoteke. Vse, ki izpolnjujete pogoje, pozivamo, da nam do 4.5.2015 posredujete svojo prijavo, in sicer: