domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Podpora ZRSŠ pri izvajanju pouka na daljavo

Ljubljana, 30.10.2020

Za načrtovanje in izvajanje pouka na daljavo smo na Zavodu RS za šolstvo pripravili okrožnico za osnovne šole, glasbene šole ter osnovne šole s prilagojenim programom ter okrožnico za srednje šole ter srednje glasbene šole z opomniki za načrtovanje dela.

V zadnjih mesecih preteklega šolskega leta smo vzgojno-izobraževalnim zavodom posredovali številna priporočila, ki si jih lahko ogledate na spletni strani Zavoda RS za šolstvo. Na voljo so tudi krajši strnjeni posnetki izvedenih usposabljanj, s pomočjo katerih lahko strokovni delavci na hiter in enostaven način dobijo navdih ter zamisli za pripravo in izvedbo pouka na daljavo

V digitalni bralnici je objavljena tudi publikacija Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s Covid-19 – modeli in priporočila, ki so jo ravnatelji prejeli na posvetu v mesecu avgustu 2020.

Informacije v podporo ravnateljem in učiteljem pri pripravi in izvedbi pouka na daljavo:

Držimo se priporočenih ukrepov ter zaupajmo zdravstveni stroki.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter