domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Oktobrska obvestila za vrtce, šole in dijaške domove

Razpis "Milenijci milenijcem - nova galaksija idej"

Zavod RS za šolstvo v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede  vabimo osnovne šole k aktivnemu sodelovanju s kritičnim premislekom o nalogah in poslanstvu generacije milenijcev v luči spomina na dogodke in dogajanja v času Martina Luthra in reformatorjev (1517) ter Vladimirja Iljiča Lenina in revolucionarjev (1917).  Več…

Program "Vzgoja za nekajenje"

Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Zvezo slovenskih društev za boj proti raku (ZSDBPR) vabi k podpisovanju slovesne obljube, da v tekočem šolskem letu ne bodo začeli kaditi, z namenom da se zmanjša število (novih) kadilcev. Med 6. in 10. novembrom boste na šole prejeli gradiva za učno uro in zgibanko za učence “Življenje je  lepo – skrbim za svoje zdravje”. Več informacij…

Izvedbena navodila za tekmovanja na šolski ravni

Pred izvedbo šolske ravni posameznih tekmovanj bomo objavili izvedbena navodila in novice na ZRSŠ spletni strani  – tekmovanja.

Seminarji

Seminar POTI ZA IZBOLJŠANJE UČNIH DOSEŽKOV – OD OBDELAVE PODATKOV DO STATISTIKE Z UPORABO IKT

Ljubljana, 2. 10. – 24. 11. 2017, trajanje 24 ur

Kotizacije ni.

Koordinatorica: Sonja Rajh Več

 

Seminar OD FONOLOŠKEGA OZAVEŠČANJA DO BRANJA IN PISANJA PRI ZGODNJEM UČENJU TUJEGA JEZIKA

Ljubljana, 3. 10. 2017, trajanje 8 ur

Maribor, 5. 10. 2017, trajanje 8 ur

Kotizacije ni.

Koordinatorica: Berta Kogoj  Več

 

Seminar POTI ZA IZBOLJŠANJE UČNIH DOSEŽKOV – PORTFOLIJO PRI LIKOVNI UMETNOSTI: ALTERNATIVNA OBLIKA VREDNOTENJA ZNANJA IN PRISTOP K SPODBUJANJU IN RAZVIJANJU KREATIVNOSTI

Ljubljana, 5. 10. 2017 (rok prijave 2. 10. 2017), trajanje 8 ur

Kotizacije ni.

Koordinatorica: Nina Ostan   Več

 

  1. LETNI SLOVENSKO-FRANCOSKI SEMINAR

Koper, 5. – 6. 10 2017 (rok prijave 1. 10. 2017), trajanje 16 ur

Koordinatorica: Simona Cajhen  Več

 

Seminar IZBOLJŠANJE UČENJA IN PROCESA SAMOEVALVACIJE NA PODLAGI PODATKOV EKSTERNIH PREVERJANJA ZNANJA I – FIZIKA NA MATURI

Rimske Toplice, 9. – 10. 10. 2017 (rok prijave 3. 10. 2017), trajanje 16 ur

Kotizacije ni.

Koordinator: Milenko Stiplovšek  Več

 

Seminar KAKO SPODBUJATI RAZVOJ ČUSTVENE INTELIGENTNOSTI PRI SEBI IN SVOJIH UČENCIH?

Ljubljana, 11. 10. 2017 (prvo od štirih popoldanskih srečanj, naprej po dogovoru), trajanje 16 ur

Kotizacija: 40 €

Koordinatorica: Tanja Rupnik Vec   Več

 

Seminar DRUGAČNA GEOGRAFIJA – RAZISKOVANJE KRAŠKE POKRAJINE

Kočevje, 13. – 14. 10. 2017, trajanje 16 ur

Informacije: Igor Lipovšek

 

Seminar POTI ZA IZBOLJŠANJE UČNIH DOSEŽKOV – PRIPRAVA KAKOVOSTNIH NALOG ZA VREDNOTENJE ZNANJA NEMŠČINE

Ljubljana, 20.10.2017, trajanje 8 ur

Kotizacije ni.

Koordinatorica: Liljana Kač  Več

 

  1. KONFERENCA ZA UČITELJE NARAVOSLOVNIH PREDMETOV – NAK 2017

Laško, 26. do 27. 10. 2017, trajanje 16 ur

Kotizacije ni.

Koordinatorica: Anita Poberžnik  Več

29. 11. 2017
Nacionalno strokovno usposabljanje Kulturni bazar v regiji
Slovensko narodno gledališče Maribor
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter