domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Obvestila za vrtce, šole in dijaške domove, november 2016

Priznanja Blaža Kumerdeja za odlično sodelovanje med ZRSŠ in vzgojno-izobraževalnimi institucijami. Predloge za priznanja sprejemamo do 16. 12. 2016 do 11. ure.

Tekmovanja: V novembru začenjamo s šolskimi tekmovanji iz nemščine in angleščine za učence 9. razreda OŠ. Več informacij o tekmovanjih>>

Seznam seminarjev in posvetov, ki bodo organizirani v mesecu novembru in začetku decembra.


Vrtci: Objavljena so vabila z datumi in lokacijami študijskih srečanj. Objavljen je tudi evalvacijski vprašalnik za prvi sklic študijskih skupin.

Srednje šole in dijaški domovi: Posvet Preprečevanje in obravnava nasilja ter graditev kulture nenasilja, 30. 11. 2016.

Osnovna šola: Vzgoja za nekajenje

17. november je Mednarodni dan boja proti kajenju. V naši državi bo v mesecu novembru potekalo več različnih aktivnosti, ki imajo vse skupni cilj – zdrava in sproščena mladost.

Zveza slovenskih društev za boj proti raku in Zavod RS za šolstvo sta tudi za to šolsko leto pripravila program Vzgoja za nekajenje s podpisovanjem slovesne zaobljube, namenjen učenkam in učencem, ki v tem šolskem letu obiskujejo 5., 6., 7. in 8. razred.

Vsa potrebna pisna gradiva za vodenje aktivnega pouka s predlogom za potek učne ure vam bomo s paketno pošto poslali na šolo med 7. in 11. novembrom.

Mesec november – mesec preprečevanja odvisnosti

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter