domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Obvestila za vrtce, šole in dijaške domove – februar

Podružnične šole in kombinirani pouk

Zavod RS za šolstvo bo v prihodnje ponovno namenil intenzivnejšo podporo podružnicam in kombiniranemu pouku. V ta namen bomo v letošnjem letu organizirali regionalne posvete, ki jih bomo namenili strokovni refleksiji in analizi stanja na podružnicah in/ali v kombiniranih oddelkih, evidentiranju potreb po strokovnem spopolnjevanju in sodelovanju pa tudi po nadgradnji vizije razvoja malih osnovnih šol ter specialne didaktike kombiniranega pouka.

Konferenca za učitelje razrednega pouka

Področna skupina za razredni pouk na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo v okviru projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda pripravlja KONFERENCO ZA UČITELJE RAZREDNEGA  POUKA in bo nosila naslov UTIRAMO POTI UČENJU NA RAZREDNI STOPNJI. Potekala bo 21. in 22. marca 2018, v Kongresnem centru Laško in bo vsebinsko sledila smernicam izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa na razredni stopnji. Na konferenci bodo sodelovali priznani strokovnjaki, ki se ukvarjajo s področjem učenja in poučevanja mlajših učencev. Prijave na konferenco se zbirajo preko spletne aplikacije KATIS in bodo odprte do zasedbe prostih mest. Program konference je objavljen na spletni strani konference. Kotizacije ni.

Konferenca Sirikt

Vabimo vas k sodelovanju na 11. mednarodni konferenci Sirikt 2018, ki bo potekala od 19. do 20. aprila 2018 v Podčetrtku. Letošnji moto konference je »Skupaj v izzive«, ki nam jih postavlja pedagoška praksa na področju razvoja digitalne pismenosti v povezavi z vsemi drugimi pismenostmi.

V programskih sklopih Raziskovalci lastne prakse, Igrifikacija in Digitalni razkorak se posvečamo aktualnim temam, ki se jih lotevamo s pomočjo zastavljenih vprašanj. Odgovore pričakujemo v predstavitvah in predavanjih, ki jim bodo sledile skupinske razprave. V njih bomo izmenjali različne poglede, razmislili o sedanji praksi ter iskali rešitve. Skupne ugotovitve bomo strnili na zaključni panelni razpravi. Del programa bodo tudi tematski konferenčni dogodki.

Za praktične prikaze uporabe najnovejših tehnologij za pouk bodo poskrbeli razstavljavci iz šol, različnih institucij in gospodarstva. Vabljeni, da nam sledite na Twitterju in Facebooku  ter na spletni strani!

Mednarodni kongres dijaških domov Slovenije

Vabimo vas k sodelovanju na VI. mednarodnem kongresu dijaških domov Slovenije z naslovom Izzivi vzgoje v globalni družbi, ki ga organizira Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo in Skupnostjo dijaških domov Slovenije.

Kongres bo potekal v četrtek, 22. in v petek, 23. marca 2018, v prostorih Dijaškega doma Tabor, Vidovdanska 7, Ljubljana, pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, g. Boruta Pahorja.

Mednarodni kongres je strokovno srečanje, namenjeno strokovnim delavcem dijaških domov, osnovnih in srednjih šol, vzgojnih in prevzgojnih ustanov, univerz, ustanov za izobraževanje odraslih, centrov za socialno delo, svetovalnih centrov, nevladnih organizacij, zdravstvenih in drugih ustanov, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, ali so kakorkoli povezane s tem področjem. Cilji kongresa so usmerjeni k strokovnemu izpopolnjevanju, izmenjavi mnenj, spoznanj znotraj in izven stroke ter utrjevanju strokovne identitete vzgojiteljev dijaških domov in drugih strokovnih delavcev.  K sodelovanju vabimo tudi strokovnjake iz drugih držav, saj želimo naša spoznanja širiti tudi izven naših meja in pridobivati spoznanja tujih strokovnjakov.

Več informacij najdete na spletni strani DVDDS.

Seminarji ZRSŠ

Seminar NADARJENI ŠPORTNIKI V SLOVENSKEM ŠOLSKEM SISTEMU

Maribor, 12. 2. 2018 (rok prijave 31. 1. 2018), trajanje 8 ur

Kotizacija: 25 €

Ciljna skupina: športni pedagogi, ki poučujejo na srednjih šolah v športnih oddelkih;

Koordinatorica: Špela Bergoč,

Več o …

Seminar STROKOVNO SREČANJE ZA SVETOVALNE DELAVCE PRIPRAVNIKE IN ZAČETNIKE

Ljubljana, 15. 2. 2018 (rok prijave 1. 2. 2018), trajanje 8 ur

Kotizacija: 30 €

Koordinatorica: Tamara Malešević

Več o …

Seminar  ŠTEVILČNO OCENJEVANJE v 3. RAZREDU OŠ

Predvideni čas in kraj izpeljave: februar 2018 (Ljubljana ali Maribor)

Koordinatorica: Leonida Novak

Kotizacija: 41, 20 €

Več o …

Seminar VPLIV PREHRANE IN GIBANJA NA OHRANJANJE ZDRAVJA

Ljubljana z okolico,  7. 3. 2018 (rok prijave 28. 2. 2018); trajanje 8 ur

Kotizacija: 25 €

Koordinatorica: Špela Bergoč

Več o …

Seminar OCENJEVANJE PISNEGA DELA IZPITA IN USTNI IZPIT IZ SLOVENŠČINE NA POKLICNI MATURI

Ljubljana, 9 . 3. 2018 (rok prijave 15. 2. 2018); trajanje 8 ur

Kotizacije ni.

Koordinatorica: Mira Hedžet Krkač

Več o …

Seminar POPESTRITEV POUKA PREDMETA ŠPORT Z RAZNIMI ORODJI IN REKVIZITI

Maribor, 14. 3. 2018  (rok prijave 4. 3. 2018), trajanje 8 ur

Kotizacija: 30 €

Koordinatorica: Špela Bergoč

Več o …

Seminar STRATEGIJE DELA PRI VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU OTROK Z AVTISTIČNO MOTNJO – ASPERGERJEVIM SINDROMOM

Ljubljana, 14.–15. 3. 2018 (rok prijave 6. 3. 2016); trajanje 16 ur

Kotizacija: 40 €

Koordinatorica: Natalija F. Kocijančič

Več o …

Seminar LJUBEZEN IN SPOLNOST: ČUT (ČUSTVA, UM, TELO) –

HOLISTIČNI IN INTERDISCIPLINARNI PRISTOP K SPOLNOSTI IN SPOLNI VZGOJI

Kraj izvedbe glede na večino prijav, marec-maj (rok prijave 15. 2. 2018); trajanje 24 ur

Kotizacija: 40 €

Koordinatorica: Tanja Bezić

Več o …

KONFERENCA ZA RAZREDNI POUK

Laško, 21. 3.–22. 3. 2018 (rok prijave 15. 2. 2018) trajanje 16 ur

Kotizacije ni.

Koordinatorica: Leonida Novak

Spletna stran konference

Več o …

Seminar SOCIALNO UČENJE

Ljubljana, 23. 3.-24. 3. 2018 (rok prijave 15. 2. 2018), trajanje 16 ur

Kotizacija: 38.39 EUR

Koordinatorica: Jožica Pika Gramc

Več o …

  1. strokovno/znanstvena mednarodna konferenca ŠOLA IN MUZEJI V EVROPSKEM LETU KULTURNE DEDIŠČINE

Ljubljana, 23. – 24. 3. 2018 (rok prijave 20. 3. 2018), ZRSŠ soorganizator z EDUCA Izobraževanja.

Informacije na stefan@educaizobrazevanje.si ter info@educaizobrazevanje.si.

Več o …

Seminar VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE UČENCEV ROMOV OŠ

Novo mesto, 27.-28. 3. 2018, 1. izvedba; Moravske Toplice: 29.-30. 3. 2018, 2. izvedba (rok prijave 28. 2. 2018); trajanje 16 ur

Kotizacije ni.

Koordinatorica: Marta Novak

Več o …

SREČANJE VODILNIH IN VODSTVENIH DELAVCEV, KI DELAJO NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

Portorož, 29. 3. 2018 (rok prijave 20. 3. 2018), trajanje 8 ur

Kotizacije ni.

Koordinatorica: Simona Rogič Ožek

Več o …

  1. MEDNARODNA KONFERENCA SIRIKT 2018

Podčetrtek (Terme Olimia), 19. – 20. 4. 2018, Trajanje 16 ur

Kotizacije ni.

Za praktične prikaze uporabe najnovejših tehnologij za pouk bodo poskrbeli razstavljavci iz šol, različnih institucij in gospodarstva.

Vabljeni, da nam sledite na Twitterju in Facebooku  ter na spletni strani!

Kulturni bazar

Jubilejni, deseti Kulturni bazar 2018 prinaša bogat program strokovnega usposabljanja. Skoraj petdeset dogodkov na ta dan udeležencem omogoča, da si program oblikujete po svojih potrebah in željah.
Program predstavlja različne načine, kako nam je z medresorskim sodelovanjem uspelo okrepiti zavest o pomenu kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje ter spodbuditi številna kreativna partnerstva, ki danes že pripomorejo ne le k inovativnejšemu učnemu okolju, temveč spodbujajo tudi kreativno mišljenje, socialno vključenost, krepijo družbene veščine ter imajo številne druge pozitivne učinke na razvoj posameznikov in družbe.

Vabilo

Program

Javni razpis nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2018

Vabljeni k sodelovanju na javnem razpisu nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2018. Nagrade se podeljujejo za izjemne dosežke in življenjsko delo  v vzgoji in izobraževanju: predvsem za pomembne prispevke h kakovosti vzgojnoizobraževalne prakse ter razvoju organizacije vzgojnoizobraževalnega procesa, za uveljavljanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in humanizacije odnosov v šoli, za uveljavljanje pozitivnih vzgojnih vplivov ter za utrjevanje ugleda šole v okolju.

05. 04. 2018
Kulturni bazar
Cankarjev dom, Ljubljana
19. 04. 2018
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter