domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Obvestila za vrtce, šole in dijaške domove – december

Tekmovanja

Decembra bomo izvedli še dve od naših tekmovanj na šolski ravni: Tekmovanje iz znanja zgodovine na temo Podobe življenja ljudi v predmarčni dobi na slovenskem in Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje za učence II. in III. VIO ter srednješolce z naslovom Čud(ež)ne besede.

 

Navodila za izvedbo šolske ravni pri tekmovanju iz zgodovine in slovenščine so pripravljena na osnovi posodobljenih pravilnikov.

Seminarji

V decembru 2017 in začetku januarja 2018 ZRSŠ načrtuje naslednje seminarje:

 

Seminar IZBOLJŠANJE UČENJA IN PROCESA SAMOEVALVACIJE NA PODLAGI PODATKOV EKSTERNIH PREVERJANJ ZNANJA I – GEOGRAFIJA NA MATURI

Ljubljana, 7. 12. 2017 – 15. 2. 2018 (rok prijave 2. 12. 2017), trajanje 16 ur

Kotizacije ni.

Koordinator: Igor Lipovšek

Več o seminarju in prijave na povezavi: https://lim3.mss.edus.si/Katis/Uvodna.aspx

 

Konferenca VARNO IN SPODBUDNO UČNO OKOLJE

Brdo pri Kranju, 20.12. 2017 (rok prijave 10. 12. 2017), trajanje 8 ur

Koordinatorica: Vera Bevc

Več o konferenci in prijava

 

Seminar KAMISHIBAJ GLEDALIŠČE

Ljubljana, srede v januarju 2018 (rok prijave 20. 12. 2017), trajanje 16 ur

Kotizacija: 40 €

Koordinatorica: Natalija F. Kocjančič

Več o seminarju in prijava

 

 

Seminar  VREDNOTENJE DOSEŽKOV UČENCEV PRI TUJEM JEZIKU (opisno in številčno ocenjevanje)

Ljubljana, 8. 1. 2018 (rok prijave 15. 12. 2017), trajanje 8 ur

Kotizacije ni.

Ciljna skupina: učitelji in učiteljice tujega jezika v 1. VIO.

Koordinatorica: Leonida Novak

Več o seminarju in prijave

 

Seminar POTI ZA IZBOLJŠANJE UČNIH DOSEŽKOV – UPORABA IKT PRI NEPOSREDNEM DELU Z OTROKI

Ljubljana (ali po dogovoru), 9. 1. – 6. 2. 2018 (rok prijave 20. 12. 2017), trajanje 24 ur

Kotizacije ni.

Koordinatorica: Lidija Jerše

Več o seminarju in prijave

 

Seminar  OPISNO OCENJEVANJE V 1. IN 2. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE  – 1. del

Predvideni čas in kraj izpeljave: 19.  januar 2018 (Postojna ali Kranj), 15. februar 2018 (Ptuj)

Koordinatorica: Sandra Mršnik

Kotizacija: 41, 20 EUR

Prijava na spletni povezavi dodatna ponudba

 

Seminar  OPISNO OCENJEVANJE V 1. IN 2. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE  – nadaljevalni

Predvideni čas in kraj izpeljave: 25. januar 2018 (Postojna), 16. februar 2018 (Ptuj)

Koordinatorica: Sandra Mršnik (sandra .mrsnik@zrss.si)

Kotizacija: 41, 20 EUR

Prijava na spletni povezavi dodatna ponudba

 

Seminar  ŠTEVILČNO OCENJEVANJE v 3. RAZREDU OŠ

Predvideni čas in kraj izpeljave: februar 2018 (Ljubljana ali Maribor)

Koordinatorica: Leonida Novak

Kotizacija: 41, 20 EUR

Prijava na spletni povezavi – dodatna ponudba

20. 12. 2017
12. 01. 2018
Formativno spremljanje v podporo učenju
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter