domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Obvestila za vrtce, šole in dijaške domove

Projekt “Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018”

Projekt omogoča usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev na področju preduniverzitetnega izobraževanja s ciljem krepitve kompetenc za kakovostno vzgojno izobraževalno dela.

( V okviru tega projekta poteka tudi izobraževanje knjižnicarjev za delo v sistemu COBISS.)

Podrobnosti o programih in prijava.

 

Študijska srečanja za strokovne delavce vrtcev

V drugi polovici oktobra 2017 bomo začeli s prvimi izvedbami študijskih srečanj za strokovne delavce vrtcev. V letošnjem letu je tema študijskih srečanj Formativno spremljanje v podporo vsakemu posameznemu otroku. Srečanja bodo trajala štiri pedagoške ure, imela bodo skupni plenarni del s strokovnimi izhodišči in delo v manjših skupinah na konkretnih primerih iz prakse.

Drugi sklic ŠS bo potekal na daljavo, v spletnih učilnicah, predvidoma od januarja do junija 2018.

Na študijske skupine se bo možno prijaviti po 15. septembru 2017 preko spleta, kjer bodo dosegljive tudi vse informacije o datumih in lokacijah izvedb študijskih skupin.

Študijska srečanja za osnovno šolo

Osrednja tema študijskih srečanj za osnovno šolo v šolskem letu 2017/18 je Formativno spremljanje v podporo vsakemu učencu. Srečanja za matematiko, naravoslovne predmete, gospodinjstvo, tehniko in tehnologijo, šport in glasbeno umetnost so bila izvedena v avgustu v obliki 8-urnega srečanja. Za vse preostale predmete in področja bodo organizirana srečanja v enakem obsegu, vendar v dveh delih. Prvi, v obsegu 4 pedagoških ur, bo potekal neposredno v oktobru ali novembru 2017, drugi na daljavo.

Od 15.9.2017 dalje bo prijava in vabila, z dnevnim redom in lokacijami srečanj za posamezne predmete in področja v OŠ.

Študijska srečanja za učitelje razrednega pouka

V drugi polovici oktobra 2017 bomo začeli s prvimi izvedbami študijskih srečanj za učitelje razrednega pouka. V letošnjem letu je tema študijskih srečanj Vključujoča šola – videti in podpreti vsakega učenca.

Srečanja bodo trajala štiri pedagoške ure v živo in štiri na daljavo v spletnih učilnicah.

Na srečanjih v živo bo skupni plenarni del s strokovnimi izhodišči in predstavitvijo praktičnih primerov učiteljic iz prakse. V nadaljevanju bo delo potekalo v manjših skupinah na konkretnih primerih iz prakse. Delo se bo nadaljevalo v spletni učilnici.

Vse bo objavljeno v spletni učilnici za učitelje (ključ RP).

K prijavi na študijska srečanja vas bomo povabili v objavi na spletni strani ZRSŠ v prvi polovici septembra.

Vabilo k sodelovanju v poskusu

Poskus bo trajal predvidoma od jeseni 2017 do jeseni 2020 in je namenjen preverjanju uresničevanja koncepta razširjenega programa po izvedbenih modelih. Formalno zajema tri zaokrožena področja:

A – uvajanja prvega obveznega tujega jezika v prvem triletju in drugega obveznega tujega jezika v tretjem triletju

B – uvajanje novega koncepta razširjenega programa za vse razrede osnovne šole v treh vsebinskih sklopih:

1. ZDRAVJE IN GIBANJE

2. KULTURA IN TRADICIJA

3. VSEBINE PO IZBORU ŠOLE

C – oblikovanje metodologije programskega financiranja razširjenega programa.

Več o tem si preberite v Vabilu.

Vabilo k sodelovanju v poskusu

Obrazec za soglasje

 

Letna konferenca o uvajanju in spremljanju tujega jezika v 1. VIO

Poleg zanimiv in aktualnih predavanj priznanih strokovnjakov na tem področju, vas bomo primerjalno seznanili z rezultati spremljave tujega jezika v preteklih treh letih. Besedo bomo dali tudi učiteljem praktikom, ki bodo z udeleženci delili preizkušene primere iz svojih razredov. Zaključili bomo z okroglo mizo, na kateri želimo odkrito spregovoriti o priložnostih in pasteh, ki jih v slovenski šolski  prostor vnašamo s poučevanjem tujih jezikov. Strokovno srečanje bo namenjeno tako ravnateljem osnovnih šol kot tudi vsem učiteljem, ki poučujejo tuji jezik v 1. in 2. obdobju.

Kdaj: 19. oktober 2017

Kje: Brdo pri Kranju

 

Več informacij…

Tekmovanja

ZRSŠ organizira v šolskem letu 2017/18 Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje za OŠ in SŠ,  Tekmovanje iz znanja angleščine za 9. razred OŠ, Tekmovanje iz znanja nemščine za 9. razred OŠ, Tekmovanje iz znanja zgodovine za OŠ (8. in 9. razred) ter Tekmovanje iz znanja geografije za OŠ in SŠ, ki se nadaljuje tudi na mednarodni ravni.

Na spletni strani ZRSŠ  redno objavljamo koledar, razpise tekmovanj in pravilnike. Bodite pozorni na objavo razpisa za sofinanciranje državnih in mednarodnih tekmovanj za šolski leti 2017/18 in 2018/19; rok za predložitev vlog je 30. 9. 2017 do 10. ure.

Seminarji

Seminar POTI ZA IZBOLJŠANJE UČNIH DOSEŽKOV – FRANCOŠČINA IN ITALIJANŠČINA

Ljubljana, 12. 9. 2017 (rok prijave 1. 9. 2017), trajanje 8 ur

Kotizacije ni.

Koordinatorica: Simona Cajhen.

Več o seminarju in prijava.

 

 

Seminar RAZVIJANJE BRALNE PISMENOSTI V PRVEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU

Sečovlje, 12. – 13. 9. 2017 (rok prijave 1. 9. 2017), trajanje 16 ur

Kotizacije ni.

Koordinatorica: Marta Novak.

Več o seminarju in prijava.

 

Seminar:  VREDNOTENJE DOSEŽKOV UČENCEV PRI TUJEM JEZIKU

Načrtovane tri izvedbe:

–              Ljubljana:  petek, 9. september 2017 (rok prijave 5. 9. 2017), trajanje 8 ur

–              Koper: četrtek, 21. september 2017 (rok prijave 11. 9. 2017), trajanje 8 ur

–              Maribor: torek, 26. september 2017 (rok prijave 16. 9. 2017), trajanje 8 ur

Ciljna skupina: učitelji in učiteljice tujega jezika v 1. VIO.

Kotizacije ni.

Koordinatorica: Leonida Novak.

Več o seminarju in prijava.

 

Seminar POTI ZA IZBOLJŠANJE UČNIH DOSEŽKOV – ZBOROVSKA ŠOLA ZA VRTCE – 1. del in 2. del

Radenci, 29. – 30. 9. 2017 (rok prijave 27. 9. 2017), trajanje obeh delov skupaj 16 ur

Kotizacije ni.

Koordinatorica: Inge Breznik.

Več o seminarju in prijava.

 

Seminar POTI ZA IZBOLJŠANJE UČNIH DOSEŽKOV – OD OBDELAVE PODATKOV DO STATISTIKE Z UPORABO IKT

Ljubljana, 2. 10. – 24. 11. 2017 (rok prijave 15. 9. 2017), trajanje 24 ur

Kotizacije ni.

Koordinatorica: Sonja Rajh.

Več o seminarju in prijava.

 

  1. LETNI SLOVENSKO-FRANCOSKI SEMINAR

Koper, 5. – 6. 10 2017 (rok prijave 1. 10. 2017), trajanje 16 ur

Koordinatorica: Simona Cajhen.

Več o seminarju in prijave.

 

Seminar IZBOLJŠANJE UČENJA IN PROCESA SAMOEVALVACIJE NA PODLAGI PODATKOV EKSTERNIH PREVERJANJA ZNANJA I – FIZIKA NA MATURI

Rimske Toplice, 9. – 10. 10. 2017 (rok prijave 3. 10. 2017), trajanje 16 ur

Kotizacije ni.

Koordinator: Milenko Stiplovšek.

Več o seminarju in prijava.

 

Seminar IZBOLJŠANJE UČENJA IN PROCESA SAMOEVALVACIJE NA PODLAGI PODATKOV EKSTERNIH PREVERJANJ ZNANJA II – NPZ IZ MATEMATIKE

Slovenska Bistrica, 6. – 20. 10. 2017 (rok prijave 15. 9. 2017), trajanje 24 ur

Kotizacije ni.

Koordinatorica: Jerneja Bone.

Več o seminarju in prijava.

 

Seminar KAKO SPODBUJATI RAZVOJ ČUSTVENE INTELIGENTNOSTI PRI SEBI IN SVOJIH UČENCIH?

Ljubljana, 11. 10. 2017 (prvo od štirih popoldanskih srečanj, naprej po dogovoru), trajanje 16 ur

Kotizacija: 40 €

Koordinatorica: Tanja Rupnik Vec.

Več o seminarju in prijava.

 

Seminar DRUGAČNA GEOGRAFIJA – RAZISKOVANJE KRAŠKE POKRAJINE

Kočevje, 13. – 14. 10. 2017, trajanje 16 ur

Koordinator: Igor Lipovšek.

Več informacij…

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter