domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Novo iz založbe – julij 2019

Fizika v šoli 1/2019

Jaka Banko: Učenje z raziskovanjem

STROKOVNI PRISPEVKI

Rado Lapuh, Matej Grum, Samo Kopač: Redefinicija enot mednarodnega sistema SI

Peter Jevšenak: Gravitacijska interakcija množice teles

Janez Strnad: Kvantne pike

DIDAKTIČNI PRISPEVKI

Tilka Jakob: Počitniška fizika

Peter Gabrovec: Splošna matura iz fizike 2018

Sergej Faletič: Tabele za samoevalvacijo – orodje za pomoč pri vodenju in ocenjevanju eksperimentalnega dela

Jože Pernar: Vetrovnik – raziskovalno delo

Aleš Mohorič: Preprosta demonstracija fosforescence pri fluorescentni sijalki

Karel Šmigoc: Moč vetra na klopotcu v Hermancih pri Ljutomeru

UPODOBITVE V FIZIKI

Mojca Čepič: Energija IV: Elektrika, električno delo in električna energija

UČITELJEV POGLED

Peter Prelog: Drugi tvit: Učenje »na pamet«

STRIP

Milenko Stiplovšek: Eksperimentiranje

Matematika v šoli 1/2019

mag. Mateja Sirnik: Uvodnik

IZ TEORIJE ZA PRAKSO

Iza Javornik: Alternativni pisni algoritmi množenja

mag. Mojca Suban: Uporaba in osmišljanje matematičnih vsebin v luči kompleksnosti: trije primeri prepogibanja papirja

Anto Franjić, Dina Kamber Hanzić, dr. Zenan Šabanac: Nekaj dokazov Talesovega izreka

IZ RAZREDA

Vid Kavčič: Od sladkorja do odvajanja

Igor Pangrčič: Onesnaževanje oceanov in moja vloga pri tem po STEM korakih

Mag. Sonja Rajh: Uporaba žepnega računala pri preiskovanju številskih vzorcev

Marko Razpet: Ploščinsko enaka kolobarja in še kaj

MATEMATIKA SKOZI ZGODOVINO

mag. Milena Strnad in Aleksander Simonič: Srinivasa Aiyangar Ramanujan (1887–1920) – 1. del

NOVICE

Borut Jurčič Zlobec: Raziskovalne naloge iz matematike na Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije 2018

Tatjana Kerin, dobitnica priznanja Blaža Kumerdeja za leto 2018

Razredni pouk 1/2019

UVODNIK

Vesna Vršič: Imam cilj

VPRAŠALI STE

Dr. Leonida Novak: Branje od 1. do 5. razreda (in naprej)

KOTIČEK ZA BRANJE

Dr. Dragica Haramija: Slikanica 1001 pravljica

VIRTUALNI KOTIČEK

Mojca Dolinar, mag. Irena Gole: Dan varne rabe interneta

RAZSTAVA OTROŠKIH LIKOVNIH DEL

Učenci Osnovna šola Ludvika Zorzuta Bračan (Brazzano), Italija

AKTUALNO

Dr. Leonica Novak: Obisk osnovne šole na Škotskem

STROKOVNA IZHODIŠČA

Mag. Katarina Dolgan: Vodenje razreda po načelih formativnega spremljanja – Študijska srečanja za učitelje, ki poučujejo na razredni stopnji 2018/2019

Dr. Darja Skribe Dimec, dr. Maja Umek: Kjer se srečata družboslovje in naravoslovje

Petra Pogorelc: Podružnične osnovne šole s kombiniranimi oddelki

IDEJE IZ RAZREDA

Katja Gomboc: Na učenca osredinjen pouk na prostem

Tanja Janković: Vpliv čustev na učno uspešnost na razredni stopnji

Špela Bogataj: Uporaba lutke pri pouku angleščine

Mateja Sever: Všečnost (že) v osnovni šoli

 

 

Šolska knjižnica 1/2019

Romana Fekonja: Uvodnik

STROKA IN PRAKSA

Nataša Markič: Knjižnica je zakon

Gregor Škrlj: Interaktivni Prešeren v šolski knjižnici OŠ Prule

Urša Jesenko: Beremo stripe za domače branje

Nevenka Poteko: Ivan v knjižnici Šolskega centra Celje

Irena Milivojevič Kotnik, Breda Podbrežnik Vukmir: Branje je iskanje; model sodelovanja med splošnimi in šolskimi knjižnicami pri razvoju bralne kulture

MALI IN VELIKI ODMEVI

Urša Bajda: Konferenca Družinska pismenost

Silva Škoberne: Obisk osnovne šole v Reykjaviku

Gregor Škrlj: Kulturni bazar 2019

Gregor Škrlj: Poročilo s strokovnega usposabljanja z naslovom Uporaba prilagojenih gradiv v šolskih knjižnicah

S KNJIŽNIH POLIC

Urša Bajda: Zbornik ob mednarodnem mesecu šolskih knjižnic

Gregor Škrlj: Predstavitev knjige Glavo imaš in srce

Geografija v šoli 2/2019

UVODNIK

Anton Polšak: Čas, čas …

AKTUALNO

Igor Lipovšek: Kdo bo potoval v Hongkong?; Še bolj uporabljana Uporabna geografija; Terensko delo študentov treh univerz; Inovativni pristopi k učenju in poučevanju; Poplave so del našega vsakdana; Kocenov geografski pohod; Območna srečanja mladih raziskovalcev

ŠIRIMO OBZORJA

Barbara Lampič, Tatjana Kikec: Funkcionalno razvrednoten prostor – razmere v Sloveniji in možnost vključevanja vsebine v osnovno- in srednješolsko izobraževanje

Ana Vovk Korže, Janja Lužnik, Danijel Davidović: Agroekološka znanja bogatijo tudi geografijo

Andreja Bečan, Nina Farič, Nataša Mrak: Mednarodna izmenjava učiteljev geografije iz Turčije in Slovenije

IZ PRAKSE

Polona Küssel: Kako izdelati tipna učila za slepe in slabovidne pri pouku geografije

Monika Jelenc, Ema Vidic Judež: Triglavski narodni park – medpredmetna povezava biologije in geografije z elementi formativnega spremljanja

Simona Varga: Učenje geografije v smislu razvijanja ključnih kompetenc

Matej Matkovič: Spletna učilnica kot možnost izvajanja formativnega spremljanja pri pouku geografije

ZANIMIVOSTI

Anton Polšak: Še o fitogeografiji

PEDAGOŠKI OREHI

Igor Lipovšek: Ko učitelj ne zna

 

Šolsko svetovalno delo 1/2019

Brigita Rupar: Uvodnik

VODILNA TEMA

Mojca Čerče: Kako lahko ustrezno voljno delovanje pospeši doseganje ciljev v svetovanju

TEORIJA V PRAKSI – PREVENTIVNE DEJAVNOSTI

Anita Fartek: Razvijanje čustvenih kompetenc predšolskih otrok – razvojno-preventivno delo svetovalnega delavca

Ines Piljić: Primeri dejavnosti za razvijanje miselne naravnanosti rasti pri učencih

Tajana Brajović: Vloga šolskega svetovalnega delavca pri ugotavljanju učnih težav učencev: sistematični pristop

Karmen Novak: Preventivne dejavnosti svetovalne službe v okviru obveznih izbirnih vsebin oziroma interesnih dejavnosti

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter