domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

5. oktober – svetovni dan učiteljev

Dan učiteljev je svetovni praznik, ki ga praznuje več kot 100 držav. Nekatere države učiteljski praznik na različne dneve v letu praznujejo že sto let, za mednarodni dan pa ga je ustoličil UNESCO leta 1993. Z njim je želel poudariti, da se morajo države, državljani in državni organi bolj zavedati pomena znanja za napredek in razvoj človeštva; učitelji pa so ključna vez med družbenimi pričakovanji in potrebami ter posameznikovimi željami in hotenji po znanju. Praznik se obeležuje od naslednjega leta kot spomin na datum, ko sta leta 1966 UNESCO in Mednarodna organizacija za delo (ILO) sprejeli Priporočila o položaju učiteljev, ki je veljajo še danes. Priporočila jasno določajo pravice in dolžnosti vzgojiteljev in učiteljev ter govorijo o položaju, ki bi ga le-ti glede na zahtevnost dela morali imeti v družbi. Opredeljujejo tudi odgovornost vlad, ki naj učiteljem in njihovim organizacijam omogočijo sodelovanje pri odločanju o zanje pomembnih vprašanjih. Ob zavzemanju za večje spoštovanje učiteljevega dela, njegovo boljše nagrajevanje ter ustvarjanju boljših učnih pogojev za učitelje in učence pa UNESCO nagovarja tudi učitelje k večji strokovnosti, prepričljivejšemu nastopanju in sprejemanju družbene odgovornosti, ki jo imajo v okviru svojega poklica in tudi poslanstva. Praznik je bil razglašen tudi zato, da bi učitelje oprl pri razklepanju  ideoloških, političnih in neznanstvenih spon ter tabujev.

KAKO PRAZNUJEJO V NEKATERIH DRŽAVAH

V vzgoji in izobraževanju v Sloveniji je zaposlenih 44600 delavcev ali 6,3 % vseh zaposlenih.

  Število Delež žensk
Otroško varstvo 9300 98%
Osnovno šolstvo 20200 88%
Srednje šolstvo 7500 66%
Visoko in univerzitetno šolstvo 7600 37%

Vir: SURS

Delovno bo praznoval tudi Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Z mislijo na učitelje in vzgojitelje ter zavedajoč se, da so ključni motor vzgoje in izobraževanja. Brez vzgojiteljev in učiteljev še tako dobri nameni, zamisli in rešitve Zavoda za šolstvo ne morejo vzkliti. Morda pa se ob praznovanju komu utrne tudi zamisel, kako oblikovati pouk, da bo bolj učinkovit, za učitelje pa manj naporen.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter