domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Zavodova priznanja

Priznanja podeljujemo za vidnejše in strokovni javnosti priznane dosežke, ki prispevajo k uresničevanju ciljev Zavoda.

Pisne predloge podajo delavci Zavoda posamezno ali skupinsko v času razpisa. Ta običajno poteka v mesecu juniju. Izbor kandidatov opravi Komisija za podelitev priznanj, ki pripravi tudi pisne obrazložitve. Kriterije za izbor opredeljuje pravilnik. Odločitev komisije je dokončna. Letno se podeli največ pet priznanj. Priznanje se lahko istemu delavcu podeli večkrat.

Priznanja podeli direktor na vsakoletnem strokovnem srečanju Dan Zavoda.

Priznanja za leto 2019

Priznanja za leto 2018

Priznanja za leto 2017

Priznanja za leto 2016

Priznanja za leto 2015

Priznanja za leto 2014

Priznanja za leto 2013

Priznanja za leto 2012

Priznanja za leto 2011

Priznanja za leto 2010

Priznanja za leto 2009

Priznanja za leto 2008

Pregled priznanj v obdobju 1994-2013

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter