domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

5. oktober – svetovni dan učiteljev

Svetovni dan učiteljev je na Mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1993 v Ženevi razglasil  UNESCO. Praznik se obeležuje kot spomin na 5. oktober 1966, ko sta v Parizu leta 1966 UNESCO in Mednarodna organizacija za delo (ILO) sprejeli Priporočila o položaju učiteljev, ki je veljajo še danes. Priporočila jasno določajo pravice in dolžnosti vzgojiteljev in učiteljev ter govorijo o položaju, ki bi ga le-ti glede na zahtevnost dela morali imeti v družbi.

Še zanimivost … V vzgoji in izobraževanju v Sloveniji je zaposlenih 44600 delavcev ali 6,3 % vseh zaposlenih.

Vir: SURS

Sloveniji se na ta dan podelijo Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva, ki so se do leta 1994 imenovale Žagarjeve nagrade in se podeljujejo od leta 1966. Tudi na Zavod Republike Slovenije za šolstvo podeljuje Zavodovo priznanje zaposlenim in Priznanja Blaža Kumerdeja učiteljem oz. vzgojno izobraževalnim ustanovam za vidnejše in v strokovni javnosti priznane dosežke.

In za konec čestitka učiteljem in vzgojiteljem; zavedajoč se, da so ključni motor vzgoje in izobraževanja. Brez vzgojiteljev in učiteljev še tako dobri nameni, zamisli in rešitve Zavoda za šolstvo ne morejo vzkliti.

Morda pa se ob praznovanju komu utrne zamisel, kako oblikovati pouk, da bo bolj učinkovit, za učitelje pa manj naporen.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter