domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Tema meseca: Skrb za naše okolje

Imate svojo vrečko?
Ločujete smeti? Ugašate luči?
Ko na pločniku vidite odpadek, ga pobetere in odložite v smeti?
Kaj naredite za čisto okolje?
Je to dovolj? Bi lahko naredili več?
V kolikšni meri se vključujete v čistilne akcije?
Odgovorite za sebe, potiho. Naj vas vaši da-ji ali ne-ji predramijo. Naša dolžnost je prihodnim generacijam zapustiti čisto okolje.

Kdo, če ne mi, kdaj, če ne zdaj!

Prisotnost ekološkega razmišljanja ni več izjema. Zavedamo se tega, da je skrb za okolje pomembna, in temu poskušamo posvetiti čim več pozornosti. Slovenija se je 15. septembra z akcijo Očistimo Slovenijo – še zadnjič! pridružila globalni pobudi Očistimo Svet 2018 (World Cleanup Day 2018). Prav tako je septembra potekal evropski teden mobilnosti, ki poudarja vlogo prometa pri onesnaževanju in spodbuja okolju prijazne mobilnosti.

Seveda pa ne smemo skrbi za okolje omejiti na en mesec, ampak se tega poskusimo držati vsak trenutek. Izobraževalne ustanove se lahko pridružijo programu Ekošola, ki je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Na voljo je tudi čedalje več izobraževalnih gradiv (npr. Animirana serija za otroke Lepši svet, Cevkovo mesto), razni priročniki, delavnice in predavanja, projekti (npr. Manj je več). Za ustanove kot za posameznike, za vsakogar nekaj.

V kolikšni meri se vključujete vi?

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter