domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Sporočilo za javnost v zvezi s posodobitvijo učnega načrta za slovenščino

Ljubljana, 16.02.2021

Učne načrte potrjuje Strokovni svet za splošno izobraževanje. Pri posodabljanju učnih načrtov ali pri nastajanju sodelujejo strokovnjaki s fakultet, učitelji praktiki in strokovnjaki Zavoda RS za šolstvo. Veljavni učni načrt za slovenščino je bil na Strokovnem svetu potrjen leta 2018. Učni načrt ni bil pripravljen na novo, ampak le posodobljen, zato se sam koncept učnega načrta za slovenščino ni spremenil. Iz učnega načrta je bil v književnem delu umaknjen celoten seznam predlaganih besedil za branje, ustrezno pa se je dopolnil seznam sodobnih avtorjev in avtoric. Izločene so npr. nepotrebne ponovitve ciljev, dodane so medpredmetne povezave, posodobljen je didaktični del, tudi z digitalno kompetenco oziroma branjem spletnih besedil.

Dnevnik Ane Frank nikoli ni bilo obvezno besedilo, ampak samo predlagano besedilo, kar pomeni, da so se učitelji o tem, ali bodo učenci besedilo brali, tudi v preteklosti odločali sami. To velja tudi po veljavnem učnem načrtu.

Želimo pa poudariti, da  se na Zavodu RS za šolstvo temi holokavsta namenja spoštljivo pozornost tudi s konkretnimi priporočili za obravnavo pri pouku, ne samo pri pouku slovenščine, kar je predstavljeno tudi na povezavi: https://arhiv.zrss.si/objava/svetovni-dan-spomina-na-zrtve-holokavsta-2 .

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter