domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Obvestila za vrtce, šole in dijaške domove – oktober 2019

5. posvet "Uresničevanje ciljev trajnostne mobilnosti v VIZ"

Vodstvene in strokovne delavce vrtcev, osnovnih in srednjih šol, ki delujejo na področju varne /trajnostne mobilnosti vabimo na 5. posvet “Uresničevanje ciljev trajnostne mobilnosti v VIZ – Prepoznavanje pomena trajnostne mobilnosti kot okoljsko sprejemljive in socialno pravične družbe.

Posvet bo potekal v sredo, 13. novembra 2019, v Hotelu Astoria Bled, Prešernova cesta 44, 4260 Bled, s pričetkom ob 9.30 uri.

Osnovni namen posveta je opolnomočenje udeležencev za uresničevanje ciljev trajnostne mobilnosti v vzgoji in izobraževanju.

Prijava na posvet (brez kotizacije) ter program bosta objavljena v čim krajšem času.

Drugi nacionalni Kulturni bazar v regiji

Drugi nacionalni Kulturni bazar v regiji bo potekal 4. decembra 2019, v Slovenskem narodnem gledališču v Novi Gorici (Trg Edvarda Kardelja 5). Osrednja tema Kulturnega bazarja v regiji bo načrtni razvoj kulturno-umetnostne vzgoje (KUV) v vzgojno-izobraževalnih zavodih, kulturnih ustanovah in lokalnih skupnostih ter v prepoznavanje prednosti, ki jih prinašata sodelovanje in partnersko povezovanje vseh treh deležnikov.

V celodnevnem programu, ki bo potekal v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica ter drugih kulturnih ustanovah v mestu, se bodo predstavila vsa področja kulture, spoznali bomo bogato ponudbo kulturnih ustanov iz vse Slovenije, s poudarkom na kulturnih ustanovah iz širše regije.

Kulturni bazar v Novi Gorici namenjamo strokovnim delavcem v vzgoji, izobraževanju in kulturi, umetnikom in strokovnim delavcem na področju kulture, izobraževanja in družbenih dejavnosti ter medgeneracijskih centrov iz lokalnih skupnosti ter študentom.

 

Udeležba je za strokovne delavce brezplačna.

Vabiloprogram in prijavnica, rok za prijave je 15. november 2019.

Mednarodna konferenca “Odgovorni državljani s pomočjo učenja tujih jezikov – vloga formativnega spremljanja”

Mednarodna konferenca “Odgovorni državljani s pomočjo učenja tujih jezikov – vloga formativnega spremljanja”

Goethe inštitut v Ljubljani skupaj z Zavodom RS za šolstvo in drugimi partnerji vabi 22. in 23. novembra 2019 učitelje tujih jezikov k aktivnemu sodelovanju na mednarodni konferenci v izobraževanju z naslovom »Odgovorni državljani s pomočjo učenja tujih jezikov – vloga formativnega spremljanja«.

Konferenca bo potekala na OE ZRSŠ Ljubljana, Dunajska 104, Ljubljana.

Rok za oddajo prispevka je 22.10.2019, za udeležbo 8.11.2019.

Kotizacije ni.

Program in prijava sta na tej povezavi.

Mednarodna konferenca CIDREE 2019 – Student voice in education

V četrtek, 14. novembra 2019, ob 9. uri, bo v Kongresnem centru Brdo pri Kranju (dvorana Grandis), Predoslje 39, Kranj, potekala mednarodna konferenca CIDREE 2019 – Student voice in education, v organizaciji Zavoda RS za šolstvo ter partnerstvu s konzorcijem razvojno raziskovalnih evropskih institucij (CIDREE).

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku, podrobnejši program bo objavljen naknadno.

CIDREE (Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe) je konzorcij razvojno raziskovalnih evropskih institucij, ki se ukvarja z raziskavami v izobraževanju. Vanj so vključene predvsem evropske institucije, ki se ukvarjajo s sistemi izobraževanja. Poslanstvo konzorcija CIDREE je prispevati h kvaliteti njegovih članic s pomočjo vzajemnega povezovanja in izmenjave znanja in izkušenj ter oblikovati CIDREE kot vplivno, dinamično in odzivno mrežo, ki podpira interese posameznikov in institucij držav članic. CIDREE zastopa interese članic tudi v okviru drugih mednarodnih organizacij in mrež.
Glavni cilj konzorcija CIDREE je upravljanje z znanjem s pomočjo mreženja, ki poteka v obliki prenosa in kroženja znanja med državami članicami ter ustvarjanje novega znanja s pomočjo sodelovalnih projektov. Strategija sodelovanja je zasnovana na enostavni ideji, da izmenjava informacij in strokovnih znanj prinaša dodana vrednost vsem sodelujočim, kar se kaže kot dvig ravni znanja, učinkovitosti ter raziskovanja na področju izobraževanja.

Otroci načrtujejo mesto

15. oktobra 2019, ob 10. uri bo v Centru urbane kulture Kina Šiška potekal dogodek/posvet v organizaciji Društva Pazi!park v sodelovanju s Centrom urbane kulture Kino Šiška in s sofinanciranjem Mestne občine Ljubljana ter Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije. 

Mesto, prijazno otrokom, je prijazno vsem uporabnikom. Čeprav trenutna praksa pri nas še ne poudarja pomena otrok kot uporabnikov in sooblikovalcev javnega odprtega prostora, pa otroci v mestih postajajo vse bolj aktualna tema, ki se dotika mnogih področij. Urejanje javnega prostora je s počutjem otrok tesno povezano in dogodkov ali razprav, ki bi celostno in z vidika različnih strok obravnavale problematiko urejanja prostora za prihodnji razvoj otrok, je premalo. Z namenom prispevati k ureditvi mest po meri otrok organiziramo že drugo leto zapored dogodek Otroci načrtujejo mesto.

Dogodek bo prispeval k sodelovanju otrok in mladih pri urejanju mest. Skozi terenski ogled, predavanja in razprave z gosti bomo z različnih vidikov odgovarjali na vprašanja: Kako bi lahko sodelovanje med otroci in mladimi ter različnimi inštitucijami postalo stalnica ter kako omogočiti otrokom, da bodo po svoji meri prispevali k načrtovanim prostorskim ureditvam? Dogodek bo s predavanjem dopolnil Roel Camps, ki je v okviru dela v upravi mesta Antwerpen razvil in preizkusil več kot 120 participativnih projektov, v katerih je sodelovalo več kot 20.000 mladih.

Dogodek se bo odvijal v sklopu Meseca prostora 2019. Za udeležbo na dogodku je potrebna prijava.

PRIJAVA NA POSVET

PROGRAM POSVETA

Seminarji

Seminar TEMATSKI SKLOP IZ KNJIŽEVNOSTI NA SPLOŠNI MATURI 2020

Ljubljana; 15. 10. 2019; (rok prijave 11. 10. 2019); trajanje 8 ur

Koordinatorica: Miriam Stanonik

Več o seminarju in prijava.

 

Seminar TEMATSKI SKLOP IZ KNJIŽEVNOSTI NA SPLOŠNI MATURI 2020

Ljubljana; 17. 10. 2019; (rok prijave 14. 10. 2019); trajanje 8 ur

Koordinatorica: Miriam Stanonik

Več o seminarju in prijava.

 

Seminar: POUK KNJIŽEVNOSTI IN DELO S KNJIŽEVNIMI BESEDILI OD 1. DO 5. RAZREDA

Predvideni čas in kraj izpeljave: petek, 8.11.2019 (Ljubljana)

Koordinatorica:  dr. Leonida Novak

Kotizacija: 25,98 EUR

Več o seminarju in prijava.

Rok prijave: 25. 10. 2019

 

Seminar SLOVENŠČINA NA ZAKLJUČNEM IZPITU

Ljubljana; 9. 11. 2019; (rok prijave 4. 11. 2019); trajanje 8 ur

Koordinatorica: dr. Špela Bregač

Več o seminarju in prijava.

 

Seminar:  DIDAKTIČNE STRATEGIJE ZA POGLOBLJENO DELO S KNJIŽEVNIM BESEDILOM V 1. VIO

Predvideni čas in kraj izpeljave:  15.11.2019 (Ljubljana)

Koordinatorica:  dr. Leonida Novak

Kotizacija: 41,20 EUR

Rok prijave: 5. 11. 2019

Prijava na spletni povezavi (ZRSŠ, dodatna ponudba):

 

Seminar SPODBUJANJE UČENJA Z RAZISKOVANJEM NA RAZREDNI STOPNJI

Ajdovščina; 19. 11. 2019; (rok prijave 5. 11. 2019); trajanje 8 ur

Koordinatorica: mag. Katarina Dolgan

Več o seminarju in prijava.

 

Mednarodna konferenca »ODGOVORNI DRŽAVLJANI S POMOČJO UČENJA TUJIH JEZIKOV – VLOGA FORMATIVNEGA SPREMLJANJA«

Organizira Goethe inštitut skupaj z Zavodom RS za šolstvo in drugimi partnerji.

Ljubljana, 22. – 23. 11. 2019 (rok za prijavo 8. 11. 2019; rok za oddajo prispevka 22. 10. 2019)

Kotizacije ni.

Program in prijava sta na tej povezavi.

23. 10. 2019
5. konferenca učiteljev/-ic naravoslovnih predmetov – NAK 2019: Izobraževanje za sedanjost in prihodnost
Kongresni center v Hotelu Thermana Park Laško, Zdraviliška ulica 6, Laško
13. 11. 2019
5. posvet “Uresničevanje ciljev trajnostne mobilnosti v VIZ”
Hotel Astoria Bled, Prešernova cesta 44, 4260 Bled
22. 11. 2019
Mednarodna konferenca “Odgovorni državljani s pomočjo učenja tujih jezikov – vloga formativnega spremljanja”
Območna enota ZRSŠ Ljubljana (Prešernova dvorana), Dunajska 104, Ljubljana
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter