domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Obvestila za vrtce, šole in dijaške domove, marec 2017

OBVESTILA ZA VRTCE:

Na ZRSŠ pripravljamo analizo prehoda otrok iz vrtca v šolo, v katerem želimo pridobiti podatke o pojavu odloga šolanja. Vse šole in vrtce, ki boste izbrani v vzorec naprošamo za sodelovanje.

Drugi sklic študijskih srečanj poteka v spletnih učilnicah.

OBVESTILA ZA OSNOVNE ŠOLE:

V marcu se pričenja drugi sklic študijskih srečanj vseh področnih in predmetnih skupin v spletnih učilnicah, ki so vsebinska nadgradnja prvega študijskega srečanja. Vabljeni k sodelovanju.

V marcu bomo objavili priporočila s kriteriji za izbor učnih gradiv, ki podpirajo izbiro optimalnih kompletov učnih gradiv.

OBVESTILA ZA SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE:

Program umetniške gimnazije, smer gledališče in film, je bil potrjen 16. 2. 2017 na seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje in se bo v skladu z razpisom vpisa v 1. letnik srednjih šol v šol. l. 2017/2018 predvidoma izvajal na treh gimnazijah.

TEKMOVANJA v mesecu marcu iz slovenščine, angleščine, nemščine, zgodovine in geografije.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter