domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Obvestila za vrtce, šole in dijaške domove – april 2019

Natečaj "Podobe Prekmurja"

Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport razpisuje natečaj za učence osmega in devetega razreda osnovnih šol in dijake srednjih šol iz slovenskega kulturnega prostora ter jih vabi k sodelovanju na natečaju “Podobe Prekmurja”.

17. avgusta 2019 bomo v Republiki Sloveniji obeležili pomemben jubilej, 100. obletnico priključitve Prekmurja in združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. 18. avgusta 1919 je namreč v Beltincih potekalo množično ljudsko zborovanje, na katerem je vojska Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev predala oblast nad Prekmurjem civilnemu upravitelju. Obeleženje 100-letnice ni pomembno samo za Prekmurje, ampak je dogodek, ki je  pomemben tudi na nacionalni ravni.

Več informacij o natečaju “Podobe Prekmurja”.

Osnovne šole (za učence osmega in devetega razreda) ter dijake srednjih šol in njihove mentorje vljudno prosimo, da jezikovno in pravopisno pregledane naloge skupaj s prijavnico z izjavo pošljejo najkasneje do 17. maja 2019 po pošti na naslov: Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana z opombo: »Za natečaj »PODOBE PREKMURJA« ter hkrati pošljejo izvod naloge s prijavnico tudi na e-naslov. 

Avtorji najboljših nalog bodo nagrajeni in povabljeni, da na ustvarjalen in inovativen način predstavijo svoj prispevek na sklepni prireditvi, ki bo 18. junija 2019 v Ljubljani.

Veselimo se vašega sodelovanja in vas lepo pozdravljamo.

Usposabljanja IJZ II

Zavod RS za šolstvo v letošnjem šolskem letu uspel pridobiti dodatno možnost za usposabljanje strokovnih delavcev v okviru vsebine: »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022«, pod naslovom Poti za izboljšanje učnih dosežkov – Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela s sodobnimi učnimi pristopi pri posameznih predmetih.

Seznam usposabljanj po predmetih.

Usposabljanja so za udeležence brezplačna in jih bomo izvajali v aprilu in maju.

Na teh usposabljanjih bodo udeleženci, izhajajoč iz poglobljenega razumevanja učnih načrtov, nadgradili lastno načrtovanje pouka s sodobnimi učnimi pristopi. Usposabljanje je razdeljeno na dva dela v skupnem trajanju 8 ur. V prvem delu bodo strokovni delavci seznanjeni z načini načrtovanja in organizacije pouka, na osnovi česar bodo v drugem delu preizkusili ponujene koncepte in izdelali svoja gradiva.

Za udeležbo na teh usposabljanjih se je potrebno prijaviti v aplikacijo KATIS po standardnem postopku prijave.

Učitelje bodo o vsebini usposabljanj in možnosti prijave obvestili tudi svetovalci za posamezne predmete in področja.

 

Tekmovanja

V aprilu bo izvedeno še zadnje naše tekmovanje na državni ravni: Tekmovanje iz znanja geografije za osnovne in srednje šole. Najboljši osnovnošolci in srednješolci se bodo na aktualno temo Migracije – geografsko zgodovinska pokrajinska posebnost sveta pomerili v 4 tekmovalnih skupinah 12. 4. 2019.

 

Poziv za nagrado na področju vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj "UNESCO-Japan Prize on ESD"

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljen poziv “UNESCO-Japan Prize on ESD”. 

Gre za mednarodni poziv za nagrado na področju vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj, ki jo skupaj podeljujeta UNESCO in Japonska: “UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development 2019”. Prvič je bila podeljena v letu 2015; tudi letos jo bodo podelili trem prejemnikom, vsakemu v višini 50.000 USD. Namenjena je posameznikom, ustanovam, organizacijam idr., ki izvajajo izjemno inovativne projekte ali programe na področju vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (tečejo že vsaj 4 leta, izkazujejo pomembne rezultate, so ponovljivi in nadgradljivi).

Rok za oddajo nominacije je 30. april 2019 ob 24:00 po našem času. Ker so prijave možne le prek Stalne delegacije RS pri UNESCO, je potrebno svoj predlog za nominacijo najaviti na Urad za UNESCO, mag. Barbari Urbanija, najpozneje do 12. aprila 2019.

04. 04. 2019
Kulturni bazar 2019
Cankarjev dom v Ljubljani, Prešernova cesta 10, Ljubljana
08. 04. 2019
Posvet za šolske svetovalne delavce: 20. prispevki strok za svetovalno delo v praksi
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Ižanska cesta 12, Ljubljana
08. 04. 2019
XVI. Posvet za ravnatelje šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji
Šmartno, hotel San Martin, Šmartno 11, 5211 Kojsko
18. 04. 2019

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter