domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Obvestila za vrtce, šole in dijaške domove april 2017

Seminarji ZRSŠ v aprilu in začetku maja 2017

Seminar OPISNO OCENJEVANJE V 1. IN 2. RAZREDU OŠ

Ljubljana, 5. 4. 2017 (rok prijave 2. 4. 2017), trajanje 8 ur, ovrednoten z 0,5 točke

Kotizacija: 21, 20 EUR

Koordinatorica: Sandra Mršnik, e-naslov: sandra.mrsnik@zrss.si

Seminar POTI ZA IZBOLJŠANJE UČNIH DOSEŽKOV – FRANCOŠČINA IN ITALIJANŠČINA

Ljubljana, 11. 4. 2017 (rok prijave 5. 4. 2017), trajanje 8 ur

Kotizacije ni.

Koordinatorica: Simona Cajhen (simona.cajhen@zrss.si)

Več o seminarju in prijave na povezavi: https://lim3.mss.edus.si/Katis/Uvodna.aspx.

Seminar ČUSTVENO OPISMENJEVANJE V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIH PROCESIH

Ljubljana, 12. in 13. 4. 2017 (rok prijave 5. 4. 2017), trajanje 16 ur

Kotizacija: 77,44 €

Koordinatorica: Simona Rogič Ožek (simona.rogic@zrss.si)

Več o seminarju in prijave na povezavi: https://lim3.mss.edus.si/Katis/Uvodna.aspx.

Seminar POTI ZA IZBOLJŠANJE UČNIH DOSEŽKOV – S TERENSKIM DELOM DOSEGATI MINIMALNE STANDARDE CILJEV UN O VODI

Celje, 21. 4. 2017 (rok prijave 5. 4. 2017), trajanje 8 ur

Kotizacije ni.

Koordinator:  Igor Lipovšek igor.lipovsek@zrss.si

Več o seminarju in prijave na povezavi: https://lim3.mss.edus.si/Katis/Uvodna.aspx.

Seminar OPISNO OCENJEVANJE  V 1. IN 2. RAZREDU OŠ ‒ nadaljevalni

Maribor, 10. 5. 2017, (rok prijave 5. 5. 2017), trajanje 8 ur, ovrednoten z 0,5 točke

Kotizacija: 21, 20 EUR

Koordinatorica: Sandra Mršnik sandra.mrsnik@zrss.si

Več o seminarju in prijava v rubriki dodatna ponudba na spletnem naslovu:

https://arhiv.zrss.si/ucilna-zidana/izobrazevanja/seminarji.

Pogoj za udeležbo na seminarju je opravljen seminar Opisno ocenjevanje v 1. in 2. razredu OŠ.

Javni razpis nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2017.
V Uradnem listu RS je bil 10. februarja 2017 objavljen Javni razpis nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2017, ki je objavljen tudi na spletni strani MIZŠ.  Gre za najvišje državne nagrade na področju vzgoje in izobraževanja,  ki se podeljujejo predvsem za pomembne prispevke h kakovosti vzgojno-izobraževalne prakse ter razvoju organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa, za uveljavljanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in humanizacije odnosov v šoli, za uveljavljanje pozitivnih vzgojnih vplivov ter za utrjevanje ugleda šole v okolju.
2. študijsko srečanje razrednega pouka

Tema študijskih srečanj v šolskem letu 2016/2017 je FORMATIVNO SPREMLJANJE.

Za opravljeno nalogo 2. študijskega srečanja se šteje, če opravite eno od spodaj opisanih nalog.

Med predlaganimi dejavnostmi v spletni učilnici ŠS RAZREDNI POUK (ključ: RP). izberite vsaj eno, poiščite navodilo zanjo in v forumu izbrane dejavnosti objavite svoj prispevek.

 

Spremljajte tudi druge objave in podajte vsaj eno povratno informacijo. Izbirate lahko med naslednjimi dejavnostmi:

1.)   (RE)ORGANIZACIJA POUČEVANJA

2.)   PREMIKI V UČENJU IN POUČEVANJU S FORMATIVNIM SPREMLJANJEM

3.)   SONAČRTOVANJE NAMENOV UČENJA IN KRITERIJEV USPEŠNOSTI

4.)   PRIMER DOBRE PRAKSE

5.)   PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJA

 

Udeležba na drugem študijskem srečanju se prizna, ko:

– objavite prispevek v forumu in

– podate vsaj eno povratno informacijo ostalim sodelujočim v forumu.

 

POMEMBNO:

·         Za opravljeno nalogo se šteje individualna objava, zato prosimo, da se pod objavo podpišete z imenom in priimkom.

·         Spoštujte pravila komuniciranja na forumu.

Študijska srečanja za osnovnošolske učitelje naravoslovnih predmetov, matematike, športa in glasbene umetnosti v šolskem letu 2017/2018

V novo šolsko leto bomo vstopili z novim modelom študijskih srečanj za osnovnošolske učitelje naravoslovnih predmetov, matematike, športa in glasbene umetnosti.

Prijave na študijsko srečanje bodo odprte od 1. do 24. junija 2017.O razvrstitvi v posamezno delavnico vas bomo obvestili v zadnjem tednu junija.

V avgustu 2017 bomo začeli s preizkušanjem novega modela izvedbe študijskih srečanj za učitelje naravoslovja, kemije, biologije, gospodinjstva, matematike, fizike, tehnike in tehnologije, računalništva, športa in glasbene umetnosti.

Osemurna dopoldanska srečanja se bodo izvajala v štirih regijskih centrih, na treh različnih lokacijah. Učitelji boste razvrščeni v tri podskupine:

– V 1. podskupino boste vabljeni učitelji naravoslovja, gospodinjstva, biologije in kemije, ki se boste poleg skupnega uvodnega dela lahko – v nadaljevanju – udeležili treh različnih delavnic. Izbirali boste lahko eno izmed štirih delavnic iz predmetnih področij: NAR, BIO, KEM, GOS in eno Scientix delavnico.

– V 2. podskupino boste vabljeni učitelji tehnike in tehnologije, fizike, računalništva in matematike. Po skupnem uvodnem delu se bo posebej izvajala delavnica matematike – zgolj za učitelje, ki poučujejo samo matematiko. Ostali učitelji se boste lahko v nadaljevanju udeležili dveh različnih delavnic.Izbirali boste lahko med štirimi delavnicami s predmetnih področij: FIZ, TIT, RAČ, MAT in eno Scientix delavnico.

– V 3. podskupino boste vabljeni učitelji športa in glasbene umetnosti, ki se boste po skupnem, uvodnem delu razdelili v dve skupini (ŠPO, GUM) in skupaj s svojimi svetovalci nadaljevali s študijskim srečanjem predmeta.

Prijaviti se bo mogoče  v kateremkoli regijskem centru – do zapolnitve mest. Glede na prijave vas bomo razvrstili v želene delavnice. Izvajale se bodo zgolj tiste delavnice, kjer bo zadostno število prijav.

Z modelom smo želeli zadostiti želji večine učiteljev, in sicer, da lahko z enodnevnim izobraževanjem opravite vse naloge in si pridobite potrdilo, ovrednoteno z 0.5 točke, da se izognete večkratnemu poslušanju teme, ki je »rdeča nit« študijskih srečanj in da z enim obiskom pridobite informacije  pri  večini predmetov, ki jih poučujete. Avgust je čas, ko se takšen model na šolah najlažje izvede, in ko se lahko predstavljene novosti in ideje najlažje prenesejo v prakso.

Razporeditev izvedb študijskih srečanj:

Regijski center Datum izvedbe

1. podskupina

(NAR-BIO-KEM-GOS)

2. podskupina

(TIT-RAČ-FIZ-MAT)

3. podskupina

(ŠPO-GUM)

VZHOD 24. 8. 2017 Lokacija 1 Lokacija 2 Lokacija 3
ZAHOD 23. 8. 2017 Lokacija 1 Lokacija 2 Lokacija 3
SEVER 25. 8. 2017 Lokacija 1 Lokacija 2 Lokacija 3
JUG 28. 8. 2017 Lokacija 1 Lokacija 2 Lokacija 3

 Opomba: Lokacije izvedb oz. šole, na katerih bodo potekala študijska srečanja posameznih podskupin, bomo objavili naknadno.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter