domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Obvestila za vrtce, osnovne šole in dijaške domove – november

RAZPIS priznanj Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo z ZRSŠ pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah

Komisija  za  podelitev  priznanj  Blaža  Kumerdeja  vabi predlagatelje, da najkasneje do

  1. 16. 12. 2018 prijavijo kandidate za priznanje Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo z ZRSŠ pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

 

Priznanja Blaža Kumerdeja podeljuje Zavod RS za šolstvo posameznikom, skupinam ali institucijam za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, in sicer na področju predšolske vzgoje, osnovne šole in srednjih šol, dijaških domov, glasbenega šolstva in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

 

Predlagatelji kandidatov za priznanja so lahko posamezniki (fizične osebe), skupine ali institucije (pravne osebe).

 

Komisija za podelitev priznanj Blaža Kumerdeja bo podelila največ pet (5) priznanj.

 

Priznanja lahko prejmejo posamezniki (fizične osebe), skupine ali institucije (pravne osebe) za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v zadnjih treh letih.

 

Priznanja so lahko podeljena tudi posameznikom in skupinam, ki niso zaposleni v vzgoji in izobraževanju, in institucijam, ne glede na njihovo registracijo. Merila za priznanja so opredeljena v Pravilniku o podelitvi priznanj Blaža Kumerdeja.  Priznanja se podeljujejo za odlično partnersko sodelovanje na področju dejavnosti Zavoda RS za šolstvo, ki traja najmanj eno leto ali za odličen končni produkt, ki je rezultat partnerskega sodelovanja z Zavodom (4. člen Pravilnika o podelitvi priznanja Blaža Kumerdeja).

 

Informacije in podatke o merilih in postopku za podelitev priznanj Blaža Kumerdeja lahko dobite na Zavodu RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, Ljubljana, tel. 01/3005150

 

Predloge z utemeljitvijo pošljejo predlagatelji v zaprti ovojnici na naslov: Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana s pripisom »Ne odpiraj – prijava za priznanja Blaža Kumerdeja« najkasneje do 16. 12.  2018, do 11. ure.

 

Razpis in obrazec prejmejo vsi vzgojno-izobraževalni zavodi po elektronski pošti, objavljen pa je tudi na spletni strani Zavoda RS za šolstvo in na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

4. posvet o varni mobilnosti: Od varne mobilnosti k trajnostni mobilnosti v vzgoji in izobraževanju

Vljudno vas vabimo na četrti posvet, ki bo v sredo, 28.11.2018, v Hotelu Astoria Bled, Prešernova cesta 44, 4260 Bled, s pričetkom ob 9.30 uri. Posvet je namenjen  vodstvenim in strokovnim delavcem vrtcev in šol (OŠ, SŠ), ki delajo na področju varne mobilnosti. Osnovni namen posveta je ozaveščanje udeležencev za razvoj področja varne in trajnostne mobilnosti, predstavitev primerov dobrih praks ter iskanja rešitev.

 

Program:

 

8.30-9.30 PRIHOD IN REGISTRACIJA UDELEŽENCEV
UVODNI DEL
9.30–10.00

Uvodni film

Nagovori (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Agencija za varnost prometa, Zavod RS za šolstvo)

OSREDNJI DEL: ODPRTA KAVARNA (klepet ob kavi)
10.00–12.00

Predstavitve v treh skupinah: Dobre prakse na področju varne/trajnostne mobilnosti v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Razprava, izmenjevalnica mnenj ter izkušenj med udeleženci. (vrtec, OŠ, SŠ)

 

12.00–13.00 KOSILO
ZAKLJUČNO PREDAVANJE

13:00–14:00

 

Od varne k trajnostni mobilnosti v vzgoji in izobraževanju (dr. Maja Simoneti, Inštitut za politike prostora, krajinska arhitektka in urbanistka)
ZAKLJUČEK  POSVETA
14:00–14:30

Vizija varne/trajnostne mobilnosti v vzgoji in izobraževanju (mag. Marta Novak, Zavod RS za šolstvo)

Zaključki posveta ( mag. Marta Novak, Zavod RS za šolstvo)

 

 

Nosilec posveta je Zavod RS za šolstvo. Kotizacije ni.

 

Prijavite se lahko v eno skupino (vrtec, OŠ, SŠ), kjer boste aktivno sodelovali v odprti kavarni. Izhodišča bodo ključna vprašanja na temo Od varne k trajnostni mobilnosti v vzgoji in izobraževanju.

Prijava

Konferenca Globalno učenje za spodbujanje trajnostnega razvoja v šolski praksi

Vljudno vas vabimo na konferenco Globalno učenje za spodbujanje trajnostnega razvoja v šolski praksi, ki jo organizira ZRSŠ.  Konferenca bo osvetlila skupna izhodišča globalnega učenja in vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj ter poudarila pomen vzgoje in izobraževanja posameznika za trajnostno delovanje v globalni družbi.  Spoznali bomo primere in iskali ideje, kako lahko v vrtcih in šolah celostno pristopamo k vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj.

Konferenca je namenjena vsem vodstvenim in strokovnim delavcem v vrtcih in šolah in bo potekala 7.12.2018 na Srednji zdravstveni šoli, Poljanska 62, v Ljubljani. Konferenca je brez kotizacije, prijave so možne tukaj.

Informacija o evalvacijskih vprašalnikih za ŠS za vrtce

V tem obdobju potekajo študijska srečanja za strokovne delavce vrtcev. Naprošamo vas, da strokovne delavce iz vaših vrtcev, ki so se udeležili študijskih skupin za predšolsko vzgojo spodbudite, da izpolnijo evalvacijski vprašalnik, ki je objavljen na spletni povezavi.

Tekmovanja

V mesecu novembru začenjamo z izvedbo šolske ravni pri prvih dveh tekmovanjih v organizaciji ZRSŠ –

 

iz znanja angleščine (sreda, 14.11.: https://arhiv.zrss.si/ucilna-zidana/tekmovanja/tekmovanje-iz-znanja-anglescine-za-ucence-9-razreda-os)

in nemščine (četrtek, 22.11.: https://arhiv.zrss.si/ucilna-zidana/tekmovanja/tekmovanje-iz-znanja-nemscine-za-devetosolce ) za učence 9. razreda OŠ.

 

Za obe tekmovanji na šolski ravni ni literarne predloge.

Usposabljanja ZRSŠ v novembru

Usposabljanje FANTJE V SKRBSTVENIH POKLICIH ZA KARIERNE SVETOVALCE IN SVETOVALKE TER UČITELJICE IN UČITELJE ZA SPOLNO SENZIBILNO POKLICNO SVETOVANJE

Organizatorja Mirovni inštitut in Center RS za poklicno izobraževanje.

Kotizacije ni.

12.11.2018 ob 09:30 (do 17:30), Hiša EU, Dunajska 56, Ljubljana

  • (prijave najkasneje do 5.11.2018)

13.11.2018 ob 08:30 (do 16:30), DRPD Novo mesto, Novi trg 9, Novo mesto

  • (prijave najkasneje do 6.11.2018)

26.11.2018 ob 09:00 (do 17:00),OŠ Pod Goro, Šolska ulica 3, Slovenske Konjice

  • (prijave najkasneje do 19.11.2018)

28.11.2018 ob 09:00 (do 17:00), Občina Hrpelje – Kozina. Hrpelje, Reška cesta 14 6240 Kozina

  • (prijave najkasneje do 21.11.2018)

03.12.2018 ob 08:00 (do 16:00), OŠ Brezovica, Šolska ulica 15, Brezovica pri Ljubljani

  • (prijave najkasneje do 26.11.2018)

Več o usposabljanju in prijava

 

Seminar »LJUBEZEN IN SPOLNOST – ČUT«

  1. 10., 12. 11. in 27. 11. 2018, vsakič od 12. do 17. ure, na eni od prijavljenih osnovnih ali srednjih šol. Prijave zbiramo do zapolnitve mest. Kraj izvedbe bomo prilagodili večini prijavljenih; trajanje 24 ur

Koordinatorica: Tanja Bezić

Kotizacije ni.

Več o seminarju in prijava

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter