domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Obvestila za vrtce, osnovne in srednje šole ter dijaške domove – junij 2019

Javni poziv OŠ k sodelovanju v projektu ATS STEM

Vabimo vas k sodelovanju v mednarodnem projektu Vrednotenje prečnih veščin na področju naravoslovja, tehnologije in matematike (Assessment of Transversal skills on STEM – ATS STEM). V projektu bo sodelovalno 12 partnerskih institucij iz 8 držav. V Sloveniji bo pilotni projekt vodil in usmerjal Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Temeljni namen projekta ATS STEM je razvijati in uvajati sodobne pristope poučevanja na področju naravoslovja, tehnologije in matematike (ang. STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics), ki temeljijo na spodbujanju razvoja prečnih veščin ter spremljanju in vrednotenju le-teh s pomočjo IKT. Vse informacije v zvezi s prijavo in pogoji za udeležbo so razvidni iz priložene dokumentacije.

Prijavnica.

Rok prijave: 13. 6. 2019, do 14. ure.

Izpolnjeno prijavnico pošljite:

 • v elektronski obliki na e-naslov.
 • tiskano verzijo pa podpisano s strani odgovorne osebe šole in z žigom v zaprti ovojnici na naslov:

Zavod RS za šolstvo, Oddelek za profesionalni razvoj, Poljanska 28, 1000 Ljubljana, s pripisom: NE ODPIRAJ – prijavnica za projekt ATS STEM – Vrednotenje prečnih veščin na področju naravoslovja, tehnologije in matematike.

Informativni sestanek za potencialne prijavitelje bo v petek, 7. junija 2019, na Zavodu za šolstvo, Poljanska 28, soba 215 (2. nadstropje) v Ljubljani, ob 12. uriVabljeni ravnatelji in/ali bodoči vodje projektnih timov.

O izboru šol bo odločala Komisija Zavoda RS za šolstvo v skladu s številom doseženih točk, pridobljenih v skladu s kriteriji. Šole bodo o izboru obveščene najkasneje do 18. junija 2019.

Za vsa dodatna vprašanja se obrnite na vodjo projekta Bernardo Moravec (tel. 05/610 06 06).

Vljudno vabljeni k prijavi!

Obvestilo o študijskih srečanjih 2019/2020

Spoštovani, objavljamo preglednico študijskih srečanj za strokovne delavke in delavce vrtcev, za učiteljice in učitelje v osnovnih šolah ter srednješolske učiteljice in učitelje za šolsko leto 2019/2020.

Lokacije izvedb za posamezno študijsko skupino in datume si lahko ogledate v preglednici.

*Pridružujemo si pravico do manjših sprememb.

Sporočamo vam, da bomo v avgustu 2019 izvajali študijska srečanja tudi za osnovnošolske učiteljice in učitelje, ki se bodo pri večini skupin izvajala v petih regijah na različnih lokacijah, in sicer:

22. 8. 2019 – vzhod I,
23. 8. 2019 – jug,
26. 8. 2019 – zahod,
27. 8. 2019 – sever,
29. 8. 2019 – vzhod II.

Osnovnošolski učitelji bodo razvrščeni v  skupine:

 • V 1. skupino so vabljeni učitelji biologije, gospodinjstva, kemije, naravoslovja in organizatorji šolske prehrane. Učitelji se lahko udeležijo študijskih srečanj za največ tri predmete.
 • V 2. skupino so vabljeni učitelji fizike, matematike, računalništva, tehnike in tehnologije. Učitelji se lahko udeležijo študijskega srečanja za največ dva predmeta.
 • V 3. skupino so vabljeni učitelji športa in glasbene umetnosti. Učitelji se po skupnem uvodnem delu lahko udeležijo študijskega srečanja za en predmet.
 • V 4. skupino so vabljeni učitelji slovenščine. Če poučujejo poleg slovenščine tudi katerega izmed tujih jezikov ali so šolski knjižničarji, se lahko v regijskem centru vzhod II udeležijo študijskega srečanja za 5. skupino, kjer je poleg tujih jezikov ponudba študijskega srečanja tudi za učitelje slovenščine in šolskih knjižničarjev.
 • V 5. skupino so vabljeni učitelji tujih jezikov: angleščine, nemščine, italijanščine, madžarščine, španščine, ruščine in francoščine. V vseh centrih se izvaja študijsko srečanje za angleščino, v določenih pa še za ostale tuje jezike (v tabeli spodaj). V centru vzhod II se 5. skupini lahko pridružijo še učitelji slovenščine in šolski knjižničarji. Učitelji se v teh centrih lahko udeležijo študijskega srečanja za enega oziroma največ dva predmeta.

 • V 6. skupino so vabljeni učitelji geografije, zgodovine in domovinske vzgoje ter etike. Učitelji se lahko udeležijo študijskega srečanja za največ dva predmeta.
 • V 7. skupino so vabljeni učitelji likovne umetnosti, ki imajo srečanja zgolj v treh centrih in z drugačnimi datumi.
 • V 8. skupino so vabljeni učitelji in drugi strokovni delavci na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami.
 • V 9. skupino so vabljeni učiteljice in učitelji razrednega pouka, ki imajo zaradi velikega števila učiteljev v isti regiji več centrov.

Študijska srečanja za glasbeno šolstvo, knjižnično dejavnost in šolsko svetovalno delo se bodo izvajala po starem modelu, v mesecu septembru in oktobru, v popoldanskem času. Učitelji se bodo do zapolnitve mest lahko prijavili v kateremkoli regijskem centru in si izbrali želene predmetne delavnice. Prijave na študijsko srečanje bodo zgolj elektronske in bodo odprte od sredine junija do 20. avgusta 2019. Naslov za prijave in odjave bomo naknadno objavili na spletni strani Zavoda RS za šolstvo ter v spletnih učilnicah za posamezne predmete.

Tekmovanja

Čestitamo vsem mentorjem in tekmovalcem za udeležbo in uspehe na naših zaključenih tekmovanjih.

Obveščamo organizatorje tekmovanj, da lahko pošljejo datume tekmovanj za naslednje šolsko leto za objavo v skupnem koledarju na elektronski naslov. Prvo verzijo koledarja bomo objavili do konca meseca junija 2019. Naknadno poslane datume bomo vnesli v še proste termine.

Objava v skupnem koledarju ne pomeni bonitet v smislu vrednosti tekmovanj, ampak je samo v pomoč šolam za lažje načrtovanje svojih koledarjev v letnih delovnih načrtih.

 

06. 06. 2019
Grajska ploščad in Mestni park v Murski Soboti, Trubarjev drevored 4, Murska Sobota
18. 06. 2019
Sklepna prireditev natečaja “Podobe Prekmurja”
Muzej za arhitekturo in oblikovanje, grad Fužine, Pot na Fužine 2, Ljubljana
28. 07. 2019
21. 08. 2019
5. konferenca ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov v RS
Kongresni center Brdo pri Kranju, Predoslje 39, 4000 Kranj
23. 10. 2019
5. konferenca za učitelje naravoslovnih predmetov – NAK: Izobraževanje za sedanjost in prihodnost
Kongresni center v Hotelu Thermana Park Laško, Zdraviliška ulica 6, Laško
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter