domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Obvestila za vrtce, osnovne in srednje šole ter dijaške domove – februar 2019

Povabilo šolam v projekt Dijaki dijakom za varno mobilnost

V drugem letu delovanja projekta “Dijaki dijakom za varno mobilnost” vabimo šole k prijavi, ki bodo odprte do 10. februarja 2019. Več informacij o projektu “Dijaki dijakom za varno mobilnost” in prijave lahko oddate pri koordinatorici projekta na Zavodu RS za šolstvo mag. Marti Novak.

Pogoj za prijavo v projekt je najmanj 5 prijavljenih dijakov 1. letnika, učitelj, ki koordinira delo kluba na šoli ter ravnatelj kot vodja projekta na šoli. Cilji projekta so:

  • dijake ozavestiti o pomenu varnosti in ustreznem ravnanju v cestnem prometu;
  • pri dijakih krepiti veščine za kulturo vedenja v cestnem prometu ter zdrav način življenja;
  • dijake spodbujati k razvoju pozitivnega odnosa do okolja;
  • dijake, strokovne delavce na šoli in starše informirati o načrtovanih aktivnostih v okviru akcije;
  • strokovne delavce srednjih šol usposobiti za strokovno podporo dijakom pri opravljanju aktivnosti za varno mobilnost;
  • promovirati varno mobilnost v neposrednem in širšem okolju;
  • povezovati različne potencialne partnerje z namenom vsesplošnega ozaveščanja o varni mobilnosti.

Klub Dijaki za varno mobilnost je neformalna oblika povezovanja dijakov na šoli. Osnovni namen kluba je medsebojno povezovanje, izmenjava ter širjenje znanja in izkušenj.

Zavod RS za šolstvo je nosilec akcije in koordinira delo. Pripravlja in ureja stičišče v spletni učilnici za sodelujoče partnerje in sodelujoče srednje šole, kar bo omogočalo pregled nad aktivnostmi akcije, informiranje in koordiniranje. Za dijake bo pripravil spletno okolje GDocs in GSites.

Kulturni bazar 2019

V četrtek, 4. aprila 2019, bo v Cankarjevem domu v Ljubljani potekal enajsti Kulturni bazar, ki ga tradicionalno pripravljamo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. Izvršni producent prireditve je Cankarjev dom v Ljubljani.

Kulturni bazar je tradicionalno zasnovan kot oblika strokovnega usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju ter kulturi, za strokovne delavce širše strokovne javnosti, ki lahko pri svojem delu vključujete kulturnovzgojne vsebine (prehrana, zdravje, okolje in prostor, šport …) ter za študente.

Osrednji temi Kulturnega bazarja 2019 sta Ustvarjalnost mladih, s poudarkom na projektih »Mladi za mlade« in Sodobna umetnost. Udeleženci usposabljanja spoznajo vsa področja kulturno-umetnostne vzgoje (bralna kultura, glasba, film, gledališče, ples, kulturna dediščina, intermedijska umetnost …). Skozi kreativna partnerstva z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvom za okolje in prostor pa predstavljamo, kako lahko kulturo in umetnost kreativno povežemo tudi z drugimi področji.

Letos smo pripravili medresorske tematske sklope Gozd skozi umetnost in kulturo, Zdravje, šport, gibanje, umetnost in tehnologije ter Arhitektura in prostor.

Na spletni strani Kulturnega bazarja najdete vabilo in program Kulturnega bazarja 2019 ter e-prijavnico, ki jo morate izpolniti, če se želite udeležiti brezplačnega nacionalnega strokovnega usposabljanja.

Prijavite se čim prej, najkasneje pa do 20. marca 2019.

21. Frankofonski dan

Vljudno vas vabimo k sodelovanju na 21. Frankofonskem dnevu, ki bo potekal v torek, 26. marca 2019. Točno uro in lokacijo bomo sporočili naknadno. Vsako leto 20. marca obeležujemo mednarodni dan frankofonije. 88 držav članic Mednarodne organizacije za frankofonijo združujejo vrednote sodelovanja v službi miru, trajnostnega razvoja in medkulturnega dialoga. Raznovrstne prireditve povežejo 220 milijonov govorcev na petih celinah. Letos se nam bodo na 21. Frankofonskem dnevu v Celju s svojim programom v okviru osrednje teme Slovenija v Franciji predstavili frankofili slovenskih srednjih šol.

Kot idejno izhodišče za ustvarjanje ponujamo monografijo o slovensko-francoski razmerjih Antonije Bernard: Francosko o Slovencih in njeno pesniško zbirko Cvetje bolečine ter dela književnic, ki so se predstavile v Franciji na povabilo francoskega PEN kluba, Tanje Tuma, Maje Gal Štromar in Barbare Pogačnik. Dobrodošli so tudi vaši predlogi.

Posamezen prispevek naj ne presega 10 minut.

Prireditev organizira Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Francoskim inštitutom v Sloveniji.

Prijavite se lahko do 15. februarja 2019 preko obrazca, ki ga lahko pošljete Višji svetovalki za francoščino na Zavodu RS za šolstvo mag. Alenki Paternoster.

Dan varne rabe interneta 2019: Skupaj za prijaznejši internet

Ob dnevu varne rabe interneta, 5. februarju, so na točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede, pripravili zanimive aktivnosti, ki so namenjene učencem in učiteljem. Glavni dogodek v obliki spletne oddaje v živo z naslovom Vzgoja za internet pa so letos namenili staršem.

Nasilje na spletu

Medvrstniško nasilje na spletu postaja v naši družbi vse pogostejši pojav. Z njim se srečujejo tako otroci kot tudi najstniki. Težave, ki jih imajo učenci in dijaki zaradi nasilja, opažajo tudi na delavnicah, ki jih na šolah izvaja Safe.si. Eden izmed večjih izzivov tako za učitelje kot tudi za starše je pomanjkanje empatije do žrtev. Mladostniki, tako nasilneži kot tudi opazovalci, vse prevečkrat odgovornost prelagajo na žrtve, češ da so same izzvale nasilje s svojim vedenjem in objavljanjem na spletu. Do spletnega nasilja je treba, tako kot do drugih vrst nasilja, zavzeti ničelno toleranco. Veliko je mogoče doseči z ozaveščanjem otrok in najstnikov, saj se pogosto ne zavedajo, kako njihova dejanja (npr. komentarji, objave fotografij itd.) vplivajo na žrtev, ugotavljajo na Safe.si. Poleg učiteljev in šolskih delavcev, ki se pogosto srečujejo s spletnim nasiljem, v nekaterih primerih tudi kot žrtve, imajo pri preprečevanju nasilja odločilno vlogo starši. Ti lahko k izboljšanju pripomorejo z vzgojo, pogovorom o teh temah in nenazadnje tudi s prevzemanjem odgovornosti, če njihov otrok izvaja nasilje nad vrstniki. Osrednji dogodek ob letošnjem dnevu varne rabe interneta bo tudi zato namenjen staršem. Spletna oddaja v živo: Vzgoja za internet, se bo začela 5. februarja, ob 18. uri. Ves februar pa bodo lahko najstniki v spletni aplikaciji Lepa misel ustvarjali in glasovali za virtualne majice s pozitivnimi sporočili. Avtorji majic, ki bodo prejele največ glasov, bodo nagrajeni s pravo majico z njihovo lepo mislijo.

Spletna oddaja za starše: Vzgoja za internet

Razumevanje spletnega nasilja in zaščita pred njim se začne tisti trenutek, ko starši otroku izročijo v uporabo katero od naprav z dostopom do interneta. Ker na Safe.si ugotavljajo, da številni starši ne vedo, kako otroke pravilno vpeljati v uporabo interneta, bodo 5. februarja na dan varne rabe interneta ob 18. uri pripravili pogovor z dr. Albertom Mrgoletom, psihologom in sociologom ter soavtorjem knjige Izštekani najstniki in starši, ki štekajo in dr. Benjaminom Lesjakom, strokovnjakom za pravne rešitve informacijske družbe in izvajalcem Safe.si delavnic. V pogovorni oddaji, ki se bo v živo prenašala preko spleta, kasneje pa bo na voljo tudi posnetek, bosta odgovorila na nekaj najpogostejših vprašanj, ki si jih zastavljajo starši, kot je varovanje zasebnosti otrok, kdaj jih vpeljati v uporabo mobilnih telefonov, ali je objavljanje posnetkov na družabnih omrežjih nevarno ipd, kako ugotoviti, da je otrok žrtev spletnega nasilja … Vprašanja bodo lahko posredovali tudi starši preko Twitterja in strokovnjaka bosta na izbrana vprašanja odgovorila. Oddaja bo trajala slabo uro in si jo bo mogoče ogledati na tej spletni povezavi, kasneje pa bo na tej povezavi javno dostopen tudi posnetek oddaje.

Aplikacija za mlade: Lepa misel

Namen spletne aplikacije Lepa misel je spodbuditi najstnike k razmisleku o tem, kako ustvarjati prijaznejši internet za vse. Najstniki lahko svojo kreativnost izrazijo z oblikovanjem kratkih izrekov oziroma misli, ki jih napišejo na virtualno majico. Zbiranje lepih misli se bo začelo 1. februarja, na začetku marca pa bo Safe.si tistim avtorjem majic, ki bodo zbrali največ glasov, podelil majice z njihovimi mislimi.

Arnesov spletni tečaj za otroke o pasteh interneta in sodobnih tehnologij

Na mednarodni Dan varne rabe interneta, 5. februarja 2019, bo Arnes dal učiteljem v uporabo nov brezplačni spletni tečaj o varni rabi interneta in naprav – MOST-V (O). Spletni tečaj je namenjen učencem druge in tretje triade osnovnih šol. Arnesov spletni tečaj o varni rabi interneta in naprav za otroke je pripravljen kot dodatno orodje za učitelje in druge izobraževalce, ki ga lahko uporabijo pri svojih aktivnostih. Tečaj pokriva zelo široko paleto vsebin na način, ki je prilagojen otrokom. Velik poudarek je na vsebinah, ki so za otroke pomembne ob spoznavanju novih medijev – od prepoznavanja prevar in preverjanja resničnosti objavljenega do spletnega nasilja in prekomerne rabe novih tehnologij.

Mesec varne rabe na šolah

Februar je tudi mesec varne rabe interneta. Na Safe.si so šole in druge organizacije, ki se ukvarjajo z izobraževanjem otrok in mladostnikov, povabili, da sami pripravijo dogodek na temo varne in odgovorne rabe interneta: učno ali razredno uro, tehniški ali kulturni dan, delavnico, debato, posvet, srečanje ali kakršnokoli drugo aktivnost, ki obravnava problematiko varne in odgovorne rabe interneta in mobilnih naprav. V ta namen so pripravili paket gradiv za šole, ki med drugim vsebuje tudi učno uro o spletnem nasilju. Do 23. 1. 2019 se je že prijavilo 148 učiteljev in drugih strokovnih delavcev iz 126 osnovnih in srednjih šol ter drugih izobraževalnih zavodov, kar kaže na veliko zanimanje.

O dnevu varne rabe interneta

Več kot 140 držav iz celega sveta vsako leto drugi torek v februarju praznuje dan varne rabe interneta. Na šestih od sedmih celin je vsako leto organiziranih na stotine dogodkov z namenom dviga ozaveščenosti o varni uporabi spletnih tehnologij. Dan varne rabe interneta je osrednji dogodek evropske mreže nacionalnih centrov za varnejši internet. Znotraj mreže že od leta 2005 uspešno deluje tudi slovenski Center za varnejši internet in točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav. Več informacij o aktivnostih. Projekt Center za varnejši internet izvajajo Fakulteta za družbene vede – Univerza v Ljubljani, Javni zavod ARNES, Zveza prijateljev mladine Slovenije in Zavod MISSS (Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije), financirata pa ga Agencija INEA pri Evropski komisiji prek Instrumenta za povezovanje Evrope in Ministrstvo za javno upravo.

Center za varnejši internet ponuja tri glavne storitve: Točko osveščanja o varni rabi interneta in novih tehnologij Safe.si, na katerem najdete nasvete, gradiva, orodja, izobraževanja in druge aktivnosti osveščanja namenjene otrokom, mladostnikom, staršem ter šolski, socialni in mladinski stroki. Svetovalno linijo za težave na spletu Tom telefon 116 111, na kateri med 12. in 20. uro vsak dan odgovarjajo na vprašanja, dileme in pomagajo reševati zagate, povezane z uporabo interneta, na voljo je tudi svetovanje prek TOM spletne klepetalnice. Storitev je na voljo za otroke, mlade in njihove starše. · Anonimno spletno prijavo nezakonitih spletnih vsebin Spletno oko – posnetke spolne zlorabe otrok in sovražni govor na spletu lahko anonimno prijavite na prijavno točko.

Javni razpis za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2019

Vabljeni k prijavi kandidatov za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2019. Obrazec za prijavo na razpis dosegljiv na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Dodatne informacije dobite pri Rosandi Lenart (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), tel. 01/400-53-70.

Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj predlagatelji pošljete ali osebno prinesete v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis za nagrade na področju šolstva«.

Obravnavani bodo predlogi, ki bodo ne glede na način dostave v glavno pisarno ministrstva prispeli do petka, 17. maja 2019, do 13. ure.

Razpis Slovenskega centra PEN za najboljši srednješolski esej

Slovenski center PEN organizira 51. srečanje pisateljev za mir na Bledu. V tem okviru že nekaj let zapored poteka tudi razpis za najboljši esej slovenskih srednješolk in srednješolcev na razpisano temo, o kateri na Blejskih srečanjih razpravljajo ugledni literarni ustvarjalci z vsega sveta.

Vabljeni tudi dijakinje in dijake srednjih šol, da pošljejo svoj esejistični prispevek na temi: “Kaj iščem v knjigi” in “Moj/naš prostor pod soncem”. Dijakinja ali dijak si izbere eno od razpisanih tem ter o njej napiše svoje literarno razmišljanje. Esej naj obsega vsaj 3.500 znakov in naj bo poslan v obliki tipkopisa. Opremljen mora biti z imenom dijakinje oziroma dijaka ter navedbo letnika in šole, ki jo obiskuje. Prav tako mora biti naveden tudi mentor ter njegov elektronski kontakt, na katerega bodo izbrane dijakinje in dijaki prejeli morebitno obvestilo o nagradi.

Za vsako razpisano temo bo po kategorijah razdeljena ena nagrada. Kategoriji sta dve – srednješolci 1. in 2. letnikov skupaj ter srednješolci 3. in 4. letnikov skupaj. Skupno bomo torej podelili štiri nagrade. Upoštevani bodo zgolj prispevki, ki bodo prispeli v knjižni slovenščini.

Prispevke dijakinj in dijakinj pošljite na elektronski naslov, ali v zaprti ovojnici na naslov: Slovenski center PEN, Komisija za šolski esej, Tomšičeva ulica 12, 1000 Ljubljana.

Za vse informacije so mentorjem na voljo na telefonski številki: 030 321 710 (Tanja Tuma). Komisija bo upoštevala vse prispevke, ki bodo do 10. marca 2019 prispeli na vsaj enega od navedenih naslovov.

Seminarji ZRSŠ v marcu 2019

Seminar STARI PLESI IN PLESNE DEJAVNOSTI PRI POUKU GLASBENE UMETNOSTI

OŠ Jakoba Aljaža Kranj; 9. 3. 2019; (rok prijave 27. 2. 2019); trajanje 8 ur

Koordinatorica: Ada Holcar Brunnauer

Več o seminarju in prijava.

 

Seminar KAMISHIBAJ GLEDALIŠČE ZA SPODBUJANJE OTROŠKE USTVARJALNOSTI IN INOVATIVNOSTI TER KOT MEDPREDMETNO POVEZOVANJE

Ljubljana; 12. 3. 2019 (1. del – 8 ur) in 26. 3. 2019 (2. del – 8 ur), rok prijave 5. 3. 2019, trajanje 16 ur

Kotizacija: 45 €

Koordinatorica: Natalija F. Kocjančič

Več o seminarju in prijava (rubrika dodatna ponudba).

 

Seminar POPESTRITEV POUKA PREDMETA ŠPORT Z RAZNIMI ORODJI IN REKVIZITI

OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor, trajanje 8 ur; 15. 3. 2019  (rok prijave 6. 3. 2019)

Kotizacija: 30 €

Koordinatorica: Špela Bergoč

Več o seminarju in prijava (rubrika dodatna ponudba).

 

Seminar NADARJENI ŠPORTNIKI V SLOVENSKEM ŠOLSKEM SISTEMU

8 urni seminar; ciljna skupina: športni pedagogi, ki poučujejo na srednjih šolah v športnih oddelkih; čas izvedbe: 18. – 22. 3. 2019 (rok prijave 12. 3. 2019); kraj izvedbe: Gimnazija Šiška Ljubljana

Kotizacija: 25 €

Koordinatorica: Špela Bergoč, tel.: 02 320 80 78

Več o seminarju in prijava (rubrika dodatna ponudba).

 

Seminar RAZVIJANJE ŠPORTNEGA DUHA PRI PREDMETU ŠPORT

12 urni seminar; ciljna skupina: učitelji RP v OŠ, športni pedagogi v OŠ; čas izvedbe: 1. del (8 ur) 23. 3. 2019, 2. del (4 ure) april 2019 (rok prijave 15. 3. 2019); kraj izvedbe: OŠ Bojana Ilicha Maribor

Kotizacija: 35 €

Koordinatorica: Špela Bergoč, tel.: 02 320 80 78

Več o seminarju in prijava (rubrika dodatna ponudba).

 

Seminar VPLIV PREHRANE IN GIBANJA NA OHRANJANJE ZDRAVJA

8 urni seminar; ciljna skupina: učitelji OŠ;  čas izvedbe: 25. – 29. 3. 2019 (rok prijave 20. 3. 2019); kraj izvedbe: OŠ Dobrova

Kotizacija: 25 €

Koordinatorica: Špela Bergoč, tel.: 02 320 80 78

Več o seminarju in prijava (rubrika dodatna ponudba).

 

Seminar ZA UČITELJE PSIHOLOGIJE, Ljubljana, 29. marec 2019; (Rok prijave 6. 3. 2019),  trajanje 8 ur

Kotizacija 40 €

Koordinator Tomaž Kranjc. Več o seminarju in prijava (rubrika dodatna ponudba).

 

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter