domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Obvestila vzgojno izobraževalnim zavodom – september 2020

Teden umetnosti

Dnevi hitro tečejo, tu je že jesen in šole se v trenutnih razmerah spopadajo s številnimi izzivi, da bi zagotovile kakovostno izobraževanje. Zdaj je še toliko bolj pomembno najti prave poti do umetnosti, ki spodbuja ustvarjalnost ter zdrav razvoj otroka in mladostnika.

V organizaciji UNESCO posvetijo vsako leto teden, ki je namenjen ozaveščanju pomena umetnosti v šolskem prostoru. V letošnjem letu smo Teden umetnosti v šoli zaradi izrednih razmer iz meseca maja prestavili na začetek oktobra, to je med 5. in 9. oktobrom 2020.

Svetovna organizacija v okviru »Arts Education Week« spodbuja mlade k sobivanju z umetnostjo, razumevanju tradicionalnih in sodobnih kulturnih praks ter iskanju lastnega umetniškega izraza. Vsakoletni dogodek spodbuja raziskovanje družbenih raznolikosti in razumevanje družbenih vzorcev s pomočjo ustvarjalnega procesa. Slovenskega šolskega prostora si ne znamo predstavljati brez umetniške ustvarjalnosti mladih. Umetnost je tista, ki neposredno nagovarja mlade, skrbi za njihov skladen kognitivni, emocionalni, psihični in motorični razvoj.

Vabimo vas, da v tednu umetnosti (od 5. do 9. oktobra) skupaj z učenci ali dijaki pripravite dogodek, povezan s področjem umetnosti. Na šoli lahko pripravite koncert, likovno razstavo, k sodelovanju povabite umetnika, pripravite lutkovno ali gledališko uprizoritev, se povežete z lokalno skupnostjo, društvi in organizacijami, organizirate performans, delavnico ali dan dejavnosti posvečen umetnosti, se z učenci odpravite v galerijo ali muzej, izdelate kip na dvorišču šole … pa še veliko idej bi se našlo. Želimo si, da se teden umetnosti razširi v slovenskem prostoru in da s številnimi dejavnostmi skupaj opozorimo na vseživljenjski pomen in vlogo umetnosti za razvoj otroka in mladostnika ter kvaliteto bivanja v naši družbi.

Vse, ki želite dogodke izpeljati v oktobru,  z veseljem vabimo k sodelovanju. Zahvaljujemo se vsem mentorjem in šolam, ki so ne glede na okoliščine dogodke že izvedle.

Vaše prispevke ali poročila o izvedbi dogodka pošljite na primoz.krasna@zrss.si do 31. oktobra 2020. Glede na nepredvidljive zdravstvene okoliščine, v katerih smo se vsi skupaj znašli, predlagamo, da pri načrtovanju  dogodka v oktobru na vaši šoli organizacijo prilagodite razmeram.

Želimo vam obilo ustvarjalnega duha in se veselimo vaših prispevkov!

Predmetne skupine za likovno in glasbeno umetnost ter umetnostno zgodovino.

Izvajanje kulturno-umetnostne vzgoje v šolskem letu 2020/21

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za kulturo in Zavod RS za šolstvo smo na podlagi modelov in priporočil, predstavljenih v publikaciji Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19, za izvajanje kulturno-umetnostne vzgoje v vzgojno-izobraževalnih zavodih po modelu B pripravili dodatna priporočila in pojasnila.

Vsi skupaj želimo tudi sedaj otrokom in mladim ter tudi strokovnim delavcem vzgojno-izobraževalnih zavodov omogočiti neposreden stik s kakovostno umetnostjo in kulturo ter nadaljevati začrtane smernice razvoja kulturno-umetnostne vzgoje na nacionalni ravni.

V primeru, da bi v državi prišlo do poslabšanja epidemiološke situacije, priporočamo, da izvajanje kulturno-umetnostnih dejavnosti prilagodite in upoštevate nova priporočila NIJZ.

Želimo si, da bi z dobrim sodelovanjem in upoštevanjem varnostnih ukrepov uspeli otrokom in mladim še naprej zagotavljati kakovostno kulturno-umetnostno vzgojo.

Okrožnico najdete na povezavi >

Vseslovenski dan habitata
Svetovni dan habitata vsako leto prvi ponedeljek v oktobru opominja, da ima vsakdo moč in odgovornost, da oblikuje prihodnost naših mest in naselji.

Organizacija združenih narodov je prvi ponedeljek v oktobru proglasila za Svetovni dan habitata, ki se praznuje že od leta 1985. Posvečen je človekovim naseljem in osnovni pravici ljudi do primernega bivališča. Vlade in lokalne skupnosti vsega sveta so pozvane, da na ta dan usmerijo pozornost na kakovost življenja v mestih in drugih naseljih ter z različnimi aktivnostmi spodbujajo zavest o potrebi za izboljšanje življenjskih pogojev.

S programom Igriva arhitektura smo leta 2010 na prvi ponedeljek v oktobru začeli z organizacijo delavnic, s katerimi smo pričeli cikel vsakoletnih delavnic v različnih inštitucijah po Sloveniji.

Želimo, da bi Svetovni dan habitata postal bolj prepoznaven, zato smo se leta 2015 povezali z Ministrstvom za okolje in prostor ter v okviru Meseca prostora pripravili vseslovensko akcijo Svetovni dan habitata 2015 in 2016. Od leta 2017 naprej organiziramo ustvarjalne natečaje, h katerim povabimo vse slovenske osnovne šole in vrtce. Najboljše izdelke ene vrtčevske skupine in vsake triade osnovnih šol vsako leto nagradimo z obiskom Ljubljane in predsedniške palače.

Vabimo vas k sodelovanju na natečaju v okviru VSESLOVENSKEGA DNEVA HABITATA 2020, ki bo potekal v okviru Meseca prostora v organizaciji Centra arhitekture Slovenije in v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodom RS za šolstvo.

Organizacija združenih narodov je prvi ponedeljek v oktobru proglasila za Svetovni dan habitata, ki se praznuje že od leta 1985. Posvečen je človekovim naseljem in osnovni pravici ljudi do primernega bivališča.

PRIJAVA NA NATEČAJ IN ODDAJA PRISPEVKOV

Svojo šolo/vrtec lahko na natečaj prijavite do petka, 9. oktobra 2020, s spletno prijavnico na povezavi.

Prispevki morajo prispeti na spodnji naslov do srede, 14. oktobra 2020 (velja poštni žig s tem datumom), na naslov: Center arhitekture Slovenije, Rimska cesta 1, 1000 Ljubljana. Na pošiljki naj bo označeno: »NE ODPIRAJ – MESEC PROSTORA – VSESLOVENSKI DAN HABITATA 2020«. List zahtevanega formata zavijte in ga odpošljite v kartonastem ali plastičnem tulcu.

Razpis natečaja »Naravne in druge nesreče-Požarna varnost in prosti čas«

V šolskem letu 2020/2021 bo Uprava RS za zaščito in reševanje razpisuje 25. natečaj za predšolsko in šolsko mladino likovnih in literarnih del na temo »Naravne in druge nesreče-Požarna varnost in prosti čas«.

Cilj natečaja »Naravne in druge nesreče – Požarna varnost in prosti čas « je mlade, posredno pa tudi njihove starše, vzgojitelje in učitelje ozavestiti oziroma opozoriti, da tudi med preživljanjem prostega časa obstaja veliko nevarnosti, ki lahko povzročijo požar. Počitnice, praznike in vikende lahko preživljajo doma, na morju, v gorah ali potovanjih. Ob tem ne smejo pozabiti, da tudi v prostem času lahko kadarkoli in kjerkoli zagori. Da bo prosti čas minil brezskrbno in veselo, je pomembno, da poznajo preventivne ukrepe, s katerimi lahko preprečijo nastanek požara.

Več informacij.

Strokovni posvet Korona in vrtec

V Centru za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom na Pedagoškem inštitutu načrtujejo izvedbo strokovnega posveta Korona in vrtec, ki ga organizirajo z namenom iskanja odgovorov na izzive, s katerimi so bili v vrtcih soočeni, in z namenom refleksije praks, ki so jih v vrtcih uporabili v času bolezni Covid-19. Strokovni in vodstveni delavci bodo tako med seboj delili izkušnje in si tako pomagali pri nadaljnji organizaciji izvajanja vrtčevskih dejavnosti.

Posvet bo potekal v četrtek, 26. novembra 2020.

Več informacij je dostopnih na tej povezavi: https://www.korakzakorakom.si/strokovni-posvet-korona-in-vrtec

Zaposlenim v vrtcu (tako ravnateljem, svetovalni službi, vzgojiteljem, pomočnikom vzgojiteljev …) omogočamo pripravo in predstavitev prispevkov o tem, kako so se soočali z izvajanjem aktivnosti v času epidemije in zatem s ponovnim odprtjem vrtcev.

Vse potrebne informacije so na tej povezavi: https://www.korakzakorakom.si/prijava-prispevka-na-strokovnem-posvetu-korona-in-vrtec

Info točka za mlade

V Evropskem parlamentu (EP) razvijajo Info točko za mlade, s katero želijo omogočiti neposredni dostop do vse ponudbe Parlamenta za mlade. V njej bodo informacije o programih, dogodkih, pobudah, tekmovanjih in učnem gradivu – vse na enem mestu.

Ker bi radi zagotovili, da Info točka koristi čim širšemu naboru mladih, vas prosijo za izpolnitev ankete.

  • Izpolnite to kratko anketo za učitelje in zaposlene v izobraževalnem sektorju.  
  • Posredujte povezavo do ankete mladim, ki jim bo naša Info točka neposredno koristila! Da bi razvili Info točko za mlade, ki bo dostopna in koristna vsem, lahko posredujte anketo dijakom, študentom, mladinskim organizacijam, svojim mladim znancem, prijateljem, partnerjem, sodelavcem, da tudi oni sporočijo svoje mnenje.
  • Delite anketo na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter. 
01. 10. 2020
Mesec prostora 2020
po Sloveniji
05. 10. 2020
06. 10. 2020
Nacionalno strokovno usposabljanje Kulturni bazar 2020
Cankarjev dom v Ljubljani, Prešernova cesta 10, Ljubljana
08. 11. 2020
26. 11. 2020
08. 12. 2020
Nacionalni posvet Pismenost za gledališče
Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, Ljubljana
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter