domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Novosti iz založbe: september 2018

 

Formativno spremljanje pri ZGODOVINI

V priročniku Formativno spremljanje pri zgodovini so opisane različne učne teme z načeli, strategijami in orodji, ki vam bodo v pomoč, da bi formativno spremljanje lahko zaživelo pri pouku zgodovine. V ospredje je postavljen učenec in njegova vloga pri oblikovanju lastne učne poti.

Cena: 11,90 €

Slovenščina v šoli 2/2018
 • Čudežne in čudne besede
 • Dopolnilni pouk slovenščine v Nemčiji: Pomembna oblika povezovanja ter ohranjanja slovenskega jezika in kulture poleg organiziranega društvenega delovanja
 • Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje: Svet skozi otroške oči; Svet je iluzija, knjiga pa aluzija; Med svetlim dnevom in temno nočjo; Živalska farma v satiri in stripu; Realizem in fantastika
 • Obravnava Mazzinijevega romana Zvezde vabijo in Moderndorferjevega romana Kot v filmu
 • Škrabčeve razglednice kot primer interdisciplinarnega dela v gimnaziji
 • »Mačke ne pridejo v nebesa. Ženske ne morejo pisati Shakespearovih iger.«
Zgodovina v šoli 1/2018

Spodbujanje kritičnega mišljenja pri pouku zgodovine

 • Učenje veščin kritičnega mišljenja – ne le vzgojno-izobraževalna možnost, temveč temeljna pravica vsakega učenca
 • Spodbujanje kritičnega mišljenja pri delu z zgodovinskimi viri
 • Alternativna kultura in gospodarstvo v procesu osamosvajanja – dejavnosti za spodbujanje kritičnega mišljenja
 • Mobiliziranci v nemško vojsko – dejavnosti za spodbujanje kritičnega mišljenja
 • »Peščica zemlje«: izgon ljudi iz Posavja v času 2. svetovne vojne. Zgodovinska delavnica – delo z zgodovinskimi viri v gimnaziji
 • Ekskurzija v srednjeveško Škofjo Loko za učence izbirnih predmetov Odkrivajmo preteklost svojega kraja in Likovno snovanje
Vzgoja in izobraževanje 5/2018
 • V senci: mladi v stiski in osip
 • Zakaj naj bi preprečevali zgodnje opuščanje izobraževanja in usposabljanja in kako lahko to storimo (Projekt CroCooS)
 • Povezava med osipom dijakov in kakovostjo učnega procesa
 • Učiteljeva jeza kot sestavni del njegovega medosebnega delovanja v razredu
 • Prepričanja o inteligentnosti vplivajo na motiviranost in učne dosežke
 • Varno in spodbudno okolje v srednjih šolah
 • Otroški parlamenti o varnem in spodbudnem učnem okolju
 • Šola zmanjšuje osip in povečuje povezanost med dijaki in z učitelji
 • Zmanjšanje osipa na SEŠTG
 • Aktivnosti za zmanjšanje števila dijakov, ki predčasno opustijo šolanje
 • Vloga inkluzivnega pedagoga v bolnišnični šoli
 • Razmisleki o spodbudnem in varnem učnem okolju: Razredna klima kot varovalni dejavnik medvrstniškega nasilja v šoli; Nasilje v razredu – kaj pa varno in spodbudno okolje?; Učenčev pogled na nasilje v slovenskih šolah – rezultati raziskave PISA 2015; Motivacija učencev – posledica varnega in spodbudnega učnega okolja?; Spreminjati sestavine za isti recept ali spremeniti recept?; Pripisovanje in prevzemanje odgovornosti ob motečem vedenju; CILJ? Prosicialen razred
 • Travmapedagogika
 • Kako do spodbudnega in varnega učnega okolja? Odgovori na vprašanja in dileme iz prakse (bistveni poudarki iz priročnika Vključujoča šola)
Šolska knjižnica 1-2/2018

Stroka

 • Biblioterapija v šolski knjižnici s pomočjo Andersenovih pravljic

Stroka in praksa

 • Pogovor o aktualni problematiki: “Starša se ločujeta, kaj pa otrok?”
 • Mednarodni mesec šolskih knjižnic in mednarodna izmenjava knjižnih kazalk
 • V knjižnico po znanje o raziskovalnem delu pri pouku biologije
 • Sprostitev z zgodbami
 • Spodbujanje branja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju na Osnovni šoli Dobrova
 • “Deskanje med knjigami” ali kako s pomočjo pametnih telefonov, tablic in QR-kod usvojiti knjižnični fond
 • Pisna naloga – rezultat medpredmetnega povezovanja
 • V goste vam prihajamo
 • Vloga in pomembnost šolske mediacije na osnovni šoli
 • Petnajst let delovanja knjižnice na Glasbeni šoli Jesenice
 • Kit v šolski knjižnici
 • Učenje lepopisja pri interesni dejavnosti v šolski knjižnici Osnovne šole Prule

Mali in veliki odmev

 • Spremenjena Bibliopedagoška šola 2018
 • Poročilo s strokovnega srečanja Bralna motivacija in raznolikost gradiv
 • Poročilo s seminarja Šolska knjižnica – obdelava gradiva in izgradnja kataloga
 • Uvodni posvet na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport
 • Prireditev Konski 2017
 • Udeležba na mednarodnem kongresu Izzivi vzgoje v globalni družbi
 • 18. obletnica Rastoče knjige
 • Bralna pismenost in razvoj slovenščine – OBJEM
 • Konferenca šolskih knjižničarjev 2018

S knjižnih polic

 • Mednarodni mesec šolskih knjižnic – publikacija
 • Zapravljeno

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter