domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Novosti iz založbe: junij 2019

Plakat, priložen reviji VIZ

Vzgoja in izobraževanje 2/3-2019 (Formativno spremljanje)

UVODNIK

Formativno spremljanje: most do učencev in med njimi (dr. Zora Rutar Ilc)

Glasu učenca na pot (dr. Ada Holcar Brunauer, Saša Kregar)

 

RAZPRAVE

Glas učenca in formativno spremljanje (dr. Ada Holcar Brunauer, Saša Kregar)

Formativno spremljanje v podporo učenju in pot k vključevanju (dr. Louise Hayward)

Pogovor z učenci – živimo šolo prihodnosti (dr. Ada Holcar Brunauer, Saša Kregar, dr. Leonida Novak)

Šolska kultura in klima – 2. del (Tomaž Kranjc)

 

KOLUMNA

Zakaj v Singapurju ukinjajo primerjave med učenci v šolah (dr. Kristijan Musek Lešnik)

 

ANALIZE IN PRIKAZI

Sodelovanje šolskega tima v projektu BRIDGE – most do glasu dijaka na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje: Pogled ravnateljice (mag. Meta Kamšek)

Formativno spremljanje v mojih očeh: glas dijakinje (Ana Manca Ruparčič)

Ravnateljeva vloga pri uvajanju novosti v poučevanje (Peter Pirc)

Glas učitelja na Osnovni šoli Frana Albrehta Kamnik (Rafko Lah)

 

UČITELJEV GLAS

Obisk Škotske – vrednote imajo pomembno mesto (Natalija Rak)

Glas otrok v vrtcu Črenšovci (Petra Smej)

Vprašanje kot učenčev glas (Polona Legvart)

Sodelovanje s starši in glas učenca (Klavdija Petrovič, Andreja Žinko)

Glas učenca pri pouku spoznavanja okolja v prvem razredu (Barbara Oder)

Igrajmo se kamišibaj gledališče – od ideje do izvedbe (mag. Urška Rupnik)

Glas učenca, ki se sliši/vidi na celotni šoli (Lidija Mlinarič)

Vsaka skupina ni tim, a vsak tim je skupina (Jelka Bojc, Dora Ožvald, Nataša Maver Šoba)

Razvoj učitelja pripomore k boljšemu poučevanju in učenju (Tanja Brvar, Anita Rusak Kastelic)

Glas učenca v programih poklicnega izobraževanja (Andreja Devjak)

Medsebojne hospitacije med šestimi zavodi v Mestni občini Kranj (mag. Tea Dolinar)

 

INFORMACIJE

K novi izdaji učbenika Psihologija učenja in pouka (Marjeta Šarić)

Apel na boljšo povezanost vseh, ki skrbijo za profesionalizacijo učiteljskega poklica: Strokovni posvet ob 40-letnici Centra za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (ddr. Barica Marentič Požarnik, dr. Cirila Peklaj)

Zgodovina v šoli 1/2019

IZPOSTAVLJAMO

Avtentično učenje zgodovine (dr. Vilma Brodnik)

Vloga sevniškega tabora pri širjenju in utrjevanju narodne zavesti (Simona Kovač)

 

IZMENJUJEMO IZKUŠNJE

Z Jenkom na pot! Zgodovinske osebnosti in dogodki se lahko povežejo in oživijo v računalniški igri (Boštjan Kernc)

Sodobna zgodovinska ekskurzija z naslovom Spoznajmo novejšo zgodovino ilirskobistriškega območja (Klemen Šlosar)

Vojna piše usode ljudi v govornih nastopih srednješolcev (Bojana Modrijančič Reščič)

Učenje zgodovine zunaj učilnic – obisk spominskega prostora nekdanjega koncentracijskega taborišča Ljubelj jug (Vilja Lukan)

Zgodovina na maturi 2012-2018 (Boštjan Šeruga)

 

PISANI SVET ZGODOVINE

Naj zacvetijo rumeni žafrani (Petra Štampfl)

 

PREDSTAVLJAMO

Formativno spremljanje pri zgodovini. Priročnik za učitelje (dr. Gregor Antoličič)

NAPOVEDUJEMO V JUNIJU
  • Geografija v šoli 2/2019
  • Fizika v šoli 1/2019
  • Razredni pouk 1/2019
  • Matematika v šoli 1/2019
  • Šolska knjižnica 1/2019
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter