domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Novosti iz založbe: december 2018

Fizika v šoli št. 2/2018

STROKOVNI PRISPEVEK

Janez Strnad: Delec v škatli

DIDAKTIČNI PRISPEVKI

Natalija Podjavoršek: Pretvarjanje enot – ali res mora biti tako težko?

Pia Majcenovič: Po dežju hitro ali počasi

Mojca Milone, Milan Ambrožič, Oliver Batagelj, Andrej Batagelj: Tehniški dan Fizika v šoli

Klemen Leban: Izdelava mini zračne drče z balonom kot zračnim rezervoarjem

Nina Jereb: Fizikalna sestavljanka – vodoravni met

Đulijana Juričić: Umetnost poučevanja – delo z nadarjenimi učenci pri fiziki v osnovni šoli

Mitja Slavinec in Robert Repnik: Mladi raziskovalci

Borut Namestnik: Turnir mladih fizikov – izkušnje in pogledi mentorja in tekmovalcev

Saša Novak: Projekt »Znanost na cesti«

UPODOBITVE V FIZIKI

Mojca Čepič: Gost, pogost, redek, viskoznost in gostota

UČITELJEV POGLED

Peter Prelog: Prvi podaljšani tvit: O nadarjencih!

ZANIMIVOSTI

Jaka Banko in organizatorji tekmovanja: Inovacije in njihova praktična uporaba kot navdih za učence/dijake

Milenko Stiplovšek: Tok časa

Razredni pouk 2/2018

Uvodnik

 • Vesna Vršič, Učitelj na poti profesionalnega razvoja

 

Vprašali ste (ureja dr. Leonida Novak)

 • Zakaj isti učitelj/-ica skozi celo prvo vzgojno-izobraževalno obdobje (prva tri leta osnovne šole)?

Strokovna izhodišča

 • Silva Kmetič, mag. Melita Gorše Pihler, Rešujem matematične probleme (1. del)
 • Nina Volčanjk, Pomen integracije športnega duha v vzgojno-izobraževalni proces

 

Kotiček Bralne značke (ureja izr. prof. dr. Dragica Haramija)

 • Anja Štefan, Marjanca Jemec Božič: Kotiček na koncu sveta

 

Virtualni kotiček (ureja Mojca Dolinar)

 • Da bo internet prijaznejši

 

Razstava (ureja mag. Silva Karim)

 • učenci OŠ Košana (mentorica Marija Mršnik), Tina Zeljić (mentorica mag. Natalija Kocjančič)

 

Ideje iz razreda

 • Boštjan Strnad, Mojca Povoden, mag. Radovan Krajnc, Digitalno opismenjevanje in izdelava didaktičnih digitalnih orodij za 1. razred
 • Nuša Žuber, Mateja Marčun, Primeri dobre prakse medpredmetnega povezovanja
 • Dragica Vidmar, Izkušnje z zgodnjim učenjem angleškega jezika v vrtcu in šoli
 • Nevenka Dražetić, Številke, dober dan!
 • Nataša Ocepek, Glasovna analiza malo drugače
 • Irma Mezga, Projekt »Voda kot življenjska vrednota«

Aktualno (ureja Vesna Vršič)

 • Usposabljanja strokovnih in vodstvenih delavcev – Razširjajmo znanje
 • Študijska srečanja v šol. l. 2018/19
 • Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
 • Ponudba izobraževanj za učitelje razrednega pouka v šol. l. 2018/19
VIZ 6/2018

UVODNIK

Dr. Zora Rutar Ilc: Učitelji in učenci, ki se skupaj učijo

RAZPRAVE

Dr. Polona Gradišek: Biti učitelj – služba, kariera ali poslanstvo?

ANALIZE IN PRIKAZI

Maja Vačun: S kakovostnimi vprašanji na pot raziskovanja, odkrivanja in učenja

Nataša Litrop, mag. Sonja Gjerkeš Ščančar, mag. Metka Husar Černjavič: Razvijanje kritičnega mišljenja v učeči se skupnosti

Klavdija Ivančič, Elvira Čengija, Lucija Papež, Anja Petrovčič, Marica Domitrovič: Z majhnimi koraki do zastavljenih ciljev – kako do boljšega razumevanja besedil?

PRIMERI IZ PRAKSE

Barbara Spruk Golob: Primeri timskega dela pri razrednem pouku

Matija Martinec: Dan samostojnega dela (predstavitev načina dela na razredni stopnji javne osnovne šole)

Monika Dobravc: Didaktične igre pri pouku naravoslovja v 5. razredu

Jerneja Lisjak: Razvijanje predbralnih spretnosti v vrtcu

Lijana Hanc Krapec: Kako spodbuditi dijake k branju in razmišljanju ob literarnih delih?

Saša Keserin: Praktični primeri razvijanja kritičnega mišljenja pri učencih skozi project Linpilcare

Ana Gerčar: Kaj potrebujemo za dobro timsko sodelovanje?

AKTUALNO

Mojca Kacjan: Povej mi, kateri jezik govoriš, in rekel bom, povej mi še več – delo z učenci priseljenci

Tanja Kaučevič, Silvija Tomše: Druženje otrok in mladostnikov s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju z otroki dveh rednih mariborskih osnovnih šol

Slovenščina v šoli 3/2018

RAZPRAVE

Zoran Božič: Besedila Ivana Cankarja na šolski klopi

Jasna Honzak Jahić: Stiki Stanislava Škrabca s Čehi

Vita Žerjal Pavlin: Šolske poti k Marici Nadlišek Bartol (1867-1940) in njenim literarnim upodobljenkam s konca 19. stoletja

 

DIDAKTIČNI IZZIVI

Barbara Pregelj: Motiviranje za branje in slovenski klasiki

Brigita Praznik Lokar: Ustvarjalen zaključek obravnave domačega branja – Ivan Cankar: Moje življenje

Nika Arhar: Ustvarjalni pristopi spoznavanja gledališke umetnosti

Glasba v šoli in vrtcu 3/2018

Raziskave

Bogdana Borota, Tadeja Fatur Poslušanje glasbe in izražanje glasbenih doživetij v vrtcu

Bojana Kralj Analiza knjižnega dela revije Glasba v šoli in vrtcu 1995-2017 in njenih 20 let

 Iz prakse v prakso                    

Aleš Pogačnik Coaching kot oblika podpornega sistema pri strokovni rasti učiteljev v glasbenih šolah

Melita Rožič Glasbeno uvajanje po pedagoški metodi E. Willemsa – 1. stopnja

 Ocene

Franc Križnar

Nužej Tolmaier, Milka Olip (ur.): Tiha zemlja. Pesemsko izročilo z Radiš in okolice

Henrik Neubauer: Baleti slovenskih skladateljev. Od Možička do baletnega Fausta

Drago Gradišek: Za vse je kriva ta vražja godba. Mož koroških korenin je postal posavski sin

Mitja Reichenberg: Zima. 12 pesmi za otroke

Poročila

Špela Lah Glasbeni atelje Tartini, šola z dušo in srcem

 Notna priloga

Mitja Reichenberg Cankarjevi utrinki, pet skladb za otroški in mladinski zbor, ob 100-letnici smrti Ivana Cankarja

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter