domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Novosti iz založbe: april 2019

Nova grafična podoba!

Strokovna revija vzgoja in izobraževanje Z VAMI že 50 let!

Revija, ki je sooblikovala že naše učitelje, učitelje naših otrok in zdaj učitelje milenijske generacije.

  • V reviji priznani slovenski strokovnjaki s področja šolstva objavljajo aktualne strokovne in znanstvene prispevke.
  • Dajemo »glas učiteljem«, ki jih vabimo k pisanju prispevkov, v katerih s konkretnimi opisi osvetljujejo primere dobrih praks.
  • Poudarek namenjamo sodobnim pedagoškim trendom – pristopom, ki spodbujajo aktivno vlogo učencev.
  • Veliko pozornosti posvečamo spodbudnemu in varnemu učnemu okolju oz. vzgojnim in psihosocialnim temam.
  • Skrbimo za profesionalni razvoj učiteljev in za uveljavljanje učiteljskega poklica.
  • Osredotočamo se tudi na pedagoško vodenje in poslanstvo ravnateljev, saj predstavljajo enega ključnih vzvodov za spremembe v šolstvu.

 

 

Šolsko svetovalno delo 3/2018

Uvodnik: Cvetka Bizjak

VODILNA TEMA: Vloga in položaj svetovalne službe v slovenskem šolskem sistemu

Analiza potreb na področju strokovnega povezovanja v svetovalnih službah (Ajda Erjavec Bartolj)

Psihologija v šolskem svetovalnem delu: quo vadis? (Sonja Pečjak)

Poročilo z delavnice »Sodobni izzivi za psihologe v vrtcu, osnovni in srednji šoli« (Barbara Stožir Curk, Nataša Fabljančič, Neža Ajdišek, Sonja Pečjak)

Sodelovanje med ravnateljem in šolsko svetovalno službo – priložnost, ki je pedagog ne sme prezreti (Metod Resman)

TEORIJA V PRAKSI

Večletno spremljanje otrok z odloženim všolanjem v Vrtcu Otona Župančiča Črnomelj (Ivana Leko)

Pomen sodelovanja svetovalnega delavca in učitelja pri uresničevanju strategij formativnega spremljanja v preventivnih dejavnostih (Maja Šebjanič Oražem)

Kako lahko ustrezna ciljna usmerjenost in oblikovanje ciljev po načelih vedenjsko-kognitivne terapije pospešijo doseganje ciljev v svetovanju (Mojca Čerče)

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter