domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Novo v založbi ZRSŠ – marec 2020

NOVO V ZALOŽBI:

Reci vreča, v njej je sreča

Priročnik vsebuje igre, pesmi in izštevanke, s katerimi krepimo govorni in celostni razvoj otrok skozi igro v predšolskem obdobju in obdobju opismenjevanja v šoli. Po vsebini je priročnik ločen na dva sklopa.

Prvi sklop – Čutenje glasov od A do Ž – zajema igre, pesmi in izštevanke za zavedanje vseh glasov naše abecede, kjer je vsak glas povezan z naravnim gibanjem, ki spremlja te glasove ob upoštevanju fonetičnih načel. Drugi sklop – Čutenje glasov in njihovo razlikovanje – vsebuje dvojice glasov, pri katerih gre za razlikovanje med dvema glasovoma prek čutenja.

Gradivo je sestavljeno iz priročnika in listov z igrami, pesmimi in izštevankami, zbranimi v skupni mapi. V priročniku so zapisana navodila, pojasnila in mogoče izpeljave za igro z otrokom. Na posameznem listu je pesem ali izštevanka z ilustracijo, ki je namenjena otroku.

 

 

VIZ 1-2/2020

UVODNIK

Dr. Zora Rutar Ilc: Nadarjeni: breme ali izziv?

ANALIZE IN PRIKAZI

Dr. Mojca Juriševič: Izobraževanje nadarjenih: analiza nacionalnega konteksta za popotnico v naslednje desetletje

Dr. Monika Mithans: Nadarjeni učenci in njihove možnosti aktivnega sooblikovanja učnega procesa

Urška Žerak, Simona Dolšina in dr. Mojca Juriševič: Vloga evalvacije v izobraževanju nadarjenih

Biserka Lep: Podpora dvojno izjemnim učencem v šoli

Nika Obed, Nina Potočnik in dr. Mojca Vrhovski: Močna področja pri učencih s posebnimi potrebami – ozaveščanje in beleženje

Živa Grafenauer Ekart: Sodelovanje učiteljev s starši

AKTUALNO

Dr. Mojca Juriševič in dr. Gregor Torkar: Petnica – »Korak v znanost«: model dobre prakse izobraževanja nadarjenih

Mag. Matej Veber: Edukacija za industrijo 4.0

UČITELJEV GLAS

Mag. Ivan Lorenčič, Saša Mikić in Zdenka Keuc: Koncept dela z nadarjenimi dijaki na II. gimnaziji Maribor

Alenka Krapež in Alenka Mozer: Delo z dijaki, ki želijo in zmorejo več – raven šole in primer dejavnosti projekta SKOZ

Matija Purkat: Dejavnosti v šoli, ki utripajo v ritmu hiphopa

Urban Jug: Intervju s prof. Gregorjem Delejo, ravnateljem Gimnazije Celje-Center

Majda Škrinjar: Matematični vikendi GESŠ Trbovlje

Damijana Bijek: Način reševanja konfliktov v razredu

Elizabeta Kos: Uporabnost ABC-sistema povezovanja čustev in vedenja v vrtcu

Ines Polončič: Povezava nevrolingvističnega programiranja s primeri dobre prakse v razredu

Davor Mandič: Uporaba študije primera pri pouku v srednji strokovni šoli

Blanka Jerman: Poučevanje učenca z Aspergerjevim sindromom

Razredni pouk 1/2020

Uvodnik

Vesna Vršič: Konferenca učiteljev razrednega pouka

Aktualno

Vesna Vršič: Študijska srečanja učiteljev razrednega pouka v avgustu 2019

Strokovna izhodišča

Dr. Leonida Novak, mag. Nada Nedeljko: Principi učenja in poučevanja v spodbudnem učnem okolju na razredni stopnji

Dr. Leonida Novak: Delavnica: Gibalne dejavnosti v šoli kot didaktično sredstvo pri vseh predmetih

Mag. Lucija Rakovec: Delavnica: Učenje z raziskovanjem

Mag. Katarina Dolgan: Delavnica: Učenje na prostem

Vesna Vršič: Delavnica: Tvorjenje besedil – pristopi in strategije pisanja

Mag. Marta Novak: Delavnica: Razvijanje zmožnosti branja in pisanja – opismenjevanje v 1. VIO

Dr. Leonida Novak: Delavnica: Didaktična igra kot priložnost za spremljanje razvoja otroka

Katarina Podbornik: Delavnica: Učenci, ki so nam v izziv v vključujočem razredu

Dr. Leonida Novak, dr. Sandra Mršnik: Delavnica: Intervju s dr. Zoro Rutar Ilc – varno in spodbudno učno okolje

Mag. Nada Nedeljko: Delavnica: Učiteljevo učenje iz strokovnih virov

Mojca Dolinar: Delavnica: Samovrednotenje digitalnih kompetenc izobraževalcev

Mihaela Kerin: Refleksija učenca in učitelja

Kotiček za branje

Dr. Dragica Haramija: Izvirne slovenske slikanice 2019

Ideje iz razreda

Saša Kravos: Opismenjevanje po načelih formativnega spremljanja

Anja Šter: Kako nastane otrok

Geografija v šoli 1/2020

UVODNIK

Anton Polšak: Čuden svet

AKTUALNO

Irma Potočnik Slavič: Geografsko ogledalo in popotnica: monografija o razvoju geografije na Slovenskem

Tatjana Kikec, Mitja Bricelj: Mednarodna konferenca Voda za jutri

ŠIRIMO OBZORJA

Borut Stojilković: Izbrani primeri aktualnih procesov in dogodkov v Latinski Ameriki

Anton Polšak: Kmetija Zakošek v Podpeči v prostoru in času (študij primera)

IZ PRAKSE

Klemen Kregar, Sonja Trškan, Neža Lanišek, Janja Pančur: Avtomatsko zaznavanje vrtač z metodo slikovnega ujemanja

Mojca Logar: Your Alps – projektno delo in podjetnost na primeru medpredmetne povezave likovne umetnosti in geografije

Maja Sirše: Idejna zasnova medpredmetnega naravoslovnega dne na turistični kmetiji Apat

Igor Bahar: Orientacija s pomočjo pametnega telefona

ZANIMIVOSTI

Anton Polšak: Vegetacijska geografija kot del biogeografije

PEDAGOŠKI OREHI

Anton Polšak: Kako oceniti plakat?

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter