domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Novo iz založbe: september 2020

VIZ 4-5/2020

UVODNIK

Dr. Zora Rutar Ilc, Petra Založnik, Jaka Kovač, Alenka Oblak: Sodelovalni procesi v šoli

KOLUMNA

Dr. Laura P. Weisel: Ko slediš svoji strasti, zaupaš v proces in verjameš v uspeh

RAZPRAVE

Dr. Laura P. Weisel: Umetnost gostiteljstva v izobraževanju – Spreminjanje miselnosti z metodami in praksami sodelovalnega učenja

Dr. Laura P. Weisel: Podstrukture metod sodelovalnega učenja v okviru Umetnosti gostovanja, ki podpirajo razvoj veščin socialnega kapitala in socialno-čustvenih veščin v izobraževalnem okolju

ANALIZE IN PRIKAZI

Petra Založnik in dr. Sandra Mršnik: Kako znotraj šolskega prostora voditi na sodelovalen in vključujoč način

Jaka Kovač: Četvorna praksa

Alenka Oblak: Grafični prikaz kot orodje za podporo sodelovanju in pobiranju sadov pogovorov

Mag. Vanja Perovšek: Več sodelovanja in zadovoljstva pri naslavljanju izzivov univerze

(Posvetovalni obiski na Univerzi v Ljubljani)

INTERVJU

Petra Založnik: Glas Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: sodelovanje in krepitev kompetence podjetnosti v slovenskem šolskem prostoru

UČITELJEV GLAS

Simona Painkret: Uporaba sodelovalnih/participativnih pristopov v izobraževalnem prostoru – izkušnja z Gimnazije Celje-Center

Julijana Makovec: Uporaba sodelovalnega učenja in poučevanja pri načrtovanju novega šolskega leta

Jana Kete: Uporaba svetovne kavarne pri matematiki

Danuša Škapin: Učno gradivo kot skupna žetev

Polona Čeligoj: Kako smo igralnico za nekaj časa spremenili v »mini« svetovno kavarno

(Izkušnja dela in uporabe sodelovalnih pristopov s predšolskimi otroki)

Renata Veberič Delak: Sodelovalni pristopi skozi prakso vodenja domskega časopisa

Edin Saračević: Kje bo pa tabla?! (O povezanosti komunikacije, učenja in razmišljanja …)

Ingrid Fatur: Sodelovalni pristopi na srečanjih vzgojiteljskega zbora

Vesna Rutar Grubić: Roditeljski sestanek z uporabo svetovne kavarne

Alenka Oblak: To bom povedal v krogu

Špela Pogačnik Nose: Starodavni krog in moderirana izmenjava: izkušnja, ki krepi osebni razvoj

Anja Bembič: Zakaj se vključiti v tim?

AKTUALNO

Lucija Galun, Katarina Klauž: Glas dijakov

Brina Menart: Pogovorjevalnice: pogovori s smislom

Geografija v šoli 2/2020

UVODNIK

Taki in drugačni virusi (Anton Polšak)

AKTUALNO

Mednarodna konferenca učiteljev »Podnebne spremembe« (Igor Lipovšek)

ŠIRIMO OBZORJA

Celovit pogled na prsti kot osnovo za kmetijsko rabo tal (Ana Vovk Korže)

Spremembe rabe tal v Evropi v obdobju 2000–2018 (Igor Žiberna, Eva Konečnik Kotnik)

Žitarice in kruh, simbol življenja (Simona Tučman)

Pridelava izbranih kmetijskih kultur na svetu (Anton Polšak)

Pomen trajnostnega in odgovornega ravnanja s hrano (Irena Simčič )

Ekosocialno in miroljubno kmetijstvo kot pot k trajnostni pridelavi hrane

tudi v Sloveniji (Ana Vovk Korže)

Kako seminar spremeni stališča udeležencev? (Igor Lipovšek)

INTERVJU

Hrana na šolskih krožnikih je kakovostna

Intervju z Ireno Simčič, višjo svetovalko na Zavodu RS za šolstvo za področji šolske prehrane in gospodinjstva (Borut Stojilković)

ZANIMIVOSTI

Koliko hrane v povprečju porabi član gospodinjstva v Sloveniji? (Anton Polšak)

PEDAGOŠKI OREHI

Uvodna motivacija pri pouku geografije – zakaj in kako? (Borut Stojilković)

Glasba v šoli in vrtcu 1/2020

Glasbena vzgoja v zgodnjem otroštvu

UVODNIK

Inge Breznik

STROKA

Inge Breznik Glasbene dejavnosti v vrtcu

Mojca Kovačič Ljudsko petje v šolskem okolju

PRAKSA

Inge Breznik Gibanje in glasba v vrtcu

Lucija Ojsteršek Ukulele v vrtcu

Tanja Rauch Krušič Vzgojiteljica, zapoj mi, vzgojiteljica, poslušaj me …

Maja Ogris Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo na ljudsko pesem

DOGODKI

Matija Varl 50. Revija Ciciban poje in pleše

Melita Železnik Pevska revija Ringaraja Sevnica

Martina Belšak Zborovska šola za vrtce 2019

Franc Križnar Mitja Reichenberg, Letni časi

Nina Mole O notni zbirki Ljudske za klavir avtorja Draga Ivanuše

 NOTNA PRILOGA

Petra Juhart Brdnik et al. Glasbena pravljica Miška in barka

Matematika v šoli 1/2020

mag. Mateja Sirnik: Delimo in raziskujemo lastno prakso

IZ TEORIJE ZA PRAKSO

Alenka Lipovec in Jasmina Ferme: Karakteristike domačih nalog pri matematiki v povezavi z matematičnimi dosežki osnovnošolcev

Jerneja Bone: Naloge utemeljevanja na Nacionalnem preverjanju znanja matematike: analiza nekaterih vidikov nalog in uspešnost reševanja

IZ RAZREDA

Andreja Pečovnik Mencinger: Različni načini vrednotenja znanja pri pouku matematike

Tomaž Miholič: Zaporedja in potence

Ana Kretič Mamič: Eksponentna funkcija

Julija Viličnjak: Uporaba didaktične igre Dapoma v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju

Hana in Sara Sambolić: Trikotniku pričrtani trikotniki: Iz danega trikotnika do novih trikotnikov

MATEMATIKA SKOZI ZGODOVINO

Marko Razpet: Nikomahov izrek

NOVICE

Jerneja Bone, Lidija Pulko, mag. Mateja Sirnik: Poučevanje matematike na daljavo

Alison Yang: Usmeritve učiteljem za izobraževanje na daljavo

Razredni pouk 2/2020

Uvodnik

Vesna Vršič, Izobraževanje na daljavo – vloga učitelja in staršev

Aktualno

Mojca Dolinar, dr. Leonida Novak, Katarina Podbornik, Sodelov@lnica Razredni pouk kot stičišče učiteljev razrednega pouka v času izvajanja izobraževanja na daljavo in po povratku v šole

Vprašali ste

Leonida Novak, Kako izvajati pouk na prostem?

Strokovna izhodišča

mag. Lucija Rakovec, Kaj nam sporočajo rezultati razvojne naloge uvajanja in spremljanja tujega jezika v 2. in 3. razredu osnovne šole

Katja Cegnar, Bralna pismenost in bralna samopodoba

Kotiček za branje

Dragica Haramija, Desetnica 2020

Virtualni kotiček

Mojca Dolinar, Izobraževanje na daljavo

Ideje iz razreda

Simona Kuplen, Primer iz prakse – didaktični pripomoček za razvoj topnega spomina

Andreja Perkovič, Pripoved ob neurejenem nizu slik v 2. razredu

Evelin Malnar, Moja izkušnja s formativnim spremljanjem pri opismenjevanju v 2. razredu

Tomi Ploj, Pravljica in čustvene kompetence v kontekstu formativnega spremljanja

Martina Seražin Mohorčič, Babilonski stolp – primer dobre prakse medkulturnosti in večjezičnosti v osnovni šoli

Fanika Strojin, Izkušnja kolegialne hospitacije

Slovenščina v šoli 2/2020

ZA UVOD

Mirjam Podsedenšek, Je daleč blizu? Je. Daleč je lahko blizu.

RAZPRAVE

Aleks Birsa Jogan, Prispevek Antona Mahniča k ohranitvi glagoljaštva v Hrvaškem primorju, Istri in Kvarnerju

Nataša Ivančič Ropič, Govorništvo med teorijo in prakso

DIDAKTIČNI IZZIVI

Ana Perović, Uporaba spletnih orodij za formativno spremljanje napredka učencev pri pouku slovenščine na daljavo

TEKMOVANJE V ZNANJU SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE

Dr. Igor Saksida, Skupna izhodišča za pripravo na Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje, v šolskem letu 2019/20

Navodila za pisanje spisa – osnovna šola, 8. in 9. razred

Meta Podlesnik Marčič, Prekrasno obdobje življenja

Živa Bregar, Pogum in strah se morata držati za roke, da ogenj, ki gori v našem srcu, nikoli ne ugasne

Navodila za pisanje spisa – gimnazijski programi, 1. in 2. letnik

Izabela Letonja, Na poti do sreče

Marija Snežna Benedičič, Na poti do sreče

Svarun Čelan, Na poti do sreče

Lucija Klemen, Na poti do sreče

Navodila za pisanje spisa – poklicni programi, vsi letniki

Maruša Komljanec Bon, ****

Navodila za pisanje spisa – gimnazijski programi, 3. in 4. letnik

Hana Bizjak, ****

David Dragonja, Jaz, ti, mi, vsi

Tina Černejšek, ****

 PREDSTAVITVE

Dr. Špela Bregač, Portal Fran – podpora pri vseh predmetih

Dr. Špela Bregač, Jezikovni portal Franček in slovenska slovnica pri pouku (ne samo slovenščine)

Dr. Špela Bregač, Jezikovna svetovalnica za učitelje

Šolska knjižnica 2-3/2020

Gregor Škrlj, Uvodnik

 

STROKA IN PRAKSA

Tjaša Medved, Sodelovanje šolskega knjižničarja z učitelji v osnovni šoli

Danica Zupančič Pavlič, Z Mojco Pokrajculjo v šolsko knjižnico

Barbara Kavčič, Branje in šport – KIZ s prvošolci

Urša Bajda, Mladi prostovoljci programa Evropska solidarnostna enota (ESE) v šolski knjižnici

Gregor Škrlj, Učenje o zemljevidih s četrtošolci v šolski knjižnici

Nina Jamar, Pravljice na Glasbeni šoli Jesenice

Urška Peršin Mazi, Tujejezični otroci v osnovnošolski knjižnici

Milka Lelas, Pravljica kot podpora ob selitvi v drugo državo: »Zajček Zeki v kokošji deželi«

Irena Podjed, Branje z učnim pripomočkom KOBI

Jerneja Stoviček, Interni šolski projekt naslovljen Več branja za več znanja

Urša Bajda, Spodbujanje družinske pismenosti v šolski knjižnici OŠ Tončke Čeč

Urška Hlupič Voda, »Zelena knjižnica« na Osnovni šoli Mladika

Nina Jamar, Sodelovanje knjižnice Glasbene šole Jesenice z ustanovami na državni in lokalni ravni

Katarina Jesih Šterbenc, Funkcija šolske knjižnice pri načrtovanju medpredmetnega pouka za maturitetni tečaj na Gimnaziji Moste

Martina Klemenčič,Delo z mladimi uporabniki v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja Tržič

 

S KNJIŽNIH POLIC

Gregor Škrlj, O knjigi Življenja knjig z domačih knjižnih polic

Urška Repinc, Marija Helena Logar, Projekt Branje z(a) zabavo 2- Reading with Ease and Fun 2: priročnik

 

MALI IN VELIKI ODMEVI

Nacionalni mesec skupnega branja 2020

Nacionalni medresorski posvet Branje kot vrednota

Zgodovina v šoli 1/2020

Spodbujanje ustvarjalnosti pri pouku zgodovine

Reviji na pot (dr. Vilma Brodnik)

Izpostavljamo

Dr. Vilma Brodnik: Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti pri pouku zgodovine

Tanja Stergar: Inteligentnost ali ustvarjalnost?

Mag. Aleksandra Boldin: Vključevanje lokalne zgodovine v pouk zgodovine s primeri dobre prakse učenja z avtentičnimi nalogami za spodbujanje ustvarjalnosti pri pouku zgodovine

Mojca Logar: Brezčasna sporočila

Mitja Turk: Sijaj bronaste dobe in halštatske kulture

 

Izmenjujemo izkušnje

Janja Bec: »Primož Trubar – prvi mož med slovenskimi protestanti« pri pouku zgodovine po načelih formativnega spremljanja znanja

 

Iz didaktike zgodovine

Polona Majdič: Kako dobro dijaki poznajo Rudolfa Maistra?

Dunja Mušič: Arhivski detektivi, Spoznavanje arhivskih virov in delo arhivista v sklopu pedagoške dejavnosti Zgodovinskega arhiva Ljubljana

 

Iz zgodovinopisja

Dr. Marijan Dović: Sence Prešernovega kulta: kanonizacija nacionalnega pesnika in »slovenski kulturni sindrom«

Predstavljamo

Jurij Perovšek, Slovenci in slovanski svet, Politične slike od včeraj do danes (Brigita Praznik Lokar)

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter