domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Novosti iz založbe

Glasba v šoli in vrtcu 1-2/2017

Revija Glasba v šoli in vrtcu 1-2/2017 letos praznuje 20 let izhajanja in spomnimo se številnih sodelavcev, ki so jo v tem času ustvarjali ter opozorimo na pomembno vlogo revije v glasbeno-pedagoški stroki. V njej najdete stalne rubrike, kot so Raziskave, Strokovni kotiček, Etnomuzikološki kotiček, Ocene, Poročila, Obletnica, Iz prakse v prakso in seveda  nepogrešljivo notno prilogo, ki v vsaki številki predstavi izvirni opus za otroške in mladinske zbore enega od slovenskih skladateljev.

Slovenščina v šoli 1/2017

Dvajset let izhajanja beleži tudi revija Slovenščina v šoli 1/2017, zato je navzven bolj praznična, z vsebinami pa si še naprej prizadevamo odkrivati nove didaktične poti tako pri jezikoslovju kot pri književnosti. V razmislek objavljamo prispevek o problematiki obrazil pri tvorbi svojilnih pridevnikov 2. moške sklanjatve in njihovi rabi v sodobnem jeziku. Zanimiva je analiza govorov predsednikov z retorično odmevnostjo in oceno kakovosti. Pester je nabor obravnavanih književnih besedi od bajke Dedal in Ikar do Alamuta in Kita na plaži. Predstavljamo dva projekta, ki temeljita na inkluziji, in sicer gre za izkušnjo iz bolnišnične šole in povezovanje učencev s posebnimi potrebami z vrstniki v širšem okolju.

Šolska knjižnica 1/2017

Revija Šolska knjižnica 1/2017 se z vodilno temo formativno spremljanje pridružuje prizadevanjem Zavoda RS za šolstvo, da šolskim knjižničarjem, učiteljem in drugim strokovnim delavcem s svojega stališča približa strokovna in osebna spoznanja avtorjev, ki v svoji šolski praksi že uvajajo in razvijajo temeljne principe formativnega spremljanja.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter