domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Teme usposabljanja

• podjetništvo in podjetnost,
• vseživljenjsko učenje,
• vseživljenjska karierna orientacija,
• jezikovne kompetence učiteljev in vzgojiteljev (tudi na področju šolstva narodnih skupnosti),
• mobilnost učiteljev in vzgojiteljev,
• učne težave in učenje učenja,
• inovativni pristopi v poučevanju,
• vodenje javnega zavoda z uporabo IKT in razvoj digitalnih kompetenc,
• kakovost z uporabo podatkov NPZ in mature, podpora procesom samoevalvacije in izboljšanje učenja in poučevanja,
• spodbujanje preventivnih dejavnosti na področju duševnega in telesnega zdravja ter dejavnosti na področju socialnega in čustvenega učenja,
• spodbujanje dejavnosti na področju trajnostnega razvoja.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter