domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Tema meseca: Redefiniranje mednarodnega sistema enot SI

Za izražanje merilnih rezultatov oziroma vrednosti veličin se v Republiki Sloveniji uporablja mednarodni sistem enot (Système International d´Unités), ki definira 7 osnovnih enot, 22 izpeljanih enot ter 20 predpon. Poleg tega določa tudi enote, ki so še sprejemljive za uporabo, in enote, katerih uporaba s sistemom enot ni dovoljena.

Osnovne enote, iz katerih so izpeljane vse ostale, so:

Mednarodni sistem enot SI

  • enota dolžine (meter),
  • enota mase (kilogram),
  • enota električnega toka (amper),
  • enota termodinamične temperature (kelvin),
  • enota količine snovi (mol),
  • enota svetilnosti (kandela).

Kilogram je enota mase, ki je enaka masi mednarodnega prototipa kilograma. Ker pa se vrednost prototipa s časom spreminja, smo naleteli na težavo, saj se tako spreminja vrednost enote za merjenje mase. Sprememba je sicer zelo majhna, a merljiva. Masa prototipa se s časom manjša!

Da je zagata še večja, se hkrati s spremembo mase prototipa spreminja vrednost tako enote za električni tok kot enote za količino snovi. Ti dve enoti sta namreč vezani na enoto mase. Na podobno težavo naletimo tudi pri enoti termodinamične temperature.

Rešitev je redefinicija omenjenih štirih enot, ki bo uradno uveljavljena 20. maja 2019. Po tem redefiniranju bodo vse osnovne enote definirane prek naravnih konstant in vsi artefakti pospravljeni v predal zgodovine meroslovja.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter