domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Tema meseca: Cankarjevo leto

Dejstvo je, da smo Slovenci po številu prebivalcev majhen narod, a že stoletja pomembno prispevamo k podobi sveta.

Samo v letu, ki se izteka, smo obeležili nekaj obletnic ljudi, ki so s svojim delom prispevali pomemben kamenček v mozaični podobi sveta, v katerem so živeli. Naj spomnimo le na tri Slovence: na Leona Štuklja, novembra je minilo 120 let od njegovega rojstva, pa na Miho Kastelica, pesnika in urednika, jezikoslovca Stanislava Škrabca …

Popotniki radi rečejo, da je Slovenija raj na Zemlji. » … gore in poljane oznanjajo, da je Bog ustvaril paradiž za domovino veselemu narodu, blagoslovljenemu pred vsemi drugimi …,« je v Kurentu zapisal Ivan Cankar, ki smo mu posvetili leto 2018 in ga poimenovali Cankarjevo leto. Z njim nismo želeli spomniti le na 100-letnico njegove smrti …

Cankarjevo leto nam je na začetku in na koncu prineslo dve novi književni deli. Janka Kosa, Misliti Cankarja, in Igorja Grdine, Ivan Cankar – portret genija. Prva prinaša izbor razprav, v katerih dr. Janko Kos Cankarja umesti v svetovni literarni in filozofski kontekst, druga pa je Cankarjeva biografija, ob kateri je ddr. Igor Grdina povedal:« Zgodovina ne sme pripovedovati novih reči – lahko govori o stvareh na nov način.«

S Cankarjem je letos še bolj intenzivno živel njegov rojstni kraj, dobili smo film o njem, ogledali smo si lahko številne razstave, v osrednji nacionalni knjižnici je nastalo Cankarjevo vesolje …

Večkrat lahko slišimo in beremo, da je bil Cankar poseben in neprilagodljiv. Imel je izreden čut za malega človeka. Predvsem v dramatiki je mojstrsko razkrival brezobzirno strmljenje po moči in oblasti, prilagodljivost in hlapčevstvo. Zdi se, da je s Kurentom naslikal najlepšo podobo naroda. Sliko, ki živi še danes. Sliko naroda, ki je navzven prešerno razpoložen, mestoma celo razuzdan, v svoji notranjosti pa skriva bolečino in obup. Sliko umetnika, ki jo lahko najdemo v vsakem od štiridesetih književnih del, kolikor nam jih je zapustil naš prvi poklicni pisatelj. »Kdor je umetnik, kleše v kamen od začetka do konca sam svoj obraz.« (Moje življenje)

Cankarjev literarni opus ima lastnosti, neodvisne od časa in kraja, njegove besedne umetnine so aktualne še danes, bralci v njih lahko odkrivamo vedno nove pomene in vrednote.

Vsak od nas lahko največjemu slovenskemu pripovedniku in dramatiku svoje občudovanje in priznanje izrazi po svoje. Prireditev ob Cankarjevem letu res ni manjkalo, v intimi svojega doma in bralcu lastnih misli pa se lahko vsak dan znova, iz tedna v teden, iz meseca v mesec srečujemo s kompleksnostjo osebnosti ustvarjalca in misleca in odpiramo prostor za razmišljanje ob iztočnicah, ki jih Cankarjeva besedila ponujajo današnjemu človeku na duhovni, miselno-idejni in estetski ravni.

Le knjigo je treba vzeti v roke in začeti brati.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter