domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Seminarji za kolektive

Ljubljana, 17.11.2020

Za podporo učiteljem, ravnateljem in drugim strokovnim delavcem pri prizadevanjih za učinkovit pouk na daljavo smo na Zavodu RS za šolstvo v projektu IJZ II – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022 pripravili sklop seminarjev in izobraževanj. Med to ponudbo se nahajajo tudi štirje (4) seminarji za celotne kolektive s temami, ki naslavljajo celoten učno-vzgojni proces na daljavo, vključno z vrednotenjem.

V mesecu decembru bomo za kolektive, ki bodo oddali prijavo v KATIS-u  do 30. novembra 2020, izvedli po en seminar. Za kolektive, ki bodo oddali prijavo za več seminarjev, bomo pripravili terminski načrt izvedbe preostalih seminarjev naknadno.

Posamezen seminar traja 8 ur, izvajamo ga na daljavo v treh delih.
Terminski načrt izvedbe:

Izobraževanje na daljavo I: Načrtovanje raznolikih učnih izkušenj za pouk na daljavo
1. 12. 2020 (1. del); 7. 12. oziroma 8. 12. 2020 (2. del); 15. 12. 2020 (3. del).

Izobraževanje na daljavo II: Pridobivanje raznovrstnih dokazov o učenju in znanju pri pouku na daljavo
2. 12. 2020 (1. del); 8. 12.  oziroma 9. 12. 2020 (2. del); 16. 12. 2020(3. del)

Izobraževanje na daljavo III: Podajanje kakovostnih povratnih informacij pri pouku na daljavo
3.12. 2020 (1. del); 9. 12. oziroma 10. 12. 2020 (2. del); 17.12. 2020 (3. del)

Izobraževanje na daljavo IV: Timsko in sodelovalno učenje na daljavo
4.12. 2020 (1. del); 10. 12. oziroma 11. 12. 2020 (2. del); 18.12. 2020 (3. del)

Na seminarje za kolektive se lahko prijavijo vsi učitelji šolskega kolektiva. Seminar je za udeležence brezplačen. Aktivna udeležba na seminarju bo ovrednotena skladno s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (prisotnost in opravljene vse naloge).

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter