domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Razpis za ponudnike programov obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za srednješolce

Ljubljana, 26.02.2018

Zavod RS za šolstvo pripravlja Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za šolsko leto 2018/19 in ga bo objavil na svoji spletni strani. Obvezne izbirne vsebine so okoli 6-odstoten del gimnazijskega predmetnika, v katerem se srečujejo šola in zunanji izvajalci s svojo ponudbo. Podobno obliko, ki ji pravimo Interesne dejavnosti, poznamo tudi v poklicnem in strokovnem šolstvu.

Vabimo vse potencialne zunanje izvajalce, ki bi radi svojo ponudbo predstavili šolam in dijakom, da svoje programe predstavijo.

Več o …

Katalog

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter