domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Razpis delovnih mest

Ljubljana, 02.02.2021

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Višji svetovalec področja I, športna vzgoja
Trajanje zaposlitve: določen čas, 24 mesecev
Kraj: Zavod RS za šolstvo, OE Ljubljana
Objava od 2. 2. 2021 do 10. 2. 2021

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Višji svetovalec področja I, domska vzgoja
Trajanje zaposlitve: določen čas, 24 mesecev, 8h/teden
Kraj: Zavod RS za šolstvo, OE Koper
Objava od 2. 2. 2021 do 10. 2. 2021

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter