domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Oddaja poročil za državna in mednarodna tekmovanja v šolskem letu 2018/2019

Ljubljana, 17.07.2019

Predhodno izbrane potencialne prejemnike sredstev iz javnih razpisov za sofinanciranje stroškov državnih tekmovanj in sofinanciranje stroškov udeležbe na mednarodnih tekmovanjih pozivamo k oddaji vsebinskih in finančnih poročil za šolsko leto 2018/2019. Zadnji rok za oddajo poročil je 13. 9. 2019, do 10. ure.

V skladu z Javnim razpisom za sofinanciranje stroškov državnih tekmovanj iz znanja in drugih državnih tekmovanj v šolskem letu 2017/2018 in v šolskem letu 2018/2019 (Ur. l. RS št. 40/2017 z dne 21.7.2017) in z Javnim razpisom za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih tekmovanjih v šolskem letu 2017/2018 in v šolskem letu 2018/2019 (Ur. l. RS št. 40/2017 z dne 21.7.2017) predhodno izbrane potencialne prejemnike sredstev pozivamo k oddaji vsebinskega in finančnega poročila državnega tekmovanja iz znanja oziroma drugega državnega tekmovanja za šolsko leto 2018/2019 – obrazec B (obrazec se nahaja na tej povezavi), in k oddaji vsebinskega in finančnega poročila udeležbe na mednarodnem tekmovanju za šolsko leto 2018/2019 – obrazec B (obrazec se nahaja na tej povezavi).

Na podlagi oddanih poročil bo imenovana komisija preverila izpolnjevanje dodatnih pogojev (prva, druga in tretja alineja drugega odstavka točke tri razpisa za državna tekmovanja) in izpolnjevanje dodatnih pogojev (prva in druga alineja drugega odstavka točke tri razpisa za mednarodna tekmovanja).

Komisija bo ocenila potencialnega prejemnika, v skladu z merili za sofinanciranje realiziranih stroškov državnega tekmovanja iz znanja oziroma drugega državnega tekmovanja oziroma v skladu z merili za sofinanciranje realiziranih stroškov udeležbe na mednarodnem tekmovanju.

Na spletni strani zavoda Republike Slovenije za šolstvo so objavljena tudi Navodila za izpolnjevanje finančnega poročila.

Vsebinsko in finančno poročilo mora biti predloženo v zaprti kuverti v vložišče ZRSŠ, Poljanska cesta 28, Ljubljana, najkasneje do 13. 9. 2019, do 10. ure oziroma oddana priporočeno po pošti na naslov Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana, najkasneje isti dan. Poročilo je treba poslati v zaprti kuverti, na kateri mora biti:

– vidna označba: »Ne odpiraj –Državna tekmovanja iz znanja oziroma druga državna tekmovanja v šolskem letu 2018/2019 – Vsebinsko in finančno poročilo« oziroma »Ne odpiraj – Mednarodna tekmovanja v šolskem letu 2018/2019 – Vsebinsko in finančno poročilo«;

– naslov: Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana;

– naslov prijavitelja.

Poročila se bodo obravnavala po vrstnem redu prispetja.

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na e-poštnem naslovu tekmovanja@zrss.si .

Morebitna vprašanja in odgovore bomo objavili na spletnih straneh ZRSŠ.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter