domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Obvestila za vrtce, šole in dijaške domove – november

Priznanja Blaža Kumerdeja

Od leta 1999  Zavod Republike Slovenije za šolstvo posameznikom, skupinam ali institucijam za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah podeljuje priznanja Blaža Kumerdeja.

S temi priznanji se na Zavodu želimo zahvaliti za visoke dosežke pri zahtevnem delu z mladimi, ustvarjalnost in inovativnost ter kakovostno sodelovanje, s katerim Zavodovi strokovnjaki ter učitelji, vzgojitelji in drugi delavci v vzgoji in izobraževanju prihajamo do skupnih boljših rešitev, ki ustrezajo zahtevam časa. Skupaj ustvarjamo šolo, ki vzgaja in izobražuje mladi rod za danes in jutri, ki teši in spodbuja radovednost, željo po odkrivanju novega in usposablja za reševanje nepredvidljivih vprašanj, ki jih bo mladim zastavljalo življenje.

Priznanje Blaža Kumerdeja se podeljuje za dosežke pri uvajanju novosti na področjih predšolske vzgoje, osnovnih šol in srednjih šol, šol za otroke s posebnimi potrebami in dijaških domov, pa tudi za odličen končni izdelek, za nove rešitve s področja načrtovanja in uresničevanja kurikuluma ter za širjenje idej v vseh oblikah informiranja in izobraževanja.

Vse informacije, prijavni obrazec ter pravilnik so dostopni na spletni strani ZRSŠ.

Prvi Kulturni bazar v regiji

V Mariboru bo 29. novembra 2017 potekal prvi Kulturni bazar v regiji, ki ga pripravljamo Ministrstvo RS za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Zavod RS za šolstvo. Na tem nacionalnem strokovnem usposabljanju bodo sodelujoči predstavili številne primere dobrih praks kreativnega partnerstva vzgojno-izobraževalnih zavodov in kulturnih ustanov, spregovorili o pomenu in vlogi kulturno-umetnostne vzgoje ter predstavili raznolike možnosti njenega razvoja tako v širši regiji kot tudi na nacionalni ravni. Program je namenjen vsem strokovnim  delavcem na področju vzgoje in izobraževanja.

Udeležba je brezplačna, obvezna pa je prijava do 15. novembra 2017.

Program in prijavnica

Dodatne informacije.

November je mesec preventive in 11. november Svetovni dan boja proti odvisnosti

Zveza slovenskih društev za boj proti raku (ZSDBPR) si v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo (ZRSŠ) s programom »Vzgoja za nekajenje« za osnovnošolce od 5. do 8. razreda s podpisovanjem slovesne obljube, da v tekočem šolskem letu ne bodo začeli kaditi, že več kot 20 let prizadeva, da bi se med njimi zmanjšalo število (novih) kadilcev. V ta namen je tudi letos pripravila gradivo, ki bo v pomoč učiteljem pri vodenju ur, usmerjenih v vzgojo mladih za nekajenje in zdrav življenjski slog. Gradivo bodo šole prejele po pošti. Zavod RS za šolstvo in Zveza slovenskih društev za boj proti raku vas vabita, da v učni program svoje šole uvrstite predlagano aktivnost in tako prispevate k osveščanju mladih za sprejemanje odločitve za zdrav življenjski slog in s tem tudi na zmanjšanje kasnejše ogroženosti z vrsto rakov. Za dodatna pojasnila nam  pošljite vprašanja.

Dijaki dijakom za varno mobilnost v srednjih šolah

Na Zavodu RS za šolstvo bomo v novembru 2017 začeli s triletno akcijo Dijaki dijakom za varno mobilnost v srednjih šolah (#varnamobilnost), s katero želimo čim večje število dijakov ozavestiti o pomenu varne mobilnosti, spodbuditi in krepiti veščine za kulturo vedenja v cestnem prometu, zdrav način življenja, odnos do okolja ter ekonomičnost vlog udeležencev v prometu.

Uvodni dogodek bo  22. novembra 2017 v Ljubljani, kamor bomo povabili sodelujoče partnerje v akciji, vključene šole (ravnatelje in učitelje koordinatorje), predstavnike regijskih središč in druge. Na uvodnem dogodku bodo udeležence nagovorili ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič, direktor Zavoda RS za šolstvo, dr. Vinko Logaj, in drugi. Predstavili bomo program akcije Dijaki dijakom za varno mobilnost.

Vljudno vas naprošamo, da se prijavite na razpisani triletni projekt. Prijava je odprta.

Več …

 

Tekmovanja

 

V mesecu novembru začenjamo z izvedbo šolske ravni za dve tekmovanji. Obe tekmovanji na tej ravni potekata brez predpisane literarne predloge.

  1. 11. 2017: Tekmovanje v znanju angleščine za učence 9. razreda OŠ in
  2. 11. 2017: Tekmovanje v znanju nemščine za devetošolce.

 

Seminarji

V novembru in začetku decembra 2017 ZRSŠ načrtuje naslednje seminarje:

Seminar NEKATERE VSEBINE VARNOSTI PRI POUKU PREDMETA ŠPORT

Ljubljana, 23. 11. 2017 (rok prijave 13. 11), trajanje 8 ur

Kotizacija: 35 €.

Koordinator: Gorazd Sotošek

Prijave

Več

 

Seminar MLAJŠI UČENCI IN TUJI JEZIKI

Radomlje, 23. – 25.. 11. 2017 (rok prijave 8. 11. 2017), trajanje 24 ur

Kotizacija: 54,25 €

Koordinatorica: Katica Pevec Semec

Več

 

Seminar IZBOLJŠANJE UČENJA IN PROCESA SAMOEVALVACIJE NA PODLAGI PODATKOV EKSTERNIH PREVERJANJ ZNANJA II – NPZ IZ SLOVENŠČINE

Bled, 24., 25.. 11. 2017 – januar 2018 (rok prijave 15. 11. 2017), trajanje 24 ur

Kotizacije ni.

Koordinatorica: Darinka Rosc Leskovec

Več

 

Seminar IZBOLJŠANJE UČENJA IN PROCESA SAMOEVALVACIJE NA PODLAGI PODATKOV EKSTERNIH PREVERJANJ ZNANJA I – SLOVENŠČINA NA MATURI

Ljubljana, 30. 11. – 1. 12. 2017 (rok prijave 20. 11. 2017), trajanje 16 ur

Kotizacije ni.

Koordinatorica: Darinka Rosc Leskovec

Več

 

Seminar IZBOLJŠANJE UČENJA IN PROCESA SAMOEVALVACIJE NA PODLAGI PODATKOV EKSTERNIH PREVERJANJ ZNANJA I – GEOGRAFIJA NA MATURI

Ljubljana, 7. 12. 2017 – 15. 2. 2018 (rok prijave 20. 11. 2017), trajanje 16 ur

Kotizacije ni.

Koordinator: Igor Lipovšek

Več

29. 11. 2017
Nacionalno strokovno usposabljanje Kulturni bazar v regiji
Slovensko narodno gledališče Maribor

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter