domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Obvestila za vrtce, šole in dijaške domove – junij

Študijska srečanja za predšolsko vzgojo

Vsebina študijskih srečanj za strokovne delavce vrtcev bo v šolskem letu 2018/2019 namenjena načrtovanju ustrezne podpore otrokovemu razvoju in učenju na podlagi formativnega spremljanja. Neposredna študijska srečanja bodo izvajale svetovalke ZRSŠ ob pomoči zunanjih izvajalk v delavnicah. Delo bo potekalo ob skupnih strokovnih izhodiščih, v delavnicah pa ob konkretnih primerih iz prakse.

Študijska srečanja bodo potekala v dveh sklicih, skupaj v obsegu 8 ur. Prvi sklic bo potekal neposredno na srečanjih z večjim številom udeležencev od oktobra do prve polovice decembra 2018, drugi sklic pa bo potekal preko spletne učilnice od januarja do marca 2019. Načrtujemo tudi možnost poglabljanja vsebine študijskih skupin na seminarjih, ki bodo potekali po posameznih regijah od marca do junija 2019.

 

Na študijske skupine se bo možno prijaviti preko spletne prijave na posamezno študijsko središče. Podrobnejše informacije o datumih in lokacijah izvedb študijskih skupin bodo objavljene v avgustovskih obvestilih.

Študijska srečanja za razredni pouk

Študijske skupine za učitelje, ki poučujejo na razredni stopnji, bodo v šolskem letu 2018/2019 potekale v mesecu oktobru in novembru predvidoma v istih študijskih središčih kot preteklo šolsko leto.

Vsebina študijskih srečanj se bo nanašala na spremljanje napredka učenca ob presojanju dokazov o učenju in znanju in na vključevanje vseh učencev v učni proces. Del študijske skupine bo namenjen izmenjavi izkušenj in seznanjanju z aktualnimi novostmi.

Študijske skupine bodo izvedle svetovalke ZRSŠ za razredni pouk, obenem pa bodo svojo prakso predstavljali tudi učitelji praktiki, ki delujejo v razvojni nalogi na področju formativnega spremljanja.

Seznami študijskih središč z datumi posameznih izvedb ter navodila za prijavo bodo objavljeni v začetku meseca septembra na spletni strani ZRSŠ in v spletnih učilnicah.

Študijska srečanja za učitelje naravoslovnih predmetov, matematike, športa, glasbene umetnosti in slovenščine

Sporočamo vam, da bomo v avgustu 2018 nadaljevali z novim modelom izvedbe študijskih srečanj za učitelje biologije, gospodinjstva, kemije, naravoslovja, fizike, matematike, tehnike in tehnologije, računalništva, glasbene umetnosti, športa in slovenščine.

 

Osemurna dopoldanska srečanja se bodo izvajala v petih regijskih centrih.

Učitelji bodo razvrščeni v štiri skupine:

–  v 1. skupino so vabljeni učitelji biologije, gospodinjstva, kemije, naravoslovja in organizatorji šolske prehrane.

Organizacija: skupni uvodni del + udeležba na treh predmetnih delavnicah (izbirajo lahko med: BIO, GOS, KEM, NAR, OŠP).

– v 2. skupino so vabljeni učitelji fizike, matematike, tehnike in tehnologije in računalništva.

Organizacija: skupni uvodni del + izbor dveh predmetnih delavnic (izbirajo lahko med: FIZ, TIT, RAČ, MAT) ALI izbor delavnice za enopredmetne učitelje matematike.

– v 3. skupino so vabljeni učitelji glasbene umetnosti  in športa.

Organizacija: skupni uvodni del + razdelitev v dve skupini (ŠPO ali GUM).

– v 4. skupino so vabljeni učitelji slovenščine.

 

Učitelji se lahko do zapolnitve mest prijavijo v katerem koli regijskem centru in izberejo želene predmetne delavnice.

 

Prijave na študijsko srečanje bodo odprte od 4. junija do 20. avgusta 2018. Naslov za prijave in odjave: https://arhiv.zrss.si/prijava/studijske-nama/.

Seznam šol in datumov po regijskih centrih je naveden v spodnji tabeli (priloga).

 

 

Veselimo se srečanja z vami in vas do takrat lepo pozdravljamo.

 

Izvajalci študijskih srečanj Zavoda RS za šolstvo

 


 

SEZNAM ŠOL OZ. REGIJSKIH CENTROV ZA IZVEDBO ŠTUDISJKIH SREČANJ V AVGUSTU 2018

(priloga)

 

  1. SKUPINA (BIO, GOS, KEM, NAR, OŠP) 2. SKUPINA (FIZ, MAT, RAČ, TIT)
Datum Šola   Datum Šola
23. 8. 2018

Gimnazija Franceta Prešerna Kranj

Kidričeva cesta 65

4000 Kranj

  23. 8. 2018

Osnovna šola Brezovica

Šolska ulica 15

1351 Brezovica pri Ljubljani

24. 8. 2018

Osnovna šola Ljubečna

Kocbekova cesta 40a

3202 Ljubečna

  24. 8. 2018

Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica

Kopališka ulica 1

2310 Slovenska Bistrica

27. 8. 2018

Osnovna šola Puconci

Puconci 178

9201 Puconci

  27. 8. 2018

Ekonomska šola Murska Sobota

Noršinska ulica 13

9000 Murska Sobota

28. 8. 2018

Osnovna šola Trebnje

Kidričeva ulica 11

8210 Trebnje

  28. 8. 2018

Osnovna šola Drska

Ulica Slavka Gruma 63

8000 Novo mesto

30. 8. 2018

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina

Cesta 5. maja 15

5270 Ajdovščina

  30. 8. 2018

Šolski center Postojna

Cesta v Staro vas 2

6230 Postojna

 

 

  1. SKUPINA (GUM, ŠPO) 4. SKUPINA (SLO)
Datum Šola   Datum Šola
23. 8. 2018

Osnovna šola Šenčur

Pipanova cesta 43

4208 Šenčur

  23. 8. 2018

Osnovna šola Naklo

Glavna cesta 47

4202 Naklo

24. 8. 2018

Osnovna šola Gorišnica

Gorišnica 83

2272 Gorišnica

  24. 8. 2018

Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju

Cesta v Dobrovce 21

2204 Miklavž na Dravskem polju

27. 8. 2018

Osnovna šola Karla Destovnika – Kajuha Šoštanj

Koroška cesta 7

3325 Šoštanj

  27. 8. 2018

Osnovna šola Lava Celje

Pucova ulica 7

3000 Celje

28. 8. 2018

Osnovna šola Brinje Grosuplje

Ljubljanska cesta 40A

1290 Grosuplje

  28. 8. 2018

Osnovna šola Bršljin

Kočevarjeva ulica 40

8000 Novo mesto

30. 8. 2018

Osnovna šola Livade Izola

Livade 7

6310 Izola – Isola

  30. 8. 2018

Osnovna šola Elvire Vatovec Prade

Pobeška cesta 52

6000 Koper

 

Študijske skupine za učitelje družboslovnih, umetnostnih in humanističnih predmetov

Študijske skupine za učitelje družboslovnih, umetnostnih in humanističnih predmetov v osnovni šoli bodo potekale v oktobru in novemb razporedu, ki ga bomo naknadno objavili.

Študijska srečanja za srednje šole

Študijska srečanja za srednješolske učitelje bodo tudi letos potekala večinoma v avgustu, natančneje 20.8. in 21.8. 2018. Na študijskih srečanjih nadaljujemo s tematiko formativnega spremljanja in aktualnimi predmetno specifičnimi vsebinami. Izvedbe študijskih srečanj bodo potekale tako kot v preteklih letih, učitelje določenih predmetov bomo združili v plenarnem delu ter izvedbo usposabljanj organizirali samo na določenih šolah.

Učitelje vabimo, da se na študijska srečanja prijavijo preko spletne povezave, ki bo odprta od 21.6.2018 do 17.8.2018.

Več podrobnosti o posameznem srečanju bo navedenih v vabilu, ki ga bodo učitelji prejeli preko foruma spletnih učilnic oziroma svojih svetovalcev.

ŠTUDIJSKA SREČANJA ZA SREDNJE ŠOLE 2018/2019
PREDMET DATUM KRAJ IZVEDBE
ZGODOVINA 21.8. Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska 61, 1000 Ljubljana
FILOZOFIJA Datum in kraj srečanja bosta objavljena kasneje.
PSIHOLOGIJA 21.8. Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana
DRUŽBOSLOVJE 20.8. Zavod RS za šolstvo, OE Ljubljana, Dunajska 104, 1000 Ljubljana
SOCIOLOGIJA 20.8. Zavod RS za šolstvo, OE Ljubljana, Dunajska 104, 1000 Ljubljana
GEOGRAFIJA 20.8. Zavod RS za šolstvo, OE Ljubljana, Dunajska 104, 1000 Ljubljana
ŠOLSKO SVETOVALNO DELO 20.8. Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana
FRANCOŠČINA Datum in kraj srečanja bosta objavljena kasneje.
ŠPANŠČINA Datum in kraj srečanja bosta objavljena kasneje.
 
ITALIJANŠČINA 20.8. Zavod RS za šolstvo, OE Koper, Cankarjeva ulica
GLASBA 20.8. Gimnazija Nova Gorica, Delpinova ulica 9, 5000 Nova Gorica
UMETNOSTNA ZGODOVINA 20.8. Gimnazija Nova Gorica, Delpinova ulica 9, 5000 Nova Gorica
LIKOVNA UMETNOST 21.8. Zavod RS za šolstvo, OE Ljubljana, Dunajska 104, 1000 Ljubljana
BIOLOGIJA 21.8. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana; Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
KEMIJA 21.8. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana
FIZIKA 21.8. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana
INFORMATIKA 21.8. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana
MATEMATIKA 1 29.10.

Prijava na srečanja bo možna po 20.8.2018

Zavod RS za šolstvo, OE Ljubljana, Poljanska 28, 1000 Ljubljana

ANGLEŠČINA 20.8. Srednja zdravstvena šola, Poljanska 61, 1000 Ljubljana
MATEMATIKA 2 29.10.

Prijava na srečanja bo možna po 20.8.2018

Srednja šola Slovenska Bistrica, Ulica dr. Jožeta Pučnika 21, 2310 Slovenska Bistrica

SLOVENŠČINA 1 21.8. Zavod RS za šolstvo, OE Ljubljana, Dunajska 104, 1000 Ljubljana
SLOVENŠČINA 2 20.8. Prva gimnazija Maribor, Trg generala Maistra 1, 2000 Maribor
LATINŠČINA 20.8 Prva gimnazija Maribor, Trg generala Maistra 1, 2000 Maribor
NEMŠČINA 21.8. Srednja zdravstvena šola, Ipavčeva 10, 3000 Celje
KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKO ZNANJA 21.8. Srednja zdravstvena šola, Ipavčeva 10, 3000 Celje
ŠPORT 20.8. Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana
ITALIJANŠČINA KOT MATERINŠČINA 20.8. Zavod RS za šolstvo, OE Koper, Cankarjeva 5, 6000 Koper
MADŽARŠČINA KOT MATERINŠČINA 21.8.

Dvojezična srednja šola Lendava, Kolodvorska ulica 2e, 9220

Lendava

SLOVENŠČINA KOT DRUGI TUJI JEZIK 29.8.2018 Zavod RS za šolstvo, OE Koper, Cankarjeva 5, 6000 Koper

Vse podrobnosti: natančni urnik srečanja, izvajalci posameznih tem idr. bodo navedeni v vabilu, ki ga bodo učitelji prejeli preko foruma spletnih učilnic oziroma svojih svetovalcev. Obveščeni bodo tudi o začetku prijave in spletni povezavi nanjo.

Priporočilo OŠ in SŠ ̶ posebna zgodovinska učna ura ob 100-letnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom

Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 12020, št. 11/2005) v počastitev združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom določa kot praznik 17. avgust. Na ta dan je leta 1919  jugoslovanska vojska, potem ko je 12. avgusta zasedla Prekmurje, na množičnem zborovanju v Beltincih predala oblast civilnemu upravitelju Prekmurja.

Naslednje leto bomo v Republiki Sloveniji obeležili pomemben jubilej, ne samo v pokrajini ob Muri, ampak v celotni Sloveniji, 100-letnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.

Obletnica je tudi priložnost za iskanje in krepitev domoljubja in nacionalne zavesti ter identitete. Pomemben mejnik zorenja te zavesti, prav tako povezan s svetom ob reki Muri, je 1. slovenski tabor v Ljutomeru, avgusta 1868. leta, ki je poleg vseslovenskega pomena potrjeval tudi izpričano množično povezanost prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.

V preteklosti, tako bo tudi v tem in prihodnjem letu, se zgodovinski pomen dogodka v Prekmurju obeležuje s številnimi dogodki in aktivnostmi tudi v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Priporočamo, da se nedvomno pomembnemu jubileju, ko so prekmurski Slovenci po odločitvi Pariške konference ne samo državnopravno, temveč tudi kulturno in jezikovno prvič zaživeli skupaj z ostalimi deli slovenskega naroda in se zlili v slovensko narodno celoto, nameni pozornost v vseh slovenskih šolah s posebno zgodovinsko učno uro. Posebej to velja za 9. razred devetletne osnovne šole in za srednje šole. Le-to omogoča UN za zgodovino v 9. razredu OŠ, še posebej v okviru 3. obvezne teme: Slovenci v 20. in 21. stoletju. V UN za gimnazije pa je to mogoče v okviru več obveznih širših tem, npr. Slovensko nacionalno gibanje, Razvoj slovenskega naroda v 20. stoletju. Metode in oblike dela ter dejavnosti so lahko zelo raznolike. Poleg zgodovinske učne ure lahko šole na to temo načrtujejo in izvedejo tudi raziskovalne naloge, kvize, pripravijo razstave idr. Pri tem pa se lahko povezujejo in sodelujejo s posameznimi ustanovami in skupinami v okolju.

Tekmovanja

Konec meseca bomo objavili prvo verzijo koledarja tekmovanj z datumi, ki so nam jih organizatorji že poslali. Tiste, ki datume še nameravate poslati, prosimo, da upoštevate že zasedene datume.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter