domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Obvestila za vrtce, šole in dijaške domove, februar 2017

OBVESTILA ZA VRTCE:

Drugi sklic študijskih srečanj za področje predšolske vzgoje poteka od januarja do junija 2017 preko spletnih učilnic na portalu Slovenskega izobraževalnega omrežja (sio.si).

V spletnih učilnicah bodo strokovni delavci vrtca predstavljali svoje izkušnje in primere formativnega spremljanja kot procesa stalnega spremljanja, opazovanja, pregledovanja in vrednotenja vzgojno-izobraževalnega dela. Naprošamo vas, da strokovne delavce spodbudite k vstopanju v spletne učilnice, namenjene drugemu sklicu študijskih srečanj. Delo v spletnih učilnicah bodo koordinirale svetovalke za predšolsko vzgojo.

OBVESTILA ZA SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE:

Zavod RS za šolstvo in Rdeči križ Slovenije vas vljudno vabita, da se z dijaki vaše šole pridružite načrtovani humanitarni akciji in tako spodbudite dijake k prostovoljstvu. Načrtovana humanitarna akcija brez dvoma ne predstavlja samo dobrobit za ljudi v stiski, temveč tudi dobrobit za vse tiste, ki bodo pri njej sodelovali.

Dopis ravnateljem SŠ: zbiranje hrane – skupna akcija ZRSŠ in RKS

Razpisi in sodelovanja
Usposabljanja znotraj ESS projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018
Januarja 2017 so se začela sistematična usposabljanja v ESS projektu Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018.

Usposabljanja so namenjena strokovnim in vodstvenim delavcem na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih.

Izvajalci usposabljanj so javni zavodi s področja izobraževanja (Zavod RS za šolstvo, Šola za ravnatelje, Center RS za poklicno izobraževanje, Državni izpitni center, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, Andragoški center Republike Slovenije, Center šolskih in obšolskih dejavnosti).

Usposabljanja so namenjena tako kolektivom vzgojno izobraževalnih organizacij kot strokovnim delavcem posameznih področij in predmetov ter vodstvenim delavcem.

Bolj podrobne informacije o vsebinah, načinih izvedbe in prijave bodo posredovane na rednih srečanjih vodstvenih delavcev znotraj enot ZRSŠ, pisnem in spletnem gradivu ter Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2016/2017 (KATIS).

Sodelovanje na mednarodnem likovnem razpisu ter mednarodni manifestaciji z naslovom Radost Evrope
Vabimo VIZ, da sodelujejo na 19. mednarodnem likovnem natečaju, ki ga organizirata Mesto Beograd ‒ oddelek za kulturo in Kulturni center Beograd. Na razpisu lahko sodelujejo mladi med 4. in 18. letom starosti z nedavnimi izvirnimi deli, ki uradno še niso bila razstavljena.

Osnovne šole imajo možnost sodelovanja na 48. mednarodni manifestaciji srečanja otrok Evrope z naslovom Radost Evrope v oktobru 2017. Izbrana tema letošnjega srečanja je Vsak otrok ima krila. Vsaka država lahko sestavi skupino petnajstih otrok med 7. in 14. letom, ki jo lahko spremljata dva učitelja. V delegacijo lahko priporočimo do največ tri umetniške skupine, med katerimi bodo izbrali eno za udeležbo na dogodku. Umetnostna zvrst: glasba, ples, multimedijska predstava.

Vir: MIZŠ, 23. 1. 2017

Sodelovanje v mednarodnem natečaju na temo ozaveščanja o hrupu

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) se je vključil v akcijo Evropske zveze za akustiko, ki je pripravila mednarodni natečaj na temo ozaveščanja o hrupu. V natečaju lahko sodelujejo osnovne in srednje šole. Vse informacije so na spletni strani NIJZ.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter