domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Obvestila za vrtce, šole in dijaške domove

Študijska srečanja 2018/19 za osnovno šolo, v avgustu, za učitelje naravoslovnih predmetov, matematike, športne vzgoje, glasbene umetnosti in slovenščine

Sporočamo vam, da bomo v avgustu 2018 nadaljevali z novim modelom izvedbe študijskih srečanj za učitelje biologije, gospodinjstva, kemije, naravoslovja, fizike, matematike, tehnike in tehnologije, računalništva, glasbene umetnosti, športa in slovenščine.  Osemurna dopoldanska srečanja se bodo izvajala v petih regijskih centrih. Učitelji bodo razvrščeni v štiri skupine:

  • v 1. skupino so vabljeni učitelji biologije, gospodinjstva, kemije, naravoslovja in organizatorji šolske prehrane. Organizacija: skupni uvodni del + udeležba na treh predmetnih delavnicah (izbirajo lahko med: BIO, GOS, KEM, NAR, OŠP).
  • v 2. skupino so vabljeni učitelji fizike, matematike, tehnike in tehnologije in računalništva. Organizacija: skupni uvodni del + izbor dveh predmetnih delavnic (izbirajo lahko med: FIZ, TIT, RAČ, MAT) ALI izbor delavnice za enopredmetne učitelje matematike.
  • v 3. skupino so vabljeni učitelji glasbene umetnosti  in športa. Organizacija: skupni uvodni del + razdelitev v dve skupini (ŠPO ali GUM).
  • v 4. skupino so vabljeni učitelji slovenščine.

Učitelji se bodo do zapolnitve mest lahko prijavili v kateremkoli regijskem centru in izbrali želene predmetne delavnice. Prijave na študijsko srečanje bodo odprte od 4. junija do 19. avgusta 2018. Naslov za prijave in odjave bomo objavili na spletni strani Zavoda ter v spletnih učilnicah za posamezne predmete. Seznam šol in datumov po regijskih centrih je naveden v Prilogi.

Spremljanje in vrednotenje prečnih veščin (veščin 21. Stoletja) ATS2020

Zaključuje se mednarodni projekt Spremljanje in vrednotenje prečnih veščin (veščin 21. Stoletja) ATS2020. V tem okviru je nastala vrsta kakovostnih priročnikov, ki odgovarjajo na vprašanje, kako spodbujati, spremljati in vrednotiti razvoj prečnih veščin pri učencih (argumentiranje, delo z viri, znanstveno raziskovanje, komuniciranje, sodelovanje). Vsi priročniki so prosto dostopni v digitalni bralnici ZRSŠ:

Veščine kritičnega mišljenja Primeri nalog za spodbujanje kritičnega mišlejnjapri različnih predmetih v osnovni šoli.

Pobuda za izvedbo 2-urnega izobraževalnega programa »Otroci rešujejo življenja«

Obveščamo vas, da smo z Rdečega križa Slovenije (RKS) prejeli pobudo po uvedbi 2-urnega nacionalnega izobraževalnega programa  »Otroci rešujejo življenja« v 7. in 9. razred osnovne šole. Zavod RS za šolstvo ocenjuje, da so znanja temeljnih postopkov oživljanja za osnovnošolce, bodoče mladostnike in odrasle nadvse pomembna, zato pobudo RKS podpira. Skladno s tem in pa strukturo, cilji ter vsebino veljavnih kurikularnih dokumentov za obvezni in razširjeni program osnovne šole predlagamo, da se nacionalni program »Otroci rešujejo življenja« umesti v izvedbo enega od naravoslovih dni v 7. in 8. razredu.

Prva konferenca Družboslovnih, umetnostnih in humanističnih predmetov

Učitelje in učiteljice, ravnatelje in ravnateljice ter drugo zainteresirano strokovno javnost  v osnovnih in srednjih šolah vabimo na prvo konferenco, ki bo v petek, 28. septembra v kongresnem centru Brdo pri Kranju. Konferenca bo potekala pod naslovom Družboslovje, umetnost in humanistika v izobraževanju – mladi in identiteta Konferenca  družboslovnih, umetnostnih in humanističnih predmetov je namenjena obravnavi identitet v globaliziranem svetu. Spregovorili bomo o dejavnikih, ki  vplivajo na spremembe identitet, nastajanje identitetnih problemov, stisk mladih in  spremenjen odnos do znanja. Konferenca s plenarnimi predavanji, delavnicami, predstavitvami primerov dobrih praks  in z možnostjo neformalnih pogovorov je  namenjena zainteresirani strokovni javnosti z družboslovnega, humanističnega in umetnostnega področja. Elektronske prijave za konferenco, ki bo brezplačna, bodo odprte na spletni strani ZRSŠ od druge polovice junija 2018 dalje.

Zaključna konferenca projekta USTART

Vabimo vas na zaključno konferenco projekta Ustart – spodbujanje podjetnosti za mlade, ki bo potekal v okviru Festivala podjetnosti. Festival bo potekal 1. junija 2018  v Kongresnem centru Brdo pri Kranju. Z nami bodo vsi glavni kreatorji podjetnosti v šolskem prostoru, predstavili pa bomo tudi dosežke mednarodnega projekta Youth start – Izzivi podjetnosti za mlade. Na Festival se lahko prijavite na povezavi. Rok za prijavo je ponedeljek 28.05.2018. Veselimo se srečanja z vami!

Kampanja o škodljivem vplivu lahkih plastičnih vrečk na okolje

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Zavodom RS za šolstvo (ZRSŠ), trgovci, nevladnimi organizacijami in društvi ter dvema zbornicama pripravlja kampanjo o škodljivem vplivu lahkih plastičnih nosilnih vrečk na okolje s sloganom »Imam svojo vrečko!«. Kampanja bo potekala v šolskem letu 2018/2019. MOP pripravlja še dodatne strokovne vsebine za učitelje na temo kampanje. Te vsebine bodo še pred začetkom naslednjega šolskega leta objavljene na spletni strani MOP  pod zavihkom »Odpadki« v rubriki »Povezave«.

Tekmovanja

Z letošnjimi tekmovanji smo zaključili. Čestitamo vsem tekmovalcem in njihovim mentorjem za dosežene uspehe. Hkrati že mislimo na naslednje šolsko leto. Za objavo v koledarju tekmovanj za naslednje šolsko leto že zbiramo nove datume. Pošljete jih lahko na naslov info@zrss.si.

27. 06. 2018
29. 07. 2018
Poletna šola slovenščine Dom Soča v Tolminu
23. 08. 2018
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter