domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Obvestila za vrtce, osnovne šole in dijaške domove – december

Prevod evropskega okvirja digitalnih kompetenc za izobraževalce

Gre za najnovejše delo na področju ustvarjanja pogojev za digitalno preobrazbo izobraževanja in učenja ter za spremembo zahtev glede kompetenc. Pri razvoju tega okvirja so avtorji izhajali tudi iz okvirov digitalnih kompetenc za državljane (DigComp), izobraževalne institucije (DigCompOrg) ter uporabnike (DigCompConsumers).

V naši digitalni bralnici smo pred časom objavili tudi prevod okvirja digitalnih kompetenc za državljane. Od prve izdaje, leta 2013, je DigComp postal referenca za razvoj in strateško načrtovanje pobud za digitalne kompetence na ravni Evrope in držav članic. Prevedena različica se imenuje DigComp 2.1 in se osredotoča na širitev prvotnih treh ravni na podrobnejše opise na osmih ravneh ter nudi primere rabe za vseh osem ravni.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter