domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Obvestila za vrtce, osnovne in srednje šole ter dijaške domove – maj 2019

Obvestilo o študijskih srečanjih 2019/2020

Spoštovani, objavljamo preglednico študijskih srečanj za strokovne delavke in delavce vrtcev, za učiteljice in učitelje v osnovnih šolah ter srednješolske učiteljice in učitelje za šolsko leto 2019/2020.

Lokacije izvedb za posamezno študijsko skupino in datume si lahko ogledate v preglednici.

*Pridružujemo si pravico do manjših sprememb.

Sporočamo vam, da bomo v avgustu 2019 izvajali študijska srečanja tudi za osnovnošolske učiteljice in učitelje, ki se bodo pri večini skupin izvajala v petih regijah na različnih lokacijah, in sicer:

22. 8. 2019 – vzhod I,
23. 8. 2019 – jug,
26. 8. 2019 – zahod,
27. 8. 2019 – sever,
29. 8. 2019 – vzhod II.

Osnovnošolski učitelji bodo razvrščeni v  skupine:

 • V 1. skupino so vabljeni učitelji biologije, gospodinjstva, kemije, naravoslovja in organizatorji šolske prehrane. Učitelji se lahko udeležijo študijskih srečanj za največ tri predmete.
 • V 2. skupino so vabljeni učitelji fizike, matematike, računalništva, tehnike in tehnologije. Učitelji se lahko udeležijo študijskega srečanja za največ dva predmeta.
 • V 3. skupino so vabljeni učitelji športa in glasbene umetnosti. Učitelji se po skupnem uvodnem delu lahko udeležijo študijskega srečanja za en predmet.
 • V 4. skupino so vabljeni učitelji slovenščine. Če poučujejo poleg slovenščine tudi katerega izmed tujih jezikov ali so šolski knjižničarji, se lahko v regijskem centru vzhod II udeležijo študijskega srečanja za 5. skupino, kjer je poleg tujih jezikov ponudba študijskega srečanja tudi za učitelje slovenščine in šolskih knjižničarjev.
 • V 5. skupino so vabljeni učitelji tujih jezikov: angleščine, nemščine, italijanščine, madžarščine, španščine, ruščine in francoščine. V vseh centrih se izvaja študijsko srečanje za angleščino, v določenih pa še za ostale tuje jezike (v tabeli spodaj). V centru vzhod II se 5. skupini lahko pridružijo še učitelji slovenščine in šolski knjižničarji. Učitelji se v teh centrih lahko udeležijo študijskega srečanja za enega oziroma največ dva predmeta.

 • V 6. skupino so vabljeni učitelji geografije, zgodovine in domovinske vzgoje ter etike. Učitelji se lahko udeležijo študijskega srečanja za največ dva predmeta.
 • V 7. skupino so vabljeni učitelji likovne umetnosti, ki imajo srečanja zgolj v treh centrih in z drugačnimi datumi.
 • V 8. skupino so vabljeni učitelji in drugi strokovni delavci na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami.
 • V 9. skupino so vabljeni učiteljice in učitelji razrednega pouka, ki imajo zaradi velikega števila učiteljev v isti regiji več centrov.

Študijska srečanja za glasbeno šolstvo, knjižnično dejavnost in šolsko svetovalno delo se bodo izvajala po starem modelu, v mesecu septembru in oktobru, v popoldanskem času. Učitelji se bodo do zapolnitve mest lahko prijavili v kateremkoli regijskem centru in si izbrali želene predmetne delavnice. Prijave na študijsko srečanje bodo zgolj elektronske in bodo odprte od sredine junija do 20. avgusta 2019. Naslov za prijave in odjave bomo naknadno objavili na spletni strani Zavoda RS za šolstvo ter v spletnih učilnicah za posamezne predmete.

Izbor učnega gradiva za šolsko leto 2019/2020
Izbor učnega gradiva je učiteljeva odločitev in predstavlja strokovni izziv, ki temelji na poznavanju vsebine in uporabnosti razpoložljivih učnih gradiv. Da bi sledili sodobnim didaktičnim pristopom in zagotovili dvig kakovosti učenja, je potrebno pri izbiri učnega gradiva upoštevati različne kriterije – ali gradivo zagotavlja razvoj kritičnega mišljenja, višjih taksonomskih ravni, ali podpira razvoj bralne pismenosti (bralnih učnih strategij ipd.) in sodobne koncepte učenja.
Natečaj "Podobe Prekmurja"

Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport razpisuje natečaj za učence osmega in devetega razreda osnovnih šol in dijake srednjih šol iz slovenskega kulturnega prostora ter jih vabi k sodelovanju na natečaju “Podobe Prekmurja”.

17. avgusta 2019 bomo v Republiki Sloveniji obeležili pomemben jubilej, 100. obletnico priključitve Prekmurja in združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. 18. avgusta 1919 je namreč v Beltincih potekalo množično ljudsko zborovanje, na katerem je vojska Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev predala oblast nad Prekmurjem civilnemu upravitelju. Obeleženje 100-letnice ni pomembno samo za Prekmurje, ampak je dogodek, ki je  pomemben tudi na nacionalni ravni.

Osnovne šole (za učence osmega in devetega razreda) ter dijake srednjih šol in njihove mentorje vljudno prosimo, da jezikovno in pravopisno pregledane naloge skupaj s prijavnico z izjavo pošljejo najkasneje do 17. maja 2019 po pošti na naslov: Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana z opombo: »Za natečaj »PODOBE PREKMURJA« ter hkrati pošljejo izvod naloge s prijavnico tudi na e-naslov. 

Avtorji najboljših nalog bodo nagrajeni in povabljeni, da na ustvarjalen in inovativen način predstavijo svoj prispevek na sklepni prireditvi, ki bo 18. junija 2019 v Ljubljani. Veselimo se vašega sodelovanja in vas lepo pozdravljamo.

Izobraževanje: Ustavimo spletno nasilje nad ženskami in dekleti

V okviru projekta OdKlikni! Ustavimo Spletno nasilje nad ženskami in dekleti objavljamo informacijo o izobraževanju za učitelje, učiteljice, ravnateljice, ravnatelje, šolske svetovalne delavke in delavce, socialne delavce in delavke ter predstavnice in predstavnike nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z mladimi. Cilj izobraževanja je povečanje občutljivosti in krepitev znanja za uspešno preprečevanje in zaščito pred spletnim nasiljem in nadlegovanjem deklet in žensk ter predstavitev praktičnih aktivnosti za delo z mladimi. Na izobraževanju se boste seznanili z najpogostejšimi oblikami spletnega nasilja nad ženskami in dekleti skozi prizmo stereotipov in seksizma, prisotnih v naši družbi. Prav tako bodo predstavljeni rezultate najnovejše raziskave OdKlikni! o spletnem nasilju, ki jo je spomladi 2018 med več kot 5000 slovenskimi učenkami in učenci ter dijaki in dijakinjami izvedla Fakulteta za družbene vede. Poglobili se boste tudi v psihološke vidike spletnega nasilja proti dekletom z namenom prepoznavanja in razumevanja pojava in nato uspešne obravnave tovrstnih primerov v šolskem okolju, mladinskih centrih in centrih za socialno delo. Posvetili se boste tudi pravnim vidikom spletnega nasilja proti ženskam in dekletom. Zelo pomemben del izobraževanja pa bo predstavitev vsebin OdKlikni! delavnic, ki so bile v tekočem šolskem letu izvedene za učenke, učence, dijakinje in dijake osnovnih in srednjih šol.

Program izobraževalnih dogodkov v Mariboru in Ljubljani.

Izobraževalni dogodek bo potekal v dveh terminih na različnih lokacijah, in sicer:

 • Maribor: sreda, 8. 5. 2019, v hotelu Mercure Maribor City Center. Na dogodek se lahko prijavite do 26. 4. 2019 s klikom na povezavo. 
 • Ljubljana: torek, 14. 5. 2019, v M Hotelu. Na dogodek se lahko prijavite do 3. 5. 2019  s klikom na povezavo. 

Število udeležencev je omejeno, zato organizatorji priporočajo, da si čim prej zagotovite mesto na dogodku. Po uspešni prijavi bote prejeli potrditev s podrobnejšimi informacijami. Za dodatne informacije vam je na elektronskem naslovu na voljo Ajda Petek. 

Dogodek pripravljajo Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani v okviru projekta OdKlikni! Ustavimo spletno nasilje nad ženskami in dekleti, ki ga koordinira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju in Policijo.

Zlato srce središča srca Slovenije slovenskim šolam

Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a je objavilo javni poziv za dodelitev odličja »Zlato srce središča srca Slovenije slovenskim šolam«.

Javni poziv je namenjen vsem osnovnim in srednjim šolam ter vsem izobraževalnim ustanovam, ki se ob vzgojnih pobudah skupaj s starši, starimi starši in mentorji združujejo v prijazna, srčna in trajnostno naravnana okolja, ki ves čas utripajo z željo, da bi medse privabili in vključili tudi vse druge kulturne ustanove in organizacije, podjetja, zasebne organizacije, društva in druge.

Na podlagi analize prijav ter ostalih posredovanih podatkov bo strokovna komisija skladno z merili in izbirnim postopkom izbrala šolo, ki v tekočem letu najbolj ustreza kriterijem za pridobitev odličja in jim dodelila naziv “Šola z zlatim srcem središča srca Slovenije”. Prejemnica lahko naziv vsako leto potrjuje z ustreznim poročilom in dokazili, ki jih posreduje strokovni komisiji Društva GEOSS, a skromno finančno nagrado za obisk območja GEOSS lahko dobi šola, dobitnica Zlatega srca središča srca Slovenije – samo enkrat.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani DRUŠTVA GEOSS, osebno ali telefonsko vsak delovni dan 01/8976 680 med 10. in 12. uro. Informacije tudi preko elektronske pošte Anka Kolenc.

Poletna šola slovenščine v letu 2019

Center šolskih in obšolskih dejavnosti bo v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo v času od 28. julija do 9. avgusta 2019, v domu CŠOD Soča v Tolminu organiziral poletno šolo slovenščine, ki je namenjena otrokom in mladostnikom slovenskega porekla iz tujine.

V dopoldanskem času se mladi v različnih skupinah učijo slovenščino, ob popoldnevih pa se udeležujejo ustvarjalnih, športnih in družabnih dejavnosti, se med seboj povezujejo in spoznavajo značilnosti Slovenije in njenih regij.

Pokrovitelj in sofinancer poletne šole je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS. Rok za prijavo je 10. maj 2019.

Prijavna dokumentacija za leto 2019: 

Informacija o poletni šoli slovenščine

Prijavni postopek

Prijavnica 

Okviren program šole 

Hišni red v domu Soča

Seminar "Usposabljanje za vožnjo kolesa in kolesarski izpiti ter varna mobilnost v OŠ"

Seminar z naslovom Usposabljanje za vožnjo kolesa in kolesarski izpiti ter varna mobilnost v OŠ

Čas: 14. in 15. 5. ter 23.5.2019, prijava preko Katisa

Koordinatorica: Marta Novak Kraj: Bled

08. 05. 2019
Zavod sv. Stanislava, Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid
29. 05. 2019
Primus Grand Hotel, Pot v Toplice 9, Ptuj

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter