domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Novosti iz založbe: oktober 2019

Šolska knjižnica 2/2019

Gregor Škrlj: Uvodnik

Stroka     Katarina Kesič Dimic: Lepe hruške ali uporabna jabolka

Stroka in praksa

Polona Bogataj: Razvoj branja od vrtca do drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja

Nina Janžekovič: Medgeneracijsko branje otroka z avtističnimi motnjami, primer dobre prakse v knjižnici Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana in seznam priporočenih knjig za otroke z avtističnimi motnjami

Katarina Jesih Šterbenc: Spremljevalci gibalno oviranih dijakov v vlogi promotorjev branja

Tatjana Vučko: O kom govorimo in kolektivni spomin – uporaba bralnih strategij pri uri KIZ

Mali in veliki odmevi

Mateja Drnovšek: Utrinki z Bibliopedagoške šole 2019

Maja Nagode Miklič: Udeležba na posvetovanju Sadržajna obrada i klasifikacija građe u dječjoj knjižnici, Zagreb, 29. marec 2019

Metka Kostanjevec: 31. Proljetna škola školskih knjižničara Republike Hrvatske

Metka Kostanjevec: Branje je prostor svobode

Gregor Škrlj: April 2019 v knjižnici OŠ Prule

Tadeja Česen Šink: 3. konferenca šolskih knjižničarjev 2019

Gregor Škrlj: Odmev s Prve mednarodne strokovne konference Promocija psihofizičnega zdravja otrok in mladostnikov

Andreja Urbanec: Mednarodna konferenca Sem, vem, znam

Jana Bauer: Sončnica na rami, nagrada za spodbujanje veselja do branja

S knjižnih polic

Katarina Kesič Dimic: Knjige in zgodbe, ki nam pomagajo razumeti posameznike s posebnimi potrebami

Iskrice iz knjižnice

Tadeja Česen Šink: Prigoda iz šolske knjižnice

Sonja Drovenik: Zanimiva razlaga

Razredni pouk 2/2019

UVODNIK Kaj pa vi berete? Vesna Vršič

 

STROKOVNA IZHODIŠČA

Mednarodne raziskave o odnosu četrtošolcev do znanja mag. Karmen Svetlik

Pomen gibanja pri učencih na začetku šolanja Špela Bergoč

Animirani film kot produktivni odziv na branje slikanice brez besedila dr. Janja Batič, Primož Krašna

 

IDEJE IZ RAZREDA

Z gibanjem do matematičnega znanja Darinka Vrlinič

Pouk v lokalni gambijski šoli Petra Pogorelc

Vključevanje igre v zgodnje učenje angleščine Špela Bogataj

Olimpijske igre – ideja za športni dan Matjaž Kešanski

Izboljšanje jezikovnih kompetenc za učitelje nemščine Maja Kuronja

Z lutko in igro do večje motivacije pri matematiki Andreja Perdih

Uprizoritev pravljice Rdeča kapica po načelih formativnega spremljanja Katja Draškovič

 

VPRAŠALI STE Domače branje pri pouku književnosti v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju dr. Leonida Novak

KOTIČEK ZA BRANJE Desetnica 2019 dr. Dragica Haramija

VIRTUALNI KOTIČEK Digitalno državljanstvo v Evropski uniji Mojca Dolinar

RAZSTAVA OTROŠKIH LIKOVNIH DEL Učenci OŠ Alojza Gradnika Števerjan, Italija

AKTUALNO Festival inovativnosti in ustvarjalnosti

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter