domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Novosti iz založbe: november 2019

Geografija v šoli št. 3/2019

UVODNIK

Jutri bo nov dan Anton Polšak

AKTUALNO

Poletna šola CEEPUS: Trajnostna raba regionalnih virov; Uspela 1. mednarodna učiteljska konferenca Zaživimo z vodo; Zbornik mednarodne konference Zaživimo z vodo; Študijska srečanja učiteljev po novem; EGEA Maribor; Mednarodna konferenca Skrite geografije Igor Lipovšek

Zaživimo z vodo Tatjana Kikec, Mitja Bricelj

 

ŠIRIMO OBZORJA

Na podnebne spremembe se mora kmetijstvo prilagoditi takoj Ana Vovk Korže

Politični ukrepi Evropske unije za reševanje podnebne krize Danijel Davidović, Ana Vovk Korže, Janja Lužnik

Podnebne spremembe vplivajo na pogostejše poplave morja Valentina Brečko Grubar, Gregor Kovačič, Nataša Kolega

Vpliv podnebnih sprememb na oskrbo z vodo v slovenski Istri Gregor Kovačič, Valentina Brečko Grubar

Evropske statistične igre Matic Močnik, Simona Klasinc

 

IZ PRAKSE

Nekaj ugotovitev po prenovi učbeniškega kompleta za občo geografijo Jurij Senegačnik

 

ZANIMIVOSTI

Visoke Ture, Veliki Klek in Pastirica Anton Polšak

 

PEDAGOŠKI OREHI

Še o ocenjevanju znanja v OŠ Anton Polšak

Šolsko svetovalno delo št. 2-3/2019

KAZALO

Uvodnik Brigita Rupar

 

VODILNA TEMA

Čustvena varnost otrok, pot do uspešnega učenja in socialne zrelosti Katarina Kompan Erzar

 

TEORIJA V PRAKSI

Analize in prikazi

Evalvacija šolskega preventivnega programa TO SEM JAZ Nataša Sedlar, Dušica Boben, Ksenija Lekić, Alenka Tacol, Nuša Konec Juričič, Petra Tratnjek, Domen Kralj in Saška Roškar

Pregled objavljenih člankov v reviji Šolsko svetovalno delo v prvih dvajsetih letih izhajanja Monika Merhar

Percepcija pedagogov o njihovih kompetencah za delo v šolski svetovalni službi Mateja Ozvaldič

Kako napisati poročilo o otroku s posebnimi potrebami – smernice in napotki Branka D. Jurišić

Mladi s posebnimi potrebami na prehodu v zaposlitev Maja Zovko Stele, Karl Destovnik, Tatjana Dolinšek in Mojca Arh

Občutek pripadanja in socialna vključenost otrok priseljencev Mateja Štirn, Anja Podlesek

 

POROČILA

Preventivne dejavnosti svetovalnih delavk na občinski ravni v okviru lokalne akcijske skupine Saša Bogataj Suljanović

Društvo psihologov Slovenije in Sekcija psihologov v vzgoji in izobraževanju Mojca Juriševič

Intervizijska srečanja strokovnih delavcev Vzgojnega zavoda Kranj in svetovalnih delavcev osnovnih šol v Kranju in okolici Andrej Gregorač

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter