domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Novosti iz založbe: junij 2020

Šolsko svetovalno delo 1/2020

Izsledki raziskav o nasilju v šoli

Uvodnik: Brigita Rupar

Intervju: Brigita Rupar, Neizbrisna sled mag. Tanje Bezić na področju šolskega svetovalnega dela

Analize in prikazi

Tina Pirc in Sonja Pečjak, Psihološki pogled na pojav »fazaniranja« s perspektive izvajalcev in novincev tarč

Tanja Šraj in Mateja Štirn, Pojavnost in nekatere značilnosti spolnega nasilja v populaciji slovenskih osnovnošolcev

Tina Pirc in Mateja Štirn, Poročilo o evalvaciji programa NEON – Varni brez nasilja za osnovnošolce

Katja Sešek, Ideologija ali spodbujanje spoštovanja človekovih pravic? Medvstniško nasilje na podlagi spolne usmerjenosti in/ali identitete

Petra Belina, Rok Gumzej in Benjamin Lesjak, Nove oblike nasilja v digitalni dobi

Intervju: Tamara Malešević, Zloraba otrok – razmišljanja in priporočila sodnega izvedenca dr. Igorja Areha

Izkušnje iz tujine

Sandra Jensen, Šolsko socialno delo v Avstriji

Aktualno

Napoved konference

Kulturni bazar

Slovenščina v šoli 1/2020

ZA UVOD

Mag. Mirjam Podsedenšek, Se je mogoče strinjati z mislijo raziskovalca?

Mag. Mirjam Podsedenšek, Katera slovenska pokrajina je najlepša? Cirilu Kosmaču (1910–1980)

RAZPRAVE

Gašper Tonin, Kvantitativna računalniška analiza Cankarjevih dram Hlapci in Za narodov blagor

Dr. Mira Kranjc Ivič, Prosim za objavo prispevka in se vnaprej zahvaljujem – Ob nekaterih dilemah pri obravnavi besedil

INTERVJU

Bojana Modrijančič Reščič, Kdor nekje korenini, ga življenje ne razdedini

DIDAKTIČNI IZZIVI

Zvonka Kajba, Priprava proslave ob slovenskem kulturnem prazniku med poukom slovenščine v 9. razredu

Irena Robič Selič, Grajski učitelj, Koprčev Jurca in Maček: ko usodni trenutki vodijo v nesrečen konec

Manja Žugman, Bolnišnični knjižni sejem

PREDSTAVITVE

Dr. Lara Godec Soršak, Hotimir Tivadar, Urban Batista, Fonetika 1

Dr. Boža Krakar Vogel, Predstavitev knjige Didaktika književnosti pri pouku slovenščine

Šolska knjižnica 1/2020

Gregor Škrlj: Uvodnik

Stroka

Aksinja Kermauner, Jerneja Herzog, Maja Logar: Inkluzija tudi v otroški literaturi za slepe

Stroka in praksa

Irma Krečič Slejko: Kako podajamo knjige v roke otrok? ali Izposoja kot statistika in poslanstvo šolske knjižnice

Barbara Turinek: Pozdravljanje ob vstopu v knjižnico

Mali in veliki odmevi

Nada Nedeljko: Priznanje Romani Fekonja za prispevek k uresničevanju nalog in ciljev ZRSŠ

Simona Fridl: Šolsko knjižničarstvo – priložnost mednarodnega povezovanja stroke

Tina Pajnik: Prva konferenca »Učitelj učitelju učitelj«

Romana Fekonja: IASL Dubrovnik 2019

Gregor Škrlj: Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2019

Maja Ule: Poti do knjige: spodbujanje družinskega branja

Tina Pajnik: Pouk književnosti in delo s književnimi besedili od 1. do 5. razreda

Irena Jabbi: Odmev s strokovne konference Uporabniki in knjižničarke – kaj pa knjižničarji?

Andreja Urbanec: Drugi izobraževalni dan Društva bibliotekarjev Gorenjske

Tina Pajnik: Teden pisanja z roko na OŠ Vide Pregarc

Gregor Škrlj: Nacionalni mesec skupnega branja 2019 na OŠ Prule

Tina Pajnik: Evropski teden športa 2020 in Nacionalni mesec skupnega branja se družita v knjižnicah!

Iskrice iz knjižnic

Andrej Kovačič: Izsek iz izdelka učenca o gozdnih živalih

Reci vreča, v njej je sreča

Bernardka Lesjak Skrt

Priročnik vsebuje igre, pesmi in izštevanke, s katerimi krepimo govorni in celostni razvoj otrok v predšolskem obdobju in obdobju opismenjevanja v šoli.
Gradivo je sestavljeno iz priročnika in listov, zbranih v skupni mapi. V priročniku so zapisana navodila, pojasnila in možne izpeljave za izvedbo iger. Na posameznem listu je pesem ali izštevanka z ilustracijo, ki je namenjena otroku.
Priročnika bodo veseli tako strokovnjaki kot tudi starši.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter